Informācija vecākiem par ēdināšanas atbalstu Skrundas novada izglītojamajiem

Informācija vecākiem par ēdināšanas atbalstu Skrundas novada izglītojamajiem

Pagājušajā nedēļā Skrundas novada domes ārkārtas sēdē tika lemts par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā.

1. Pārtikas kuponi izglītojamajiem, sākot no 5 g.v. līdz 12. klasei:

  • Kupona vērtība aprīlī - 20 EUR.
  • Kuponu izdali nodrošinās izglītības iestādes, sākot ar 15. aprīli.
  • Par tirdzniecības vietām un datumu, no kura varēs iegādāties pārtiku, vecāki tiks informēti e-klasē.
  • Vecāki paši izvēlas, kurā tirdzniecības vietā izmantot kuponu (visu kupona summu izmanto vienā tirdzniecības vietā).

2. Pārtikas pakas pašvaldībā dzīves vietu deklarējušiem maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem:

  • Pārtikas paka 14,20 EUR vērtībā.
  • Pārtikas pakas sagatavos SIA "Cepliņi".
  • Šīs nedēļas laikā Sociālais dienests sāks paku piegādi ģimenēm.
  • Maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimenes saņems arī pārtikas kuponus.