Karjeras pasākumi februārī Nīkrāces pamatskolā

13. februārī Nīkrāces pamatskolas 4., 5., 8. klašu izglītojamie Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” devās uz Rīgu SIA "Restorānu servisa skola", lai piedalītos meistarklasēs “Es varu būt…”.

Meistarklasēs iepazinās gan ar viesmīļa, konditora, pavāra, bārmeņa, ēdināšanas pakalpojuma speciālista profesijām un viņu darba ikdienu, uzzināja, kādas prasmes iemaņas, rakstura īpašības nepieciešamas, kas veicina un kavē veiksmīgu uzņēmējdarbību. Izglītojamie ne tikai iepazinās ar dažādām ēdināšanas pakalpojumu jomas profesijām, bet arī paši tika iesaistīti meistarklasēs un iejutās “speciālista” lomā, darbojās praktiski.

Savukārt 2.-3. klašu un 9. klašu izglītojamie piedalījās karjeras nodarbībās “Iepazīsti profesijas” savā skolā pedagoga karjeras konsultanta vadībā.

20. februārī Skrundas vidusskolas 10.-11. klašu izglītojamie Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” piedalījās seminārā "Karjeras veiksme - attīstīts emocionālais intelekts". Semināru vadīja Dace Siliņa. Semināra mērķis bija veicināt skolēnu spēju uzņemties atbildību par savām emocijām un veidu, kā tās izpaužas profesionālajā vidē. Veiksmīgas karjeras veidošanā svarīgas ir zināšanas, profesionālās prasmes, augsts intelekts - līderības kontekstā.

Informāciju sagatavoja: Inga Rence-Remte Skrundas novada pedagogs karjeras konsultants