Skolotāju dienai veltītā pasākumā tiksies esošo, bijušo izglītības iestāžu darbinieki un pensionētie pedagogi

Skolotājs ir kā aka, no kuras var smelties zināšanas, pieredzi, mīlestību, sirds siltumu un idejas!

Skolotāju dienai veltīts pasākums notiks š.g. 9. oktobrī, plkst. 16.00 Skrundas kultūras namā. Gaidīti visi Skrundas novada esošo un bijušo izglītības iestāžu darbinieki un pensionētie pedagogi, lai satiktos ar kolēģiem.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 06.10.2020. pie izglītības darba metodiķes Daces Grāveles, tel.nr. 26334229.


Sveiksim pedagogus apaļās darba jubilejās, teiksim paldies pensionētajiem pedagogiem par ieguldījumu skolēnu audzināšanā, baudīsim muzikālu priekšnesumu, dalīsimies atmiņās.