Spriež par e-Twinning projektiem mācību procesa uzlabošanā

Viens no mūsdienīgas valsts mērķiem ir garantēt kvalitatīvu izglītību visā tās teritorijā, tātad, visām skolām, neatkarīgi no to lieluma, ir jāsaņem vienāds valsts atbalsts. 

Diemžēl mazās skolas ne tikai Latvijā, bet arī daudzviet citur pasaulē, ir krasi atšķirīgā situācijā, salīdzinot ar lielajām skolām.

Kad tiek runāts par “mazajām skolām”, tas nenozīmē tikai skolas ar mazu skolēnu skaitu. Tās ir arī skolas, kuras raksturo ģeogrāfiska izolācija vai svarīgu pamatpakalpojumu apgrūtināta pieejamība. Tomēr valstī noteiktās izglītības sistēmas prasības visām skolām ir vienādas, lai gan redzams, ka apstākļi, kuros tās tiek realizētas, ir pavisam atšķirīgi. Vai tas ir pareizi? Un pats galvenais – ko darīt, lai šo nevienlīdzību mazinātu?

Par šiem jautājumiem tika runāts starptautiskajā kontaktu veidošanas seminārā “eTwinning projektu īstenošana attālu vai mazattīstītu reģionu izglītības iestādēs”. 59 dalībnieki no Dānijas, Īrijas, Itālijas, Latvijas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas no 25. līdz 28. septembrim tikās Favinjanas salā, Itālijā, lai iepazītos ar eTwinning piedāvātajām iespējām mācību procesa uzlabošanā. Nīkrāces pamatskolas angļu valodas skolotāja Inese Matsate–Matsone  bija viena no diviem Latvijas pārstāvjiem, kuriem bija iespēja piedalīties šajā seminārā. Nīkrāces pamatskolai, kura ir “maza” gan skolēnu skaita ziņā, gan atrodas salīdzinoši attālā vietā, šī semināra idejas ir jo īpaši aktuālas.

Seminārā skolotājiem bija iespēja piedalīties praktiskās nodarbībās par eTwinning projektu īstenošanu un soli pa solim plānot un reģistrēt kvalitatīvus un mācību procesā integrētus sadarbības projektus. eTwinning ir Eiropas Savienības programmas Erasmus+ aktivitāte, kura paredz projekta kā mācību metodes izmantošanu. Šī aktivitāte palīdz nodrošināt kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning.net platformā reģistrējušies vairāk nekā 656 000 skolotāju.

Pateicoties iespējai piedalīties seminārā, šobrīd Nīkrāces pamatskolā kopīgi ar Itālijas, Somijas un Īrijas partneriem uzsākts projekts “Let’s taste your traditions!” (“Pagaršosim tavas tradīcijas!”). Tā laikā skolēniem būs iespēja apmainīties ar projektā iesaistīto valstu svētku ēdienu receptēm, veidot video pamācības ēdienu gatavošanā, gatavot, nogaršot un komentēt citu valstu ēdienus. Skolēni projekta laikā apgūs prasmi plānot savu darbu, sazināties angļu valodā, sadarboties kopīga mērķa sasniegšanai.

eTwinning projekti ir lielisks veids, ka mazināt atrašanās vietas vai skolēnu skaita noteiktos ierobežojumus. Ja vien ir pieejams interneta pieslēgums, ierobežojumi vairs  nepastāv, nav svarīgs ne skolas lielums, ne skolēnu skaits. Galvenais ir atvērtība visam jaunajam un vēlme darboties! Lai mums izdodas!

Rakstā izmantota vietnes eTwinning.net  un eTwinning Latvijas Nacionālā atbalsta dienesta sniegtā informācija.