Iniciatīva “Latvijas skolas soma”

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros šā gada novembrī Skrundas novada skolēniem bija iespēja apmeklēt dažādus pasākumus bez maksas. 8. novembrī Skrundas novada 1.-4. klašu skolēni un pirmsskolas obligātās izglītības programmas bērni varēja skatīties projektu teātra “Teātris un ES” leļļu izrādi “Sarkangalvīte un vilks”. “Teātris un ES” ir projektu teātris, kurš lielākoties brauc ciemos pie saviem skatītājiem. Teātra mērķa auditorija ir bērni un viņu vecāki. Viens no svarīgākajiem teātra uzdevumiem ir stimulēt bērna iztēles un fantāzijas pasauli, attīstīt bērnā radošās spējas, ļaut pašam pieņemt lēmumus un rast iespēju just līdzi izrādes varoņiem. Tāpēc skatītājus bieži iesaista izrāžu notikumos.

Savukārt otrs bezmaksas pasākums notika pirms leļļu teātra un arī 9. novembrī. Apvienība “Teātris un Es”  piedāvāja praktisku nodarbību ciklu “Kā uzņemt savu filmu?” Šīs nodarbības notika vairākās klašu grupās (5.-6. klasēm, 7.-9. klasēm un 10.- 12. klasēm). Skrundas novada skolēni uzzināja, kā izmantot apkārtējo vidi (dabu, istabu u.c.), gaismu (sauli, lampu u.c.) un savus mobilos telefonus, lai paši spētu izveidot kvalitatīvu filmēto materiālu. Nodarbības sākumā režisors Armands Ekštets skolēniem izskaidroja, ka kvalitatīva video radīšanai ir vajadzīga laba doma un uzdrīkstēšanās. Iespējams, jauniegūtās zināšanas nākotnē būs kā starta kapitāls kādam slavenam, radošam režisoram no Skrundas, kurš būs viens no tiem, kas palīdz saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu video formātā.

Papildu informāciju var iegūt:

http://izradesberniem.lv

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

Iniciatīva "Latvijas skolas soma"

Informāciju sagatavojusi: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Skrundas novadā

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros novembris Skrundas novadā bija bagāts ar dažādiem pasākumiem skolēniem. Ne tikai izklaidējošie un izglītojošie pasākumi novembra sākumā, bet skolēniem bija iespēja apmeklēt arī Liepājas teātra izrādes. 1. novembrī Skrundas novada 1.-6. klašu skolēni Liepājas teātrī skatījās izrādi SMARAGDA PILS@TA. ENTER. Savukārt 22. novembrī novada 7.-12. klašu skolēni apmeklēja izrādi PRECĪBAS.

Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par iespēju izglītojoši izklaidēt Skrundas novada skolēnus.

http://liepajasteatris.lv/smaragda-pilsta-enter/

http://liepajasteatris.lv/precibas/

Informāciju sagatavojusi: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Skrundas novadā

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaunam gadam sākoties, Skrundas novads saņēma Kultūras ministrijas finansējumu programmai “Latvijas skolas soma”. Tādējādi mūsu novada skolēniem atkal dota iespēja bez maksas apmeklēt dažādus kultūras pasākumus.

Līdz šim ir norisinājušies jau divi pasākumi.

5.-8. klašu skolēni 21. februārī devās uz Liepājas Lielo dzintaru, lai skatītos un klausītos bērnu vokālo ansambļu muzikālo uzvedumu “Vilkam tāda dvēselīt’ “. Šis uzvedums ieguvis mūzikas ierakstu gada balvu „Zelta Mikrofons” kategorijā „Bērnu mūzikas albums”.

https://www.youtube.com/results?search_query=vilkam+tāda+dvēselīt

Bet pirmsskolas novada skolēniem bija iespēja skatīties leļļu teātra Tims muzikālu izrādi “ Šreks un Ēzelītis dejā lec” Skrundas vidusskolā.

------------------------------------------------------------------------------------

25. martā programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros Skrundas novada 8.-12. klašu skolēni devās uz Liepājas Lielo dzintaru, lai baudītu mūsdienīgu koncertu jauniešiem LATVIEŠU DZEJA UN MŪZIKA. TOREIZ UN TAGAD. Koncertā bija dzirdama Aspazijas, Friča Bārda un mūsdienu dzejnieces Madaras Gruntmanes dzeja, kas ietverta Emīla Dārziņa un Alfrēda Kalniņa skaņdarbos. Caur Daumanta Kalniņa , Beātes Zviedres un citu mūziķu dziedājumiem jauniešiem bija iespēja sadzirdēt, kā saplūst klasiskā un modernā mūzika. Skolēni atzina, ka koncerts bija ļoti interesants. Uzmanība tika noturēta līdz pašām beigām.

Informāciju sagatavoja: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe,tālr: 26365607

Informācija pievienota: 29.03.2019.