Saņem augstāko pakāpi Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursa 2. kārta Kurzemes reģionā norisinājās 27. martā Liepājas BJC struktūrvienībā "Vaduguns". 

Šajā konkursā piedalījās Skrundas novada skatuves runas konkursa uzvarētājs Nīkrāces pamatskolas 9. klases skolnieks Emīls Bents. Emīls uzstājās ar Jāņa Klīdzēja fragmentu no "Cilvēka bērns" un Laimoņa Pēlmaņa darbu "Kā ietiepīgam gāja, kad tas ar aunu jāja". Šajā konkursā Emīls ieguva AUGSTĀKĀS pakāpes diplomu. Lepojamies ar  Emīlu un apsveicam Nīkrāces pamatskolu ar saniegumu Kurzemes reģionā. Paldies skolotājai Inetai Matsatei-Matsonei par ieguldīto darbu!

Konkursā piedalījās 53 dalībnieki no Liepājas skolām un 11 novadiem - Aizputes, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Vaiņodes novadiem.

Katrs dalībnieks runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu, kurus vērtēja Valsts izglītības satura centra (VISC) žūrija - pedagoģe un režisore Dace Liepeniece, pedagoģe un režisore Anna Jansone, kā arī VISC vecākā referente Dace Jurka. Konkursu organizēja Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs sadarbībā ar VISC. 16 dalībnieki ieguva augstāko pakāpi, 23 - 1. pakāpi, taču 14 skolēni saņēma 2. pakāpes diplomus.

https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/skatuves-runas-konkurss-pulce-labakos-kurzemes-runatajus-232662 

Informāciju sagatavoja: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe