Septembris 2019 "Liepziediņā"

Mācību gada pirmais mēnesis aizvadīts arī PII "Liepziediņš" bērniem gan Jaunmuižā, gan Rudbāržos.

Zinību dienas svinīgais pasākums Liepziediņā norisinājās 2. septembrī. Gan pie Jaunmuižas gan pie Rudbāržu bērniem ciemojās Rudens Rūķis un Klauns. Viesi uzdeva bērniem jautrus rotaļuzdevumus, iesaistīja dziesmās un rotaļās. 

No 16.–20. septembrim bērni ar vecāku palīdzību bija iekārtojuši sēņu izstādi. Nedēļas garumā bērni iepazina Latvijas sēnes.

24. un 25. septembrī visi iesaistījāmies Eiropas Sporta nedēļas aktivitātēs. Šogad “Olimpiskās dienas 2019” devīze Latvijā ir “Tu vari, ja Tu dari!”.

Izglītojamie un skolotāji pulcējās sporta zālē, lai piedalītos vienotā olimpiskā kompleksā vingrošanā un fiziskajās aktivitātēs. Bērni aizrautīgi un aktīvi katrs pēc savām spējām izpildīja vingrojumus un pilnveidoja skriešanas, mešanas un tveršanas prasmes, kā arī attīstīja tādas fiziskās īpašības kā koordināciju, izturību un veiklību, piedaloties dažādās kustību rotaļās un veiklības sacensībās. Olimpiskās dienas izskaņā katrs bērns saņēma diplomu, par ko bērniem bija ļoti liels gandarījums un lepnums.

No 23.–27. septembrim pie skolām bija skatāma bērnu un vecāku kopīgi darinātā rudens ražas izstāde “Rudens nāca sētiņā”. Ik gadu šī aktivitāte izraisa lielu bērnu un vecāku līdzdarbošanās prieku.

27. septembrī Rudbāržos un 30. septembrī Jaunmuižā risinājās Miķeldienas jautrais bērnurīts. Pie bērniem uz Ābolu balli, kura tika rīkota par godu Miķelītim, ciemos bija ieradušies Rūķi – Čaklais, Kustīgais un Sliņķis.

Mājturības nodarbībā bērni gatavoja salātus no dažādām ogām un augļiem, tā apgūstot to nosaukumus, prasmes griezt, kā arī servēt galdu.

Informāciju sagatavoja: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja