Skrundas vidusskola gaida tieši Tevi!

Skrundas vidusskola gaida tieši Tevi!

Nāc mācīties Skrundas vidusskolā! Tevi gaida kvalificēti skolotāji, moderni mācību kabineti, iespēja darboties interešu izglītības pulciņos, piedalīties dažādās aktivitātēs un projektos. Nāc mācīties pie mums! Vairāk informācijas www.skrundasvidusskola.lv