Jautā

Informējam, ka jautājums var netikt publicēts, ja:

  • nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts;
  • jautājumā ietvertie dati nav publiskojami, tad atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • jautājuma teksts nav saprotams.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

Nosūtit

Zinojums Temats Datums

Vai pašvaldības pārstāvji vai policija seko vai pārbauda kā notiek pašizolācijas režīma ievērošana atbraucējiem no ārzemēm.

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldības policijā tiek reģistrēta visa informācija, kas saņemta par atbraukušajām personām. Pašvaldības policija ir sazinājusies ar personām, kā arī veikusi apsekošanu dzīvesvietās. Papildus ir veikts skaidrojošais darbs, informējot par kārtību, kāda atbraukušajiem ir jāievēro.

Atgādinām, ka visiem, kuri pēc 16. marta ir atgriezušies no ārvalstīm, ir jāievēro 14 dienu pašizolācija. Ja pašiem to nav iespējams nodrošināt, tad aicinām sazināties ar Skrundas novada Sociālo dienestu pa tālruni 63331296 un informēt par šādu nepieciešamību, kā arī vienoties par pārtikas, medikamentu piegādi, ja to nevar nodrošināt tuvinieki.

Par pašizolācijas neievērošanu pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.2 panta “Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana” var piemērot naudas sodu līdz 350 EUR.

Tālruņi saziņai ar Skrundas novada pašvaldības policiju: 63331154, 29106501, 29446270.

Tālruņi saziņai ar Skrundas novada pašvaldību: 63331555, 66954849.

Aicinām iedzīvotājus pret ierobežojumiem izturēties atbildīgi!

Sagatavota: 24.03.2020
Citi23.03.2020

Labdien. Vai sakarā ar Covid 19 vīrusa izplatību Skrundas autoostā tiek ievēroti īpaši pasākumi, kas kavē vīrusa izplatību? Jautāju, jo ikdienu liels skaits pilsoņu dodas uz autoostu gan lai iegādātos braukšanas biļetes gan lai veiktu maksājumus.

Labdien!

 

SIA ‘’Skrundas komunālā saimniecība’’ gādā par regulāru telpu uzkopšanu un virsmu, kurām bieži pieskaras cilvēki, pastiprinātu tīrīšanu un dezinficēšanu ar sadzīvē lietojamiem dezinfekcijas līdzekļiem, kā arī nodrošina regulāru telpu vēdināšanu Skrundas autoostas telpās.

Autoostas darbinieki instruēti par personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu. Darbinieki apgādāti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un roku dezinfekcijas līdzekļiem. 

Papildus atgādinām, ka Autotransporta direkcija no 2020. gada 19. marta uz ārkārtējās situācijas laiku samazina autobusu reisu skaitu. Aicinām visus iedzīvotājus, kuri uz savu iecerēto galamērķi plāno doties ar reģionālo maršrutu autobusu, pirms tam pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu www.1188.lv vai mājaslapā www.atd.lv!

 

Informāciju sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 23.03.2020
Sociālie jautājumi20.03.2020

Labdien, vai Skrundā nedomā atcelt pasākumus kultūras namā coron vīrusa dēļ ? Vai grūti būt vienotiem ar vairums pilsētu, kuri domā par savu cilvēku veselību?

Labdien!

 

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par ārkārtas situācijas izsludināšanu arī Skrundas novadā gaidāmi būtiski ierobežojumi, kas skar gan izglītības iestādes, gan kultūras pasākumus. Sīkāka informācija par aktuālo situāciju ir ievietota sadaļā "Jaunumi". 

Sagatavota: 13.03.2020
Citi12.03.2020

Labdien! Gribēju jautāt- vai Skrundā ir atļauta vieta,kur pastaigāties ar suni bez pavadas? Parkimeži utt?

Labdien!

Speciālas vietas suņu pastaigām Skrundas pilsētā nav izveidotas. Pastaigājoties ar suni bez pavadas, saimnieks uzņemas atbildību par savu mīluli, lai netiktu apdraudēti garāmgājēji. Tāpat aicinām aiz saviem mājdzīvniekiem savākt to radītos atkritumus (ekskrementus).

To, vai suni ārpus privātās teritorijas var brīvi laist bez pavadas, nereti nosaka praktiskie apsvērumi un dzīvnieka raksturs. Normatīvie akti ļauj viensētā dzīvojošu suni vest pastaigā bez pavadas ārpus dzīvnieka īpašniekam piederošās teritorijas. Tomēr sunim jābūt saimnieka uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā tas spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Pilsētās un ciemos ārpus norobežotas teritorijas suņus pastaigās jāved pavadā. Ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību. 

 
Sagatavota: 10.03.2020
Citi05.03.2020

Sakiet, vai gadījumā, ja pašvaldības dzīvokļa "īrnieks" neciena citu darbus, reizēm konfliktē un traucē mieru naktīs (policija ir saukta vairākkārt, bet tas laikam nav risinājums), vai pie pašvaldības var vērsties ar sūdzību kā pie dzīvokļa īpašnieka? Vai pašvaldība šādos gadījumos neizskata īres līguma laušanu, vai vismaz neizsauc uz pārrunām dzīvokļa "īrnieku"?

Labdien!

 

Diemžēl šādos gadījumos pašvaldībai nav pilnvaru un iespēju izlikt no dzīvokļa šādu īrnieku, ja viņš regulāri maksā īri vai ir "sociāli aizsargājamā" iedzīvotāja statusā. Aicinām kaimiņus rast savstarpēju vienošanos, veikt pārrunas un atrisināt konfliktu. Ja tas neizdodas un kaimiņi turpina trokšņot un traucēt mieru, tad jāpieaicina policija.

Sagatavota: 18.03.2020
Citi02.03.2020

Vai projektam Par individuālās aizsargjoslas noteikšanu kultūras piemineklim,nebija jau jābūt izstrādātam uz pastaigu takas būvēšanas laiku?

Labdien!

 

Ventas pastaigu takas būvniecības laikā projektam "Par individuālās aizsargjoslas noteikšanu kultūras piemineklim" nebija jābūt izstrādātam. Takas būvniecības projekts tika saskaņots ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. 

 

Atbildi sagatavojis: Normunds Danenbergs, Skrundas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālists

Sagatavota: 21.02.2020
Kultūra12.02.2020

Kam ir jāziņo, kas jāinformē, ja man ir pamatotas aizdomas, ka blakus daudzdzīvokļu mājas dažiem kaimiņiem nav atkritumu konteineranoteikti arī līguma ar atkritumu apsaimniekotāju? Ir redzēts, ka ar melniem atkritumu maisiem iet uz šķirošanas konteineriem! Tātad viss tiek mests tur?!

Labdien!

 

Aicinām par minēto situāciju informēt Skrundas novada pašvaldības policiju pa tālruni 63331154, 29106501.

Sagatavota: 11.02.2020
Citi10.02.2020

Ugunsdrošības noteikumu prasības, kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī, noteic, ka visos mājokļos – gan privātmājās, gan dzīvokļos – ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem. Kā veicas ar šīs prasības izpildi pašvaldības īres dzīvokļos? Vai detektori jāiegādājas un jāuzstāda pašam īrniekam vai tas ir īpašnieka pienākums?

Labdien!

 

Pašiem nav nepieciešams iegādāties un uzstādīt autonomos dūmu detektorus, Pašvaldība detektorus ir iegādājusies un SIA "Skrundas komunālā saimniecība" uzstādīs pašvaldībai piederošajos dzīvokļos. Bet ja tomēr esat iegādājušies un uzstādījuši, nost nevajadzētu ņemt. Speciālisti apsekos un pārbaudīs, vai tie ir uzstādīti atbilstoši noteikumiem.

Pašvaldībai piederošajos īres dzīvokļos šonedēļ sāka uzstādīt un pārbaudīt autonomos dūmu detektorus.

 

Atbildi sagatavojis: Aivis Vītols, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" Nekustamo īpašumu pārvaldnieks

Sagatavota: 07.02.2020
Citi05.02.2020

Labdien!Par parakstu vākšanu daudzdzīvokļu namos, kur ir arī kāds pašvaldības dzīvoklis piešķirts īrei cilvēkiem. Ja man, piemēram, jāsavāc 100%paraksti par kādu svarīgu mājas năkotnes plānu vai tml., tad, manuprāt, loģiski, ka es prasu parakstus dzīvokļu īpašniekiem, ne īrniekiem! Kā ir ar to?Kam man prasīt parakstu-pašvaldībai vai īrniekam, kam piešķirts dzīvoklis.

Labdien!

 

Par kādu svarīgu un nepieciešamu darbu veikšanu lēmumu var pieņemt dzīvokļa īpašnieku kopība. Tātad dzīvokļa īpašnieks, nevis īrnieks. Īrnieku var informēt par plānotajiem darbiem un izmaksām, bet lēmumu pieņems dzīvokļa īpašnieku kopība.

Dzīvokļa īpašuma likums

15.pants. Dzīvokļu īpašnieku kopības statuss

(1) Dzīvokļu īpašnieku kopība ir pārvaldes institūcija dzīvojamā mājā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos.

(2) Dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.

20.pants. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšana, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci

(1) Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieņemt lēmumus, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, — aptaujas veidā, ja vien dzīvokļu īpašnieku kopība nav noteikusi, ka attiecīgais jautājums izlemjams tikai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

 

Atbildi sagatavojis: Aivis Vītols, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" Nekustamo īpašumu pārvaldnieks

Sagatavota: 04.02.2020
Citi27.01.2020

Labdien,uz pašvaldības bibliotekāres vietu var pieteikties jebkurš,vai vajadzīga speciāla izglītiba,vai tiek izsludināts konkurs.

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldības darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām notiek atlases konkursa kārtībā, pamatojoties uz "Skrundas novada pašvaldības Darba kārtības noteikumi" (apstiprināti 01.05.2011.) 2.5.punktu. Izglītības prasības katram konkrētam amatam ir noteiktas MK not. Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām".

 

Atbildi sagatavojusi: Inga Freimane, Administratīvo lietu nodaļas vadītāja

Sagatavota: 04.02.2020
Kultūra21.01.2020

2020.gadā uzņēmums no Liepājas SIA “NJ pakalpojumi” (līguma summa 34 617,88 EUR) uzturēs tranzīta ielu gājēju celiņus, apstādījumus un zaļo zonu. Vai ir iespējams uzzināt pārējo pretendentu piedāvājuma summas?

Labdien!

 

Informācija par iepirkumu "Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2020. gadā" pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29285.

Sagatavota: 24.01.2020
Ceļu uzturēšana21.01.2020

Labdien, kad tiks "manuāli" izņemti akmeņi no ceļa seguma uz Rūpniecības ielas ? Par ko maksājam nodokļus, ja nevar pat minimumu sakārtot.

Labdien!

 

Paldies par informāciju! Iela tiks apsekota un rasts risinājums.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 30.12.2019
Ceļu uzturēšana30.12.2019

Kurš atbild par veikala Citro stāvokli? Veikalā no jumta pil ūdens , vai neatkārtosies Zolitūdes maximas gadījums?

Labdien!

 

Katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. Būvniecības likums papildus nosaka, ka būves īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu būvei noteiktajām būtiskām prasībām.
Minētā ēka Raiņa ielā 6, Skrundā, ir nodota ekspluatācijā 2018. gada 11. jūlijā. Būvvalde tuvākajā laiks veiks ēkas apsekošanu. 

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Upenieks, Skrundas novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs

Sagatavota: 16.12.2019
Ielu apgaismojums09.12.2019

Kad un cikos šogad būs mazajiem eglīte ar Vecīti kultūras namā?

Labdien!

23. decembrī Ziemassvētku pasākums Skrundas novada pirmsskolas vecuma bērniem -  cirka improvizācijas izrāde “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši“.

Pasākumu vadīs Liepājas ceļojošā cirka studija BEZTEMATA aktieri

  •  pl. 16.00 - Skrundas novada lauku teritorijas bērniem;
  • pl. 18.00 – Skrundas pilsētas bērniem.

Transports uz pasākumu pl. 16.00 kursēs:

15.30 – no Jaunmuižas; 15.35 – no Pumpuriem; 15.40 – no Cieceres.

15.20 – no Ikaišiem; 15.40 – no Kušaiņiem.

Sagatavota: 10.12.2019
Citi07.12.2019

Sveiki, jau vairākus gadus divās adresēs nevienmērīgi darbojas un dažkārt it nemaz nedarbojas ielas apgaismojuma laternas - Celtnieku iela 13 un Lielā iela 3.

Labdien!

 

Paldies par informāciju. Apgaismojums Lielā ielā un Celtnieku ielā sakārtots.

Sagatavota: 10.12.2019
Ielu apgaismojums05.12.2019

Labdien, velejos pajautāt. Kādam nolūkam Skrundas bernudarza ir ierīkota pirts?

Labdien!

 

Informējam, ka pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" telpās nav ierīkota pirts. 19. novembrī, bērnudārza atklāšanas dienā, ikvienam interesentam bija iespēja izstaigāt un apskatīt rekonstruēto ēku. Ja vēlaties apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, aicinām sazināties ar bērnudārza vadītāju Dzintru Eglīti pa tālruni 29542073, un vienoties par ērtāko laiku telpu apskatei.

Sagatavota: 06.12.2019
Ielu apgaismojums04.12.2019

Labdien! Dzirdēju no apkārtējiem cilvēkiem, ka Ritvars Stepanovs atbildīgs ne tikai par Raņķu un Jaunmuižas ciemu svētku noskaņas radīšanu ar kādām tematiskām dekorācijām utt, bet arī par Kušaiņu!Vai tā ir tiesa?

Labdien!

 

Ritvars Stepanovs pilda Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja pienākumus, papildus tiem viņa pārziņā ir Videnieku, Plostnieku un Jaunmuižas teritorijas. 

Sagatavota: 05.12.2019
Citi19.11.2019

Labdien, kur var uzzināt, kad tiek pardoti dzivokļi par brīvu cenu? Avīzē rakstits, ka pārdoti dzivokļi vairāk kā 50m2 par lētu naudu. Tas viss notiek slepeni vai tiek izsludināts kkur, ka tiks pardots un interesenti var izteikt savus piedāvājumus?

Labdien!

 

Par brīvu cenu pašvaldība var pārdot dzīvokļus, ja to ir ierosinājis dzīvokļa īrnieks, kuram pašvaldība ir piešķīrusi dzīvokli.

Šādos gadījumos pašvaldība pasūta dzīvokļa vērtējumu sertificētam vērtētājam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic dzīvokļa vērtības noteikšanu.
Izsolēs tiek pārdoti tukšie dzīvokļi. Šajā gadījumā uz izsoli var pieteikties jebkurš un par izsoli tiek informēts Latvijas vēstnesī un Skrundas novada mājas lapā ~1 mēnesi iepriekš.

Sagatavota: 25.11.2019
Sociālie jautājumi13.11.2019

Vai Rudbāržos ir kultūras vadītājadarbinieks, nav redzama nekāda aktivitāte ,vai arī darbinieks ir tikai uz papīra.

Labdien!

 

Rudbāržu pagastā nav atsevišķa kultūras darbinieka. Kultūras darba organizēšana kā papildpienākums ir uzlikts Lienei Krūmiņai. Vēlamies uzsvērt, ka Rudbāržos tiek organizēti dažādi svinīgi pasākumi un citas aktivitātes, tāpat kā citos pagastos. Aicinām sekot līdzi pasākumu kalendāram mūsu mājas lapā, kā arī Skrundas novada informatīvajā izdevumā. 

Sagatavota: 20.11.2019
Ielu apgaismojums10.11.2019

Labdien! Kāda slodze ir Nīkrāces jauniešu centra vadītājai? Cik stundas dienā vai nedēļā ir jāstrādā? Kāds ir darba laiks jauniešu centrā?

Labdien, Dace!

 
Paldies par jautājumu un izrādīto interesi.
Mūsu darba laiks: pirmdienās 14.00-17.00, otrdienās 13.00-16.00. Darbojamies arī ārpus darba laika, to pielāgojot atbilstoši bērnu ikdienas ritmam vai aktivitāšu veidošanai, piemēram, laikā, kad tika veidotas āra spēles un atpūtas vieta Nīkrāces pagasta iedzīvotāju komunikācijas prasmju uzlabošanai un lietderīga laika pavadīšanai Saieta nama apkārtnē.
Slodze jaunatnes darbiniekam mēnesī ir 0,25.
 
Ja ir vērtīgi priekšlikumi, jautājumi vai vēlaties viesoties pie mums - mīļi gaidīsim Jūs Nīkrāces Jauniešu centrā! 
 
 
Atbildi sagatavoja: Justīne Knopkena, jaunatnes darbiniece Nīkrāces pagastā
Sagatavota: 08.11.2019
Citi05.11.2019

Labdien, iestājies tumšais un drēgnais laiks. Vai ir iespēja atjaunot apgaismojumu uz Parka un Kalēja ielu stūri. Liels paldies.

Informējam, ka apgaismojums tiks sakārtots divu nedēļu laikā.

Sagatavota: 06.11.2019
Ielu apgaismojums04.11.2019

Labdien! Šīs nedēļas beigās klāt 1. novembris - datums, kas bērnudārzniekiem un viņu vecākiem piepildīts ar lielām cerībām. Tā kā nav nekādas informācijas par to būs vai nebūs vērtas bērnudārza durvis šajā datumā, tad sakiet, lūdzu, būsnebūs? Ja nebūs - kad būs?

Labdien!

 

Kā informēja PII "Liepziediņš" vadītāja Dzintra Eglīte, vēl nākamās nedēļas laikā noritēs darbs pie telpu labiekārtošanas, taču 19. novembrī plkst. 9.00 ikviens aicināts uz bērnudārza atklāšanas pasākumu. Mazie audzēkņi savas ikdienas gaitas uzsāks 20. novembrī. Sīkāku informāciju varat saņemt, sazinoties ar vadītāju, tālr. 29542073.

Sagatavota: 01.11.2019
Citi28.10.2019

Labdien! Sakiet lūdzu, vai Skrundā ir paredzēts iemaksasizmaksas bankomāts arī SWED bankas klientiem? SWED bankas klientiem Skrundā nav iespējas iemaksāt skaidru naudu bankomātā! Kas par to atbild? Paldies!

Labdien!

 

Šobrīd Skrundā nav paredzēts izvietot Swedbank iemaksas bankomātu. Tuvākais iemaksas bankomāts Skrundai šobrīd ir Saldū.

 

Atbildi sagatavojusi: Madara Liepa, "Swedbank" AS Konsultāciju centrs

Sagatavota: 07.10.2019
Citi07.10.2019

Labdien Skrundas vietējā laikrakstā bija informācija, ka Skrundā, neilgā laika periodā izķerti un uz dzīvnieku patversmi nogādāti vairāki nesterilizēti un nekastrēti kaķi. Mans jautājums- kurš veic kaķu ķeršanu un, kurš to nosaka, ka kaķis ir kastrēts vai sterilizēts. Vai to dara kāds speciālists? Cik man zināms, kaķu sterilizācija un kastrēšana nav vēl ar likumu noteikta Latvijā kā obligāta. Ņemot vērā, ka kaķi pārvietojas brīvi, pietiekami lielos attālumos, tie varētu būt arī saimnieku, nevis bezsaimnieku kaķi! Paldies!

Labdien!

 

Saskaņā ar dzīvnieku aizsardzības likumu, pašvaldībai jānodrošina mājas (istabas) dzīvnieku uzturēšana savā administratīvajā teritorijā - t.i. klaiņojošo dzīvnieku izķeršana, nogādāšana uz dzīvnieku patversmi, uzturēšana patversmē, dzīvnieku īpašnieku meklēšana, bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programmas īstenošana u.c. Par dzīvnieku labturību kompetentā iestāde ir Pārtikas un veterinārais dienests, kam teritoriālās strukturvienības ir pa visu valsts teritoriju. Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1192 no 28.12.2010.gada (prot.Nr.75).  Skrundas novadā klaiņojušu dzīvnieku izķeršanu veic Saldus dzīvnieku patversme "Opusums", Lielā iela 83, Saldus, LV3801.  Skrundas novadā klaiņojošo dzīvnieku ķeršana notiek, pēc iedzīvotāju sūdzību saņemšanas. Izķertie dzīvnieki vai tas ir suns, vai kaķis tiek nogādāti patversmē, kur tos apseko sertificēti speciālisti.

Sagatavota: 04.10.2019
Sociālie jautājumi03.10.2019

Labdien, ir pienācis oktobris. Kad būs bērnudārzs gatavs?

Labdien!
 

Atbilstoši precizētajam laika plānam būvdarbi bērnudārzā "Liepziediņš" jāpabeidz un būvobjekts jānodod ekspluatācijā līdz 31.10.2019. Šobrīd ir pabeigti lielākā daļa ēkas iekšējās un ārējās apdares darbu, teritorijas labiekārtošana. Noslēgumam tuvojas mēbeļu un aprīkojuma piegāde un montāža iekštelpās.

Sagatavota: 04.10.2019
Sociālie jautājumi01.10.2019

Labdien! Jau kādu laiku rādiusā ap Skrundas dīķsaimniecības dīķiem (SIA Skrunda) dzīvojošie ļaudis ik dienu (ik minūti!!) dzird šāvienam līdzīgu troksni. Cik noprotams, tā ir putnuzvēru atbaidīšanas sistēma zivju resursu aizsardzībai. Šajā sakarā, lūdzu pašvaldību sniegt atbildi: 1. Vai šāda trokšņošana ir saskaņota ar pašvaldību? Vai tai ir sezonāls raksturs ( es domāju, uz zivju nozvejas laiku vai tml.) vai ilgāku laika periodu? 2. Trokšņošana sākas 6.00 un beidzas ap 21:00. Šāviens atskan ar regularitāti 1 x min. Vai tas ir vispār pieļaujams? Lūdzu aicināt uzņēmēju ievērot vismaz valstī noteikto naktsmiera periodu, vēršu uzmanību uz to, ka Skrundas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 62011 "Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā" 20.punktā par trokšņošanu laikā no 23.00-7.00 rītam ir paredzēts administratīvs sods, kā arī pārskatīt trokšņu biežumu, ja tas ir iespējams. Nemaz šobrīd nerunāju kopumā par šāda regulāra trokšņa ietekmi uz mājdzīvniekiem vai tuvumā esošajā mežā dzīvojošajiem putniem un zvēriem! Vēlos saņemt uzņēmuma komentāru.. Ļoti ceru, ka uzņēmējam rūp ne tikai zivju resursu aizsardzība un kaut kas šajā sakarā mainīsies. Ilgstoši neesmu gatava samierināties ar šādu regulāru trokšņošanu, vajadzības gadījumā, meklēšu atbildes normatīvajos aktos un kontrolējošajās iestādēs, lai mēra trokšņu skaļumu, biežumu utt.

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldības policija apsekoja zivsaimniecību "Skrunda" un veica pārrunas ar tās vadītāju. Jāatzīmē, ka pašvaldībai nav tiesību uzņēmumam aizliegt savā īpašumā izmantot gāzes lielgabalus. Kā informēja, uzņēmuma vadītājs, tas tiek darīts, lai pasargātu dīķus no gājputnu nosēšanās tajos un pasargātu zivju resursus. Tas ir sezonāls pasākums, kas varētu ilgt līdz oktobra beigām. Lielgabalu darbības laiks ir no plkst. 7.00 līdz apmēram plkst. 19.30 un šāvienu intensitāte ir viens šāviens 15-20 min. Zivsaimniecības vadītājs solīja šāvienu intensitāti samazināt, taču aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, jo pasākums ir sezonāls.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Skrundas novada pašvaldības policiju pa tālruni 63331154 vai vērsties klātienē Amatnieku ielā 1, Skrundā.

Sagatavota: 27.09.2019
Citi25.09.2019

Sveiki! Vai velodienu nebūtu jēgpilnāk organizēt vasaras mēnešos, kad gaisa temperatūra piemērotāka aktīvai atpūtai dabā? Jā, rudens arī skaists - krāsojas lapas. Bet ja bērnam jāsēž velokrēsliņā un siltums nerodas no pedāļu mīšanas... Jau iepriekš paldies par atbildi!

Labdien!

 

Arī vasaras mēnešos mēdz būt nepiemēroti karsts vai ļoti auksts laiks. Desmit gadu laikā ir bijuši 20 dažādi velomaršruti un vienmēr viens bijis tieši rudens laikā. Šogad vasarā nebija plānots, bet atbalstot Eiropas sporta nedēļu un ņemot vērā solīto atvasaru, izlēmām piedāvāt braucienu rudenī. 

 

Atbildi sagatavojusi: Aivita Staņeviča, Skrundas novada pašvaldības sporta organizatore

Sagatavota: 27.09.2019
Citi23.09.2019

Gribētu zināt kādēļ dakteres Vinteres darba laiki ir nepareizi no radīti jūsu mājas lapā? Jo bērns no skolas brauc uz akūto stundu viņam uzkliedz virsū ka akota stunda bija no 9. Gaidu publisku atbildi

Labdien!

 

Pašvaldība neatbild par ģimenes ārstu darba laikiem, to kontrolē Veselības inspekcija. Par precīziem pieņemšanas laikiem aicinām sazināties ar pašu ģimenes ārstu. 

Sagatavota: 23.09.2019
Sociālie jautājumi19.09.2019

Kā tiek risināts jautājums ar dzīvojamo namu siltināšanu Rudbāržos,vai tomēr ir kas mainijies sakarā ar šo lietu

Labdien!

 

Kā jau mājas sapulcē informējām, tiklīdz mājas renovācijas plāna izstrādātājs iesniegs izmaiņas, renovācijas plāns tiks iesniegts izskatīšanai ALTUM.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 17.09.2019
Sociālie jautājumi15.09.2019

Noskatījos kā 5.septembrī Sia SKS kolektīvs draudzīgi sakāpj tūroperatora autobusā un dodas "pieredzes apmaiņas braucienā". Vai šādi braucieni tiek apmaksāti no pašvaldības budžeta vai varbūt no SKS rezervēm?

Labdien!

 

Kā informē SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis Sandis Japēņins, brauciens netika apmaksāts no pašvaldības budžeta.

Sagatavota: 17.09.2019
Citi11.09.2019