Aprīlis 2019 "LIEPZIEDIŅĀ"

Aprīlis 2019

Aprīlis PII "Liepziediņš" sācies ar joku dienu, atraktīvi aizvadītas Lieldienas, kā arī papildinātas zināšanas, apmeklējot bibliotēkas.

1. aprīlis – Jautrais brīdis grupā – Joku diena.

17. aprīlī Jaunmuižā un 18. aprīlī Rudbāržos Liepziediņa bērniem tika ieskandinātas Lieldienas, kurās Lieldienu zaķis, Ruksītis, Cālītis un Lapsa aicināja pirmsskolas mazos cālīšus un lielos zaķu bērnus noskatīties skolotāju sagatavotu teatrālu uzvedumu Lieldienu notikums. Bērni uzvedumā iesaistījās ar tautasdziesmām, dziesmām, ticējumiem, dejām un rotaļām.

No 24. līdz 26. aprīlim  Jaunmuižā Liepziediņa bērniem tika rīkotas literatūras nodarbības Antuļu bibliotēkā. Bibliotēkā bērni papildināja zināšanas par grāmatas uzbūvi, saudzēšanu. Starp bibliotēkas grāmatām bērni atpazina sev zināmās, vecāku vai audzinātāju lasītās bilžu grāmatas, skandēja tautasdziesmas par pavasari, aplicēja – vidējās grupas bērni – grāmatzīmi, 2. jaunākās grupas bērni – grāmatiņas vāku. Jaunākajai grupiņai šī bija pirmā iepazīšanās ar bibliotēku.

25. aprīlī – kārtējā bibliotēkas diena Rudbāržos vecākās grupas bērniem. Bērni apmainīja izlasītās grāmatas pret vēl neizlasītām.

Informāciju sagatavoja: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja