Pie Skrundas vidusskolas tapusi āra klase

Pie Skrundas vidusskolas tapusi āra klase

Skrundas novada pašvaldība kopā ar Skrundas vidusskolu šogad pasākuma "Meža dienas 2020" ietvaros izveidojusi āra klasi pie Skrundas vidusskolas.

Par „Meža dienas 2020” projekta līdzekļiem tika izgatavota tāfele un soli, bet laukuma izveide tika veikta par pašvaldības un vidusskolas līdzekļiem. Āra klasi galvenokārt izmantos skolēni dažādu mācību priekšmetu apgūšanai svaigā gaisā.

Darbus veica SIA "TAKU MEISTARS" un projekta kopējās izmaksas ir nedaudz vairāk kā 2000 EUR.

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) arī šogad "Meža dienu 2020" ietvaros īsteno projektu  “Meža nozare: skaista ainava un mežsaimniecība ekonomikai”.

Latvijas sabiedrība "Meža dienās 2020" aicināta pievērst uzmanību mežsaimniecībai un ainavai teritorijā, kā arī zaļās zonas nepieciešamībai, īpaši parku, mežaparku, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt to labiekārtošanu.

"Meža dienu 2020" moto: „Veidosim skaistu ainavu un domāsim par mežu kā teritorijas attīstības veicinātāju!”

Informāciju sagatavoja: Viktorija Reine, Skrundas novada pašvaldības projektu koordinatore