Ārkārtas sēdē pieņem lēmumu par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamajiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

Ārkārtas sēdē pieņem lēmumu par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamajiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

Šodien, 7. aprīlī, domes ārkārtas sēdē tika skatīts 1 jautājums - Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamajiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. 

Deputāti pirmo reizi darbojās videokonferences režīmā un vienbalsīgi tika pieņemts lēmums, ka ar 14. aprīli visiem 1.-4. klašu skolēniem no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm tiks nodrošinātas pārtikas pakas. Kopumā tie ir 60 bērni, tostarp Skrundas novadā deklarētie skolēni, kas mācās citās skolās. Kā arī apstiprināja finansējumu no pašvaldības budžeta pārtikas kuponu nodrošināšanai VISIEM izglītojamiem. Kopumā tie ir 463 bērni.

Kā informēja Izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte, šobrīd ir saņemts valsts budžeta finansējums ēdināšanai par aprīli. Ja piešķirtie līdzekļi no valsts mērķdotācijām pilnībā netiks izmantoti šīs vecuma grupas bērnu ēdināšanai, tad tiks  nodrošināti ar pārtikas pakām  arī attiecīgi 5.-9. klašu izglītojamie.

Šo procesu koordinēs un piegādi nodrošinās Sociālais dienests, bet par paku nokomplektēšanu parūpēsies SIA “Cepliņi”. Sociālais dienests sazināsies ar ģimenēm, lai vienotos par paku piegādi. Vecākiem ar parakstu būs jāapliecina pārtikas paku saņemšana.

No pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēts atbalsts piecgadīgo un sešgadīgo obligātās apmācības programmu bērniem un skolēniem no 1. līdz 12. klasei, kuri apmeklē pašvaldības izglītības iestādes. Izvērtējot dažādus variantus, pašvaldība izvēlējās nodrošināt pārtikas iegādes kuponus pārtikas tirdzniecības un ēdināšanas vietās Skrundā, Jaunmuižā, Nīkrācē un Rudbāržos. Precīzs uzņēmumu saraksts tiks publicēts pašvaldības mājas lapā, kā arī izsūtīts vecākiem e-klasē. Ar uzņēmumiem tiks slēgts līgums, un kuponi būs paredzēti tikai pārtikas produktu iegādei. Ģimenes kuponus varēs saņemt izglītības iestādēs pret parakstu un izvēlēties, kurā uzņēmumā kuponus izlietot. Kuponu summa tiks aprēķināta proporcionāli darba dienu skaitam mēnesī, par vienu darba dienu paredzot 1 EUR.

 

Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste