Tīra jūra vieno mūs!

Nīkrāces pamatskolas skolēni, vecāki un skolotāji 8. septembrī piedalījās Piekrastes Tīrradē. 

Mūsu sakopšanas posms bija Jūrkalnes pagastā no kempinga “Zaķi” līdz Ošvalkiem. Tīrot piekrasti, reizē arī šķirojām atkritumus. Skolēni ieguva iemaņas un zināšanas atkritumu šķirošanā un noteikšanā. Mēs iesaistījāmies tīras un sakoptas vides radīšanas procesā ne tikai savā skolā, bet arī ārpus tās. Kopīgiem spēkiem iespējām un varējām sakopt kaut nelielu daļu no mūsu skaistās Baltijas jūras piekrastes. Varējām priecāties par skaisto piekrasti, kas bija klāta ar birstošo, mīksto smilti un skaistajiem akmentiņiem, kuri bija dažāda lieluma, formas un krāsojuma. Redzējām, kādu postu stāvkrastam vētru laikā var nodarīt ūdens un vējš. Mēs kopā čakli pastrādājām, atpūtāmies, baudot jūras un priežu svaigo gaisu.

Šo pasākumu rīko Vides izglītības fonds un kampaņa “Mana Jūra”, Latvijas dzimšanas dienā dāvinot tīru piekrasti.

Piedalies Latvijas Piekrastes Tīrradē arī tu! Neesi vienaldzīgs, ja nespēj samierināties ar to, ka visā pasaulē jūras slīkst atkritumos un dzīvā daba iet bojā. Tāpēc aicinām palīgā tevi! Katru nedēļas nogali septembrī.

Teksts un foto Mārīte Vanaga

Nīkrāces Ekoskolas koordinatore