Oktobrī aizvadīta karjeras nedēļa

Oktobrī aizvadīta karjeras nedēļa

No 8.-12. oktobrim visā Latvijā notika karjeras nedēļa “Tavs karjeras skrejceļš”. Arī Skrundas novadā karjeras nedēļas ietvaros notika vairāki pasākumi Skrundas vidusskolas  8.-12. klašu, Nīkrāces pamatskolas 8.-9. klašu un Jaunmuižas pamatskolas 7.-9. klašu izglītojamiem.

Ar Nīkrāces un Jaunmuižas pamatskolu  izglītojamiem  pasākumā “Uzņēmējdarbība laukos” tikās SIA “Latvijas lauku konsultāciju  un izglītības centra” speciālistes Linda Dūdiņa-Hoiere (Uzņēmējdarbības konsultante) un Anita Miķelsone (lauku attīstības konsultante), kuras ar prezentācijā izglītojamiem sniedza ieskatu, par to, ar ko iespējams  nodarboties laukos. Noslēgumā  pasākuma dalībnieki, piedaloties viktorīnā, tika arī pie LLKC balviņām.

8. oktobrī Skrundas vidusskolas zālē Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “Mērķu sasniegšanas ABC”  - diskusija par karjeras virzību un izvēles ceļiem. Mērķi un vīzija nākotnei. Kā sastādīt motivējošus mērķus? Radi pozitīvu spiedienu, lai veiktu nepieciešamās darbības. Izveido plānu un sāc rīkoties tūlīt! Kāpēc ir jāuzņemas 100% atbildība? Apkārtējo ietekme uz motivāciju. Diskusiju vadīja Niks Jansons.

https://niksjansons.com/lv/lv-majas/

http://skrundasvidusskola.lv/merku-sasniegsanas-abc/

12. oktobrī Skrundas novada pedagogs-karjeras konsultants piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā nacionālajā konferencē par karjeras attīstības atbalsta nozīmi un pilnveidi Latvijas izglītības iestādēs. 

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2018/jaunumi_2018/?text_id=40353  

Informāciju sagatavoja: Inga Rence-Remte Skrundas novada pedagogs karjeras konsultants