Skrundas vidusskola aicina vecākus uz kopsapulci 20. februārī

20. februārī plkst. 17.00 Skrundas vidusskolas aktu zālē notiks vecāku kopsapulce.

Darba kārtībā:

  • Plkst. 1700 -  Par jaunā kompetenču (lietpratības) pieejā balstītā mācību satura ieviešanu 2020./2021.m.g. (direktora vietniece izglītības jomā Signe Grīnberga);
  • Plkst. 18oo – Pārrunu lekcija „Iespēju laiks” (lektors Aleksis Daume );
  • Individuāla tikšanās ar pedagogiem.

Skrundas vidusskolas administrācija