Biedrība "Soma" aicina mazos ziķerus uz radošajām darbnīcām!

Biedrība

Radošās darbnīcas paredzētas skolēniem, kuri beiguši 4., 5. vai 6. klasi. Dalību pieteikt, zvanot skolotājai Ivetai pa tālr. 26353621.