Izglītojošas nodarbības un darbnīcas Skrundas vidusskolā

Izglītojošas nodarbības un darbnīcas Skrundas vidusskolā

Šā gada 5. decembrī Skrundas vidusskolā tika īstenots izglītojošas nodarbības un 3D maketu būves darbnīcas  “Iedvesmojam izmēģināt, iedrošinām eksperimentēt, mudinām mācīties darot!” ESF projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Šajā projektā piedalās Skrundas vidusskola un Nīkrāces pamatskola.

Pasākumu realizēja SIA "Mazā Brīnumzeme" no Siguldas. Šis uzņēmums veiksmīgi īsteno kompetenču izglītību, iekļaujot tajā jaunākās tehnoloģijas. Skolēni guva ieskatu miniatūru modeļu veidošanās, iepazinās ar tehnisko izpildījumu, kā arī guva vērtīgas atziņas par skolas lomu nākotnes veidošanā.

 Praktiskajās nodarbībās skolēni paši veidoja 3D modeļus, tādējādi liekot lietā savu fantāziju un gūstot iemaņas modelēšanā.

http://www.mazabrinumzeme.lv

Informāciju apkopojusi: Una Blūma, Skrundas novada pašvaldības interešu izglītības metodiķe