Jautā

Informējam, ka jautājums var netikt publicēts, ja:

  • nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts;
  • jautājumā ietvertie dati nav publiskojami, tad atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • jautājuma teksts nav saprotams.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

Nosūtit

Zinojums Temats Datums

Labdien. Pie kā jāvēršas, lai mājās bērniņus iztīrītu no baložu kakām un beigtiem putniem? Vasaras laikā smird, spalvas lido dzīvoklī, jumta dēļi pūst un augšējo stāvu iedzīvotāji mocās. Konkrētais gadījums- Dzelda, Ziedu iela 3.

Labdien!

Ar šādu jautājumu jums ir jāvēršas SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ar iesniegumu, pēc kura saņemšanas tiks veikta īpašuma apsekošana un pieņemts lēmums par nepieciešamajiem darbiem.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 03.08.2020
Citi24.07.2020

Labdien es gribētu uzzināt vai Skrundā Saldus iela 6 mājai ir plānoti kādi renovācijas darbi. Piemēram jumta maiņa utt.

Labdien!

Mājai Saldus ielas 6 šajā gadā nav plānoti renovācijas darbi, jo mājai ir nepietiekams uzkrājums šādu darbu veikšanai.

Ar plāniem turpmākajam periodam un nepieciešamajiem darbiem varat iepazīties pie SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” Nekustamo īpašumu pārvaldnieka.

 

Atbildi sagatavojis: Aivis Vītols, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" nekustamo īpašumu pārvaldnieks

Sagatavota: 27.07.2020
Citi19.07.2020

Labdien, kāpēc Rudbāržos netiek atbrīvoti pašvaldības dzīvokļi kuru iepriekšējie iemitnieki jau sen dzīvo citā pilsētā. Parāds par dzīvokļiem pieaug ar katru mēnesi, vai tiešām nevar šo lietu atrisināt

Labdien!

 

Ja īrnieks nav izmantojis savas līgumā un likumā paredzētās tiesības pieprasīt īres termiņa pagarinājumu, viņam līdz ar līguma termiņa beigšanos dzīvojamā telpa ir jāatbrīvo. Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajā daļā ir noteikts: “Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.” Taču dzīvokļa iemītniekus tā vienkārši izlikt no dzīvojamās platības nevarēs, to var darīt tikai tiesas ceļā. 

 

Atbildi sagatavojis: Aivis Vītols, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" nekustamo īpašumu pārvaldnieks

Sagatavota: 20.07.2020
Citi17.07.2020

Labdien! Vēlētos uzzināt, kam Nīkrāces pagastā jāsakopj kapsētas? 11.jūlijā kapusvētki, bet vēl nekas nav sakopts., vis aizaudzis ar zāli, ne ravēts, ne pļauts.

Labdien!

 

Nīkrāces pagasta kapsētās nav ieviesti maksas pakalpojumi par kapu apsaimniekošanu. Nīkrāces pagasta pārvalde savā budžetā plānojusi kapsētu kopšanas darbus 2 reizes gadā.
Pirmo reizi kapsētas tika appļautas un sakoptas uz Jāņiem, kur uz talku tika aicināti arī piederīgie, otro reizi pļaušanas darbus veiks rudenī. Rudenī atkal aicināsim piederīgos uz kapu sakopšanas talku.  Katru otro nedēļu tiek izvesti atkritumu maisi.

 

Atbildi sagatavojusi: Ilona Rītiņa, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Sagatavota: 13.07.2020
Citi10.07.2020

Sveiki vēlējos noskaidrot vai būvuzraudzība arī vērtē privātās mājas kāda stāvoklī viņas ir? Jo upes ielā īrnieki maksā Īri bet nekas mājā netiek ieguldīts. Kā var zināt kā šī māja ir dzīvošanai droša?

Labdien!
 
Būvvalde neatbild par būvju tehnisko stāvokli, par to atbild būves īpašnieks/-i.
 

Katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. Būvniecības likums papildus nosaka, ka būves īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu būvei noteiktajām būtiskām prasībām.

Lai noteiktu ēkas tehnisko stāvokli, ir jānoslēdz līgums ar attiecīgās jomas būvspeciālistu, kurš atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” normām veiks ēkas tehnisko apsekošanu un dos slēdzienu par ēkas tehnisko stāvokli un, ja nepieciešamas sniegs risinājumu ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Upenieks, Skrundas novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs

Sagatavota: 08.07.2020
Citi30.06.2020

Altum šā gada sākumā publicēja ziņu par to, ka ir rezervēti visi Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā paredzētie līdzekļi, un jaunus pieteikumus dalībai programmā Attīstības finanšu institūcija ALTUM nepieņems. Vai Rudbāržu iedzīvotājiem netiek dotas veltas cerības, ka projekts ir procesā un tiks realizēts?

Labdien!

 

Attīstības finanšu institūcija ALTUM jaunus pieteikumus dalībai Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā nepieņem. Bet tā kā projekts par Rudbāržu mājām tika iesniegts pagājušā gada beigās, paredzētie līdzekļi Rudbāržu māju projektam ir rezervēti. Uz šo mirkli ir jāprecizē ALTUM pieprasītās korekcijas un precizējumi jāiesniedz pie jau esošā iesniegtā projekta ALTUMā.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 02.07.2020
Citi29.06.2020

Labdien Kāpēc Nīkrācē neorganizē sporta svētkus kā Rudbāržos, bet ir atkal novusa turnīrs? Pie Nīkrāces skolas ir gan futbola laukums gan volejbola un basketbola laukumi, āra trenažieri. Un rudenī atkal būs sportistu balle? Novusa un zolītes spēlētājiem?

Labdien!

 

Paldies par jautājumu un izrādīto interesi sporta dzīvē!

Jā, Nīkrācē tiek organizētas sacensības novusā, tiek plānots izzinošais pārgājiens pa Nīkrāces pagastu un tieši tāpat arī zolītes sacensības. Lūdzu sekot līdzi informācijai gan Skrundas mājas lapā, gan Nīkrāces pagasta lapā Facebook vietnē.

Nīkrācē sporta svētkus plānots organizēt 26. septembrī. Laipni aicināti tajos piedalīties!

Ja valstī būs atcelti ierobežojumi sakarā COVID-19 vīrusu, rudenī tiešām tiek plānota sportistu balle. Tā tiek organizēta jau vairākus gadus un visiem, kas ir pārstāvējuši Nīkrāces pagastu jebkurā sporta veidā gan novadā, gan pagastā, ieejas biļetes ir lētākas nekā tiem, kuri vienkārši apmeklē balli.

Atbildi sagatavoja: Ilona Rītiņa, sporta darba organizatore

Sagatavota: 02.07.2020
Citi29.06.2020

Cik tālu ir process ar ēku siltināšanu Rudbāržos.

Labdien!

Rudbāržos, Jubilejas ielas 3 un Parka ielas 1 māju renovācijas projekti ir procesā, 2019. gadā tika iesniegts renovācijas projekts Altum. Šī gada martā no Altum tika saņemts priekšatzinums ar norādītām neprecizitātēm un papildu prasībām energoefektivitātes novērtējumā un projektā. SIA "Skrundas komunālā saimniecība" nosūtīja šos norādījumus energoefektivitātes speciālistam un projekta izstrādātājam neprecizitāšu novēršanai un papildu prasību izpildīšanai, kam vajadzīgs laiks. Labotais projekts un energoefektivitātes novērtējums tiks iesniegts atkārtoti izskatīšanai Altum.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 29.06.2020
Citi26.06.2020

Sveiki gribēju jautāt vai nomas maksā ietilpst arī galdi un krēsli? Kultūras namā mazajā zālē 20.66eiro par stundu?

Labdien!

 

Jā, nomas maksā ietilpst arī galdi un krēsli.

Sagatavota: 26.06.2020
Kultūra25.06.2020

Labdien. Vai Skrundā, O.Kalpaka ielā nav šogad beidzot plānots izbūvēt pilsētas centraizēto kanalizāciju un ūdens vadu? Manprāt,nav normāli,ka 21 gs.,pilsētā vēl nākas izmantot sauso tualeti un staigāt ar ūdens pudelēm pēc ūdens.

Labdien!

 

Līdz 2021. gadam nav plānoti centralizētās kanalizācijas un ūdensvada izbūves darbi šajā ielā.

Sagatavota: 17.06.2020
Citi15.06.2020

Labdien,kāpēc Skrundas centrā koki tiek tik ļoti apzāģēti,ka paliek tikai stumbrs? Ja jau tik ļoti traucē,kapec uzreiz nezāģē visu nost? Stav stumbrs ar paris lapām, pat neviens zars.

Labdien!

Skrundā koku zaru apzāģēšana nenotiek katru pavasari. Koku zaru apzāģēšanu veic vienu reizi trijos gados. Kā pieredze rāda, zari vienmēr atjaunojas un veido kuplu vainagu.

 

Atbildi sagatavoja: Jānis Demčuks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" ražošanas tehniķis

Sagatavota: 15.06.2020
Vides jautājumi12.06.2020

Kad varētu būt lielo gabarītu atkritumu savākšana? Baigi sakrājies

Labdien!

 

Lielgabarīta atkritumu savākšanu visticamāk varētu organizēt septembrī. Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā, kā arī Facebook lapā. 

Sagatavota: 15.06.2020
Vides jautājumi11.06.2020

Labdien, Gribēju jautāt kad beidzot tiks sakartots bērnu laukums Dārza iela..vienkarš briesmigs skats tās sapujušas dēles un naglas kas regojas no vinam ara..bistami beniem kas tur iet..un skats ar taka bomžu rajona

Labdien!

 

Dārza ielas bērnu laukumi tika apsekoti, tiks sagādāti vajadzīgie materiāli un nomainīti bojātie dēļi.

 

Atbildi sagatavoja: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 11.06.2020
Vides jautājumi09.06.2020

Šogad būs Līgo svētku pasākumi Skrundas novadā

Labdien!

 

Šogad Skrundā ir plānots Zāļu dienas tirdziņš Skrundas tirgus laukumā, kā arī no plkst. 10.00 lustīgas ziņģes un danči kopā ar kapellu "Luste". Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai mūsu mājas lapā, kā arī pašvaldības Facebook lapā.

Sagatavota: 11.06.2020
Kultūra08.06.2020

Labdien, nekur nemanīju izsludinātu konkursu uz vakanto bibliotekāres ra vietu Rudbāržos

Labdien!

 

Darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām notiek saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM - http://www.skrunda.lv/noteikumi/Darba_kartibas_noteikumi.pdf.
2.5. Darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām pašvaldībā notiek atlases konkursa kārtībā.
2.5.1. Atlases konkursa veidi:
2.5.1.1. Atklātais konkurss – sludinājums par vakanci tiek publicēts Pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv un nepieciešamības gadījumā – laikrakstā;
2.5.1.2. Pārrunas – piedāvājums ieņemt vakanto amata vietu tiek izteikts konkrētai personai.
2.5.2. Atlases veids katrai vakancei tiek izvēlēts Vadībai vienojoties.

Sagatavota: 09.06.2020
Kultūra08.06.2020

Sveiki, kura gada budžetā ir paredzēts finansējums seguma maiņai Raiņa ielas gājēju celiņam no Amatnieku ielas līdz Pērkona ielai ?

Labdien!

 

Finansējumu gājēju celiņa seguma atjaunošanai varētu paredzēt 2021. gada budžetā.

Sagatavota: 09.06.2020
Ceļu uzturēšana05.06.2020

Vai nevaretu apgriezt ceriņu zarus uz Liepajas ielas? Gajejiem traucē iet. Izauguši pa pusi ietvi. Apmeram ap Liepajas ielu 33.

Labdien!

 

Informācija ir nodota ceļu uzturētājam.

Sagatavota: 11.06.2020
Vides jautājumi05.06.2020

Labdien! Vēlos zināt , kāpēc bērnam, kuram ir 5 gadi nesaņēma kuponu. Ir reģistrēts Skrundas novadā. Pirms tam lasīju Jūsu atbildes, ka kupons pienākas bērnam no 5 g.v līdz 12.klasei . Taču izglītības iestādē atbildēja, ka pienākas tikai obligātāja piecgadnieku grupai, taču rakstīts, ka no 5.gv . Mēs es esam daudzbērnu ģimene un pienākas brīvpusdienas , tādā gadījumā, kur paliek tā nauda ko maksā valdība par bērna pusdienām.

Labdien!

 

Ar sēdes lēmumu noteikts, ka kuponu var saņemt bērni, kuri ir reģistrēti Skrundas novada izglītības iestādē, obligātajā sagatavošanas grupā.
No valsts naudas daudzbērnu ģimenēm tika paredzēts atbalsts, sākot no 1. klases, maksimums līdz 9. klasei.

Sagatavota: 08.06.2020
Sociālie jautājumi28.05.2020

Labdien,. Kas ir sociālais darbinieks.... Kādi ir viņa primārie pienākumi attiecībā pret cilvēkiem. Atbilde ļoti vienkārša - soc. darbinieks identificē klienta soc.problēmas un vada to risināšanas gaitu,piesaistot vajadzīgos resursus un citu jomu speciālistus, ne tikai ārsta. Bet kas notiek Rudbāržos, kāpēc veciem cilvēkiem, kuri nav spējīgi viena vai otra iemesla dēļ sev pagatavot ēdienu,tagad būs atņemta vienīgā iespēja saņemt siltas pusdienas, jo likvidējat zupas virtuvi. Bet varbūt likvidēsim Skrundas nov. soc dienestu ar visiem darbiniekiem, jo jūsu attieksme un darbība attiecībā pret Rudbāržu veciem cilvēkiem ir nesaprotama.

Labdien!

Skrundas novada pašvaldības pārziņā nav zupas virtuves likvidēšana, šis atbalsta mehānisms bija iedzīvotāju iniciatīva. Sociālā dienesta darbinieki jau ir apzinājuši situāciju un iespējas sniegt palīdzību tiem cilvēkiem, kuriem zupas virtuve bija būtisks atbalsts ikdienā. 

Sagatavota: 28.05.2020
Sociālie jautājumi26.05.2020

Paldies, ka ir piešķirti ēdināšanu kuponi bērniem, bet kāpēc tāda summa. Septembrī pie skolas direktora uzrunā izskanēja ka dome no budžeta ir iedalījusi naudu par konkrētu summu, ko bērni saņēma ikdienā, mācoties.. Jautājums, kāpēc tāda atšķirība, kur paliek pārpalikums

Labdien!

 

Kupona vērtība tiek aprēķināta atbilstoši darba dienu skaitam attiecīgajā mēnesī, par katru darba dienu 1,- euro.
Aprīļa mēnesī ir 20 darba dienas, tātad kupona vērtība attiecīgi  20,- euro. Maija mēnesī ir 19 darba dienas, tātad kupona vērtība attiecīgi 19,- euro.
Pārpalikums neveidojas.

 

Atbildi sagatavojusi: Inga Flugrāte, Izglītības nodaļas vadītāja

Sagatavota: 26.05.2020
Citi24.05.2020

Labvakar,vēlējos pēc kārtējā raksta avīzē,citēju:pārējiem skolēniem,pārtikas kuponu veidā kā iepriekš tiks gādātas no pašvaldības budžeta....Jautājums,kāpēc manam bērnam nepienākas nekas kaut mācās pamatskolā,mūsu nodokļi visa mūža garumā arī nonāk pašvaldības budžetā....Gribu saņemt rakstisku izskaidrojumu par šo jautājumu,nevis tikai atrunas ,kad mācījās Skrundā,tad pienācās,bet tagad nekas,ar ko viņa atšķiras no piemēram vienaudža Jāņa Gustava,Elīzas,Martas u.t.t. vai deputāti ir informēti par šo situāciju?Vai tā nav diskriminācija?Vieniem pienākas pakas,pabalsti,bet citiem nekas?Kā tad tiek izlietota nauda,kas seko bērnam?Šo jautājumu jau provēju risināt sākumā,bet saņēmu atrunas neko konkrētu,kāpēc .....

Labdien!

 

Informācija par atbalstu izglītojamo ēdināšanai Skrundas novadā  2020. gada maija mēnesī valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā:

Informācija par kuponiem pārtikas iegādei

1. Kupons pārtikas iegādei pienākas par katru Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādē reģistrētu bērnu no 5 g.v. līdz 12. klasei.
2. Kupona vērtība 19,00 euro maija mēnesī.
3. Kuponu izdali nodrošina izglītības iestādes.

4. Vecāki paši izvēlas, kurā tirdzniecības vietā (saraksts publicēts e-klasē) izmantot kuponu (visu kupona summu izmanto vienā tirdzniecības vietā). Ja izvēlas SIA "Cepliņi",  iespējama siltu pusdienu iegāde.

5. Kuponi tiek finansēti no pašvaldības budžeta, no skolēnu ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem (paredzēti novada izglītības iestāžu audzēkņiem - tiem, kuriem līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai pašvaldība jau sedza pusdienu izmaksas).

 Informācija par pārtikas pakām
1. Sagatavotas pārtikas pakas no valsts mērķdotācijas skolēnu ēdināšanai pienākas pašvaldībā visiem dzīvesvietu deklarējušiem maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem (vispirms no 1.-4. klasei, tad, ja pietiek līdzekļu, secīgi arī no 5.-9. klasei), neatkarīgi no pašvaldības, kurā bērns iegūst izglītību.
2. Vienas pārtikas pakas vērtība  13,49 euro maija mēnesī.
3. Pārtikas pakas sagatavo SIA "Cepliņi" - uzņēmējs, kurš nodrošina ēdināšanas pakalpojumu Skrundas novada izglītības iestādēs.
4. Pārtikas pakas piegādā p/a "Sociālais dienests".

Domes  lēmumi par atbalsta sniegšanu pieņemti:
07.04.2020. Skrundas novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 5, 1.§ - par kuponiem aprīļa, maija mēnešos, par pārtikas pakām aprīļa mēnesī.
12.05.2020. Skrundas novada  domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 7, 2.§  - par pārtikas pakām maija mēnesī.

Nauda, kura seko bērnam tiek pārskaitīta arī ārkārtējās situācijas laikā uz to novadu, kura izglītības iestādē bērns mācās. Tā nepaliek pašvaldībā pēc deklarētās dzīvesvietas.
Tāpēc iesakām nepieciešamības gadījumā interesēties par atbalstu novadā, kurā Jūsu bērns mācās, ja gadījumā iepriekš ir sniegts atbalsts ēdināšanai.
Ja nepieciešams cita veida sociāls atbalsts vai palīdzība, lūdzam interesēties p/a "Sociālais dienests", kur katru gadījumu izskatīsim individuāli.
 
Atbildi sagatavojusi: Inga Flugrāte, Izglītības nodaļas vadītāja
Sagatavota: 25.05.2020
Citi19.05.2020

Kā varu uzzināt vai Rudbāžos, jubilejas ielā 3., māja sogad ies uz renovāciju?

Labdien!

Rudbāržu Jubilejas 3 mājas renovācijas projekts ir procesā, 2019.gadā tika iesniegts renovācijas projekts Altum. Šī gada martā no Altum tika saņemts priekšatzinums ar norādītām neprecizitātēm un papildus prasībām energoefektivitātes novērtējumā un projektā. Skrundas komunālā saimniecība nosūtīja šos norādījumus energoefektivitātes speciālistam un projekta izstrādātājam neprecizitāšu novēršanai un papildus prasību izpildīšanai, kam vajadzīgs laiks. Labotais projekts un energoefektivitātes novērtējums tiks iesniegts atkārtoti Altum izskatīšanai.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 15.05.2020
Citi14.05.2020

Vai ja bērns ies uz dārziņu tad tie 19 eiro edinasai ne pienāksies?

Labdien!

Obligātās 5., 6. gadīgo sagatavošanas grupu bērni, ja apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, saņem brīvpusdienas. Par darba dienām, kurās nebūs apmeklēta pirmsskolas izglītības iestāde, tiks veikts pārrēķins 1.jūnijā un izsniegts kupons par atbilstošu vērtību. Piemēram, maijā ir 19 darba dienas. Ja pirmsskolas izglītības iestādē ir būts 10 dienas, bet 9 dienas pavadītas mājās, tad kupons būs par 9 euro, kuru varēs izlietot jūnija mēnesī. 

 

Atbildi sagatavojusi: Inga Flugrāte, Izglītības nodaļas vadītāja

Sagatavota: 14.05.2020
Izglītība11.05.2020

Sveiki,vai šogad būs lielgabarīta izvešana?

Labdien!

Skrundas novada pašvaldība ik gadu rīkojot lielgabarīta atkritumu izvešanas akciju, sedz izdevumus no sava budžeta. Beidzoties ārkārtas situācijai valstī, pašvaldība pārskatīs savu budžetu un izvērtēs iespēju organizēt šo atkritumu izvešanu. Šobrīd nav iespējams prognozēt, kādas un cik lielas sekas šī krīze būs atstājusi gan uz valsts, gan pašvaldību budžetiem.

Sagatavota: 14.05.2020
Vides jautājumi11.05.2020

Labdien,gribētu uzzināt pie kā man vērsties,šajā krīzes laikā,ja nav nekādu ienākumu un darbs dēļ krīzes?Kāds ir atbalsts un pie kā man būtu jāvēršass? Paldies

Labdien!

 

Šajā gadījumā aicinām sazināties ar Skrundas novada pašvaldības Sociālo dienestu, lai noskaidrotu, kāda veida palīdzību iespējams saņemt. Tālrunis 63331295, e-pasts: socdienests@skrunda.lv.

Sagatavota: 07.05.2020
Sociālie jautājumi07.05.2020

Kuponi tiek piešķirti Skrundas novadā deklarētajiem bērniem, kas mācās Skrundas novada izglītojošās iestādēs. Atbalsts ir visiem izglītojamiem, sākot no piecgadīgo grupas līdz 12. klasei. Pēc Jūsu atbildes tik un tā ne nonācu pie secinājuma vai pienākas manam bērnam arī kupons ja viņš mācās cita novada bet deklerejies Skrundā.? Ja nē tad kādu palīdzību es varu iegūt tad citu?

Labdien!

Ja ģimenes deklarētā dzīves vieta ir Skrundas novadā un tā atbilst maznodrošināto, trūcīgo vai daudzbērnu ģimenes statusam, bērns mācās 1.-9. klasē,  tad bērniem pienākas pārtikas pakas, kuras izsniedz Sociālais dienests.
Kā jau minējām, kuponus pārtikas iegādei var saņemt, ja bērns deklarēts Skrundas novadā UN mācās Skrundas novada izglītības iestādē. 

Lai noskaidrotu, vai iespējams saņemt cita veida atbalstu, aicinām sazināties ar Skrundas novada pašvaldības Sociālo dienestu, tālrunis 63331295, e-pasts: socdienests@skrunda.lv.

Sagatavota: 07.05.2020
Sociālie jautājumi28.04.2020

Labdien! Gribētos zināt, ko šajā krīzes laikā dara un kā strādā kultūras darbinieki?

Labdien!

 

Ņemot vērā to, ka ārkārtas situācijas dēļ valstī ir atcelti kultūras pasākumi, kā arī amatiermākslas kolektīvu nodarbības, tad šobrīd kultūras darbinieki izmanto ikgadējo atvaļinājumu.

Sagatavota: 28.04.2020
Kultūra23.04.2020

Ja mans bērns ir deklarēts un dzīvo Skrundas novadā,bet mācās cita novada skolā,vai viņam arī pienâkas kupons par ēdināšanu?

Labdien!

 

Kuponi tiek piešķirti Skrundas novadā deklarētajiem bērniem, kas mācās Skrundas novada izglītojošās iestādēs. Atbalsts ir visiem izglītojamiem, sākot no piecgadīgo grupas līdz 12. klasei.

Sagatavota: 20.04.2020
Izglītība17.04.2020

Labdien! Kāds varētu atgādināt SKS, ka ir pavasaris! Ļoti sarūgtināja Skrundas kapsētu nesakoptība uz Lieldienām. Lūdzu pieslēdziet arī ūdeni!

Labdien!

SIA "Skrundas komunālās saimniecības" apsaimniekojamās kapsētas regulāri tiek uzkoptas. Jautājumā nav īsti saprotams, kas tieši ir bijis nesakopts. 
Ūdens kapsētas tiks pieslēgts šīs nedēļas laikā, kad būs beigušās salnas. 
 
Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis
Sagatavota: 20.04.2020
Citi15.04.2020

Sveiki, kam tieši pieder Skrundas pienotava un kad to nojauks ? Vidi ap pienotavas dīķi derētu sakopt- Piem. izzāģēt krūmus utt.

Labdien!

 

Pienotavas ēka pieder juridiskai personai. Teritorija ir pašvaldības īpašums. Pagājušās nedēļas laikā SIA "Skrundas komunālā saimniecība" pienotavas teritorijā izzāģēja krūmus un ar melnzemi aizbēra akas. Šonedēļ plānots ap pienotavas ēku un šķūni uzstādīt brīdinājuma zīmes un apvilkt norobežojošo lenti.

Sagatavota: 27.04.2020
Vides jautājumi13.04.2020