Aicinām iesaistīties „Silto džemperu dienā”

Aicinām iesaistīties „Silto džemperu dienā”

Nīkrāces Ekoskola iesaistījusies starptautiskā akcijā „Silto džemperu dienā”, kura norisināsies 9. februārī un kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām, veicinot videi un klimatam draudzīgākus paradumus.

Šī gada akcijas sauklis ir ‘’Reāla rīcība klimata labā!’’
Nīkrāces Ekoskola aicina kampaņā iesaistīties ikvienu Skrundas izglītības iestādi un pašvaldības organizācijas, uzņēmumus un novada iedzīvotājus , lai kaut nedaudz mazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Silto džemperu dienā telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra, un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai. Ar šādu darbību kaut nedaudz mēs katrs varam samazināt klimata pārmaiņas, bet kopējais enerģijas ietaupījums gan būs ievērojams.

Šī kampaņa aktīvi rosina uz savstarpēju sadarbību arī globālā līmenī, iesaistot Ekoskolas no visas pasaules, kā arī citus dalībniekus. „Silto džemperu dienu” izmanto kā rīku sadarbības tīklu veidošanai starp skolām, organizācijām, uzņēmumiem, pašvaldībām un pat valstu valdībām, lai kopīgi sniegtu lielāku ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā.

Esiet aktīvi un palīdzēsim mūsu planētai zaļot!

Ekoskolas ekopadome