Skrundas novada skatuves runas konkursa "Šo pašu svētāko tu neaizmirsti" rezultāti

Šā gada 5. martā norisinājās Skrundas novada skatuves runas konkurss "Šo pašu svētāko tu neaizmirsti". Tajā piedalījās 12 Skrundas novada skolēni no 1. līdz 8. klasei. 

Rezultāti: 

 
1. klašu grupā vienīgā novadā piedalījās Skrundas vidusskolas 1. b klases skolniece Agnese Babre.
2.-3. klašu grupā piedalījās Evelīna Lāce (Nīkrāces psk.)
Enija Rusakova (Skrundas vsk.) - 3. vieta,
Andrejs Krūzēns (Nīkrāces psk.) - 2. vieta,
Marta Hartmane (Skrundas vsk.) - 1. vieta.
 
4.-6. klašu grupā piedalījās Alise Zīrupa (Skrundas vsk.)
Karlīna Druvaskalna (Skrundas vsk.) - 3. vieta,
Pēteris Krūzēns (Nīkrāces psk.) - 2. vieta,
Kellija Liepa (Nīkrāces psk.) - 1. vieta.
 
Mūsu novadu Liepājā konkursa otrajā kārtā pārstāvēs Nīkrāces pamatskolas 5. klases skolniece Kellija Liepa.
 
7.-9. klašu grupā vienīgais novadā piedalījās Skrundas vidusskolas 8. b klases skolnieks Kristers Krists Rudzuroga.
 
Paldies Skrundas vidusskolas skolotājam Aldim Zalgauckim un Nīkrāces pamatskolas skolotājām Sellijai Jansonei, Inetai Matsatei-Matsonei un  Rutai Eglītei par ieguldīto darbu. Paldies skolēniem par uzdrīkstēšanos un vecākiem par atbalstu. Paldies žūrijas komisijai - Dacei Grāvelei un Lienei Krūmiņai. Paldies Ditai Ņuņevicai par skaistajiem diplomiem.
 
​​Una Blūma
Skrundas novada interešu izglītības metodiķe
Tālr: 26365607