Skrundas novada pašvaldība izsludina bērnu un jauniešu vasaras nometņu un radošo darbnīcu konkursu 2018./19. mācību gada vasaras brīvlaikā

Skrundas novada pašvaldība izsludina bērnu un jauniešu vasaras nometņu un radošo darbnīcu konkursu 2018./19. mācību gada vasaras brīvlaikā

Skrundas novada pašvaldība izsludina bērnu un jauniešu vasaras nometņu un radošo darbnīcu konkursu 2018./19. mācību gada vasaras brīvlaikā, paredzot līdzfinansējumu to organizēšanā.

Konkursa mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem lietderīgas brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicināt veselīgu dzīves veidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi brīvlaiku periodā. Ar prasībām iesnieguma noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties KONKURSA NOLIKUMĀ.

Nometņu vai radošo darbnīcu projekti iesniedzami Skrundas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā , Raiņa ielā 11, Skrundā līdz š.g. 3. jūnijam plkst. 18.00.
Konsultācijas par nometnes vai radošo darbnīcu organizēšanu -  Inga Flugrāte, Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja, 27839913, inga.flugrate@skrunda.lv