Lepojamies!

7. novembrī Saldū notika Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 6., 7. klases zēniem, kurā  Skrundas vidusskolas skolnieki Kārlis Kristiāns Danenbergs un Reinis Latkovskis novadu apvienībā ieguva 1. vietu 32 skolēnu konkurencē. 

Olimpiādei skolniekus sagatavoja skolotājs Agris Druvaskalns. Paldies zēniem un skolotājam par labi padarītu darbu un apsveicam ar sasniegto!

Izglītības nodaļas metodiķe Dace Grāvele