Skrundā aktīvi aizvadītas Meža dienas 2019

Meža dienās tiek ne tikai stādīti koki, bet arī domāts par mazu arhitektūras objektu izvietošanu parkos, skvēros, vietās, kur patīk uzturēties iedzīvotājiem.

Skrundas novada pašvaldība saņēma atbalstu masīvkoka solu izgatavošanai un izvietošanai skvērā aiz kultūras nama, savukārt mežā pie Mučukalna karjerām tiks izvietotas norādes aktīvās atpūtas cienītājiem.

Šodien mērķis bija parādīt, ka arī brīvā dabā iespējams aktīvi sportot un atpūsties. Galvenā darbība norisinājās Ventas kalnā, pasākumā piedalījās Skrundas vidusskolas 7.b klase ar audzinātāju Janu Kozjuru, kā arī Marika Rimša-Buša ar komandu. Aktivitātes vadīja trenere Madara Nikāze, viņa dalībniekiem uzdeva dažādus sportiskus vingrinājumus, kā arī atjautības uzdevumus. Kā uzsvēra Madara, sportojot brīvā dabā, varam izmantot jebkuru priekšmetu, virsmu, jo ikviens šāds elements ķermenī kaut ko attīsta.

Pasākuma dalībnieki tika sadalīti 4 komandās. Pirmajai komandai bija jāsagatavo trīs vingrojumi, kurus var pildīt brīvā dabā un kuri attīsta līdzsvaru. M. Nikāze mudināja padomāt, kādi muskuļi šo vingrinājumu laikā tiek nodarbināti. Otrā komanda gatavoja trīs vingrojumus spēkam, trešā komanda - trīs vingrojumus ātruma attīstīšanai, bet ceturtajai komandai tika uzdots sagatavot lokanības jeb atsildīšanās vingrojumus.

Noslēgumā dalībnieki secināja, ka sportot un atpūsties brīvā dabā ir vērtīgi, jo tas notiek svaigā gaisā, var norūdīties, aktīvi izkustēties un tas ir veselīgi. 

Paldies Skrundas vidusskolas un Sociālā dienesta komandām, kā arī Madarai Nikāzei - ne tikai par iespēju aktīvi izkustēties, bet arī iespēju aizdomāties par to, cik aktīvi esam ikdienā un vai pietiekami daudz izmantojam mums pieejamos resursus dabā.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste