Jautā

Informējam, ka jautājums var netikt publicēts, ja:

  • nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts;
  • jautājumā ietvertie dati nav publiskojami, tad atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • jautājuma teksts nav saprotams.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

Nosūtit

Zinojums Temats Datums

Sveiki! Jautājums skar divas sadaļas: 1) Vides Pirmajos Ziemassvētkos ar ģimeni izbaudot jauko novakari un ieelpotu svaigu gaisu, uz Lielās ielas sastapāmies ar kodīgu dūmu mākoni (sajūta, ka dedzina palstmasu saturošus atkritumus). Dūmi cēlās no kāda pagalma vecā ugusdzēsēju depo apkamē. Turpinot pastaigu uz tās pašas ielas (Lielās un Kalna ielas krustojumā) gaisā uzvirmo kanalizācijas notekūdeņu smaka. Acīmredzami grāvī tiek novadīta kanalizācija, tādejādi piesārņojot apkārtējo vidi. Gala rezultātā pabojāta Ziemassvētku psataiga, pluss novērots vides piesārņojums. 2) sabiedrības drošibas Saskaroties ar šiem gadījumiem, īsti netop skaidrs, kā par tiem ziņot, lai iegūtu ātru reakciju uz tiem - pašvaldības policijas (PP) tālrunis brīvdienās un darba dienās pēc plkst 18:00, klusē. (Dedzinātie atkritumi tikmēr izdeg, kanalizācijas notekūdeņi uzzūcas gruntī un pēc brīvdienām vairs nekā acīmredzama nepaliek.( Manuprāt, sabiedrības drošībai un veselībai vērtīgāk, būtu, ja pašvaldības policija būtu pieejamāka tieši brīvdienās un pēc, pārējo iedzīvotāju aktīvā, darba laika beigām. (darba dienās no plkst 18:00). Vai apsverat domu par PP grafiku maiņu. Kādu risinājumu varat ieteikt situācijai, kad iedzīvotājiem nepieciešama tūlītēja palīdzība ārpus PP darba laika . Paldies par atbildi jau iepriekš P.S. Kādi ir pašvaldības domasplāni ir attiecībā uz centralizētu kanalizācijas notekūdeņu savākšanu Skrundā

Labdien! 1.Tiek veikta iedzīvotāju aptauja Rūpniecības ielā, sākot no Rūpniecības ielas 1 līdz Parka ielai 14a  par vēlmi pieslēgties centrālai notekūdeņu (kanalizācijas) sistēmai, ja tādu trasi izbūvētu. Paralēli tiek iegūta informācija par centrālās notekūdeņu (kanalizācijas) sistēmas trases izbūvi Rūpniecības ielas posmā. Apkopojot iegūto informāciju, tiks lemts vai iekļaut nākotnes plānā centrālās notekūdeņu (kanalizācijas) sistēmas paplašināšanu. Pārējā Skrundas pilsētā 2021.gadā nav plānots izbūvēt centrālās notekūdeņu (kanalizācijas) sistēmas trases.

2.Pašvaldības policija savus pienākumus Skrundas novadā administratīvajā teritorijā veic pēc saskaņota ikmēneša darba grafika, kurš tiek veidots kopsakarībā vērtējot vispārējo situāciju novadā.

Citi26.12.2020

Vēlētos uzzināt kam piešķir Pabalstu krīzes situācijā kovid19 ? Un kā to var saņemt? Jo esmu vientuļā māmiņa un domaju kad man pienākas šis pabalsts. Jo interneta klejo tas ka visiem pienākas no pašvaldības šis pabalsts neatkarīgi no ienākumiem? Tādēļ gribu ātru atbildi. Kur man vērsties ja pienākas visiem? Un nevēlas saņemt atbildi jautājiet sociālām darbiņiem vai jums pienākas.

Labdien! Informējam, ka šajā situācijā ir jāvēršas sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka.

Sociālie jautājumi23.12.2020

Labdien, vai nav domāts nolikt miskastes uz Liepājas ielas, kur ir mašīnām stāvvietas? Pie veikala Elva un ir priekšu, kur parasti smagas automašīnas liek automašīnas? Pilni grāvji ar sejas maskām,pudelēm utt.

Labdien! Informējam, ka 2021. gada budžetā nav ieplānota atkritumu tvertņu izvietošana minētajā vietā.

Vides jautājumi21.12.2020

Labdien. Interesē kur varētu iegādāties granulas apkurei skrundas novadā ?

Labdien! Ar Latvijā pieejamo granulu piedāvājumu var iepazīties 1188.lv mājaslapā.

Citi15.12.2020

Labdien. Tā kā neesmu saņēmis atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem atļaušos jautāt vēlreiz un ceru uz momentālām atbildēm: 1. Vai pēc Rudbāržu ēku Parka ielā 1 un Jubilejas ielā 3 projektu apstiprināšanas Altum ir plānots projektus arī realizēt? 2. Vai Skrundas novadā būs kāda institūcija, kas kontrolēs vai tie bezatbildīgie atbrauvēji ievēro valstī noteiktos noteikumus pēc atgriezšanās no laimes zemes Dānijas?

Labdien!

 

1. Pēc projektu izstrādes un apstiprināšanas SIA "Skrundas komunālā saimniecība" tālāk plānos šo projektu realizāciju.

2. Primāri to uzrauga Valsts policija, kas nepieciešamības gadījumā piesaistīs Skrundas novada pašvaldības policijas inspektorus.

Sagatavota: 06.12.2020
Citi04.12.2020

Kā šogad būs bērniem ar ziemassvētku pasākumu kultūras namā? Vai šogad Ziemassvētku vecītis bērniem pasniegs saldumu paciņas?

Labdien!

11. decembrī no plkst. 16.00 līdz 20.00 Skrundas pirtiņā būs "Rūķu patruļa". Tiks izdalītas paciņas Skrundas pilsētas un Skrundas lauku teritorijas pirmsskolas vecuma bērniem. Aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežojumus.

Sīkāka informācija pa tālr. 28327883.

Sagatavota: 04.12.2020
Sociālie jautājumi03.12.2020

Vai ir plānota novada, pagastu iedzīvotāju sapulce ar domes un pašvaldību pārstāvjiem.

Labdien!

 

Sapulces bija plānotas pavasarī, proti š.g. aprīlī, taču līdz ar stingrajiem ierobežojumiem, tās tika atceltas. Arī šobrīd, ņemot vērā ārkārtas situāciju, sapulces netiks organizētas.

Ļoti ceram, ka līdz pavasarim situācija valstī būs mainījusies un būs iespēja tikties ar iedzīvotājiem klātienē, kā tas bijis iepriekšējos gados.

Sagatavota: 26.11.2020
Sociālie jautājumi24.11.2020

Vai kāds Skrundā kontrolēs, kā tiks ievērota karantīna Covid-19 pozitīvajiem ,kas atgriezīsies no Dānijas?

Labdien!

 

Primāri to uzrauga Valsts policija, kas nepieciešamības gadījumā piesaistīs Skrundas novada pašvaldības policijas inspektorus.

 

Atbildi sagatavojis: Andis Doniņš, Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

Sagatavota: 23.11.2020
Citi23.11.2020

Labdien. Vai joprojām ir plānots siltināt ēkas Parka ielā 1 un Jubilejas ielā 3, Rudbāržos? Izskatās ka process ir novilcināts un nebūs. :(

Labdien!

 

Rudbāržu Jubilejas 3 un Parka 1 māju renovācijas projekti ir procesā. Šī gada martā no Altum tika saņemts priekšatzinums ar norādītām neprecizitātēm un papildu prasībām energoauditora atzinumā, projektā un tāmē. SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA (SKS) nosūtīja šos norādījumus energoefektivitātes speciālistam un projekta izstrādātājam neprecizitāšu novēršanai un papildu prasību izpildīšanai, kam vajadzīgs laiks. Procesu palēnināja ārkārtas situācijas iestāšanās valstī. Pirmais, bija jālabo energoauditora atzinums, kas uz šo mirkli ir izdarīts. Otrais, balstoties uz izlabotā energoauditora atzinumu, ir jālabo projekts un tāme, kas ir procesā un projektētājs sola mēneša laikā iesniegt SKS labotu projektu un tāmi. Labotais energoauditora atzinums, projekts un tāme tiks iesniegts atkārtoti Altum izskatīšanai.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 10.11.2020
Sociālie jautājumi03.11.2020

Gribētu pajautāt-kad beidzot taps Rudbāržu centrā..un ne tikai-gaisma???Jau pavasarī,tās laternas,kuras nepārtraukti raustījās,nu ir izdegušas,bet nekas netiek darīts???!!!

Labdien!

 

Paldies, ka vērsāt uzmanību uz to, ka atsevišķas laternas ir izdegušas. Speciālisti ir apsekojuši un šīs nedēļas laikā tās salabos.

Ja rodas vēl kādi jautājumi vai ieteikumi saistībā ar nepieciešamajiem uzlabojumiem Rudbāržu pagastā, aicinām sazināties ar Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju Inesi Ivāni pa tālr. 26318119.

Sagatavota: 15.10.2020
Ielu apgaismojums12.10.2020

Vai nav plānots apsekot izvietotās laternas Rudbāržu centrā, liela daļa laternu nedeg.

Labdien!

 

Paldies, ka vērsāt uzmanību uz to, ka atsevišķas laternas ir izdegušas. Speciālisti ir apsekojuši un šīs nedēļas laikā tās salabos.

Ja rodas vēl kādi jautājumi vai ieteikumi saistībā ar nepieciešamajiem uzlabojumiem Rudbāržu pagastā, aicinām sazināties ar Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju Inesi Ivāni pa tālr. 26318119.

Sagatavota: 15.10.2020
Ielu apgaismojums08.10.2020

Labdien, sakiet lūdzu, kādas ir vidējās īres cenas lauksaimniecības zemei Rudbāržu apriņķī?

Labdien!

Kā informē nekustamo īpašumu speciālists Normunds Danenbergs, vidējās īres cenas lauksaimniecības zemei Rudbāržu pagastā ir ap 100 EUR.

Sagatavota: 09.10.2020
Vides jautājumi25.09.2020

Labdien! Kāpēc uz "Veselības un sociālās aprūpes centra" direktora vietu netiek rīkots konkurss? Cik zināms, G.Neilande no darba ir aizgājusi.

Labdien!

 

Darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām notiek saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM - http://www.skrunda.lv/noteikumi/Darba_kartibas_noteikumi.pdf.
2.5. Darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām pašvaldībā notiek atlases konkursa kārtībā.
2.5.1. Atlases konkursa veidi:
2.5.1.1. Atklātais konkurss – sludinājums par vakanci tiek publicēts Pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv un nepieciešamības gadījumā – laikrakstā;
2.5.1.2. Pārrunas – piedāvājums ieņemt vakanto amata vietu tiek izteikts konkrētai personai.
2.5.2. Atlases veids katrai vakancei tiek izvēlēts Vadībai vienojoties.

Sagatavota: 02.10.2020
Ielu apgaismojums25.09.2020

Labdien , gads iet uz beigām, bet par ēku siltināšanu Rudbāržos vēl joprojām nekas nav dzirdams... Kas vispār notiek šajā sakarā, vai ir veikti precīzējumi lai Altum varētu uzsākt darbu

Labdien!

Rudbāržos Jubilejas 3 un Parka 1 māju renovācijas projekti ir procesā. Šī gada martā no Altum tika saņemts priekšatzinums ar norādītām neprecizitātēm un papildu prasībām energoauditora atzinumā, projektā un tāmē. SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA (SKS) nosūtīja šos norādījumus energoefektivitātes speciālistam un projekta izstrādātājam neprecizitāšu novēršanai un papildu prasību izpildīšanai, kam vajadzīgs laiks. Procesu palēnināja ārkārtas situācijas iestāšanās valstī. Pirmais - bija jālabo energoauditora atzinums, kas uz šo mirkli ir izdarīts. Otrais - balstoties uz energoauditora izlaboto atzinumu, ir jālabo projekts un tāme, kas ir procesā un projektētājs sola mēneša laikā iesniegt SKS labotu projektu un tāmi. Labotais energoauditora atzinums, projekts un tāme tiks iesniegts atkārtoti Altum izskatīšanai.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 29.09.2020
Citi24.09.2020

Labdien. Jautājums sporta organizātoram. Velo brauciens darba dienā pulksten 10.00 no rīta ir tik ķeksīša pasākums? Zinot to, ka cilvēki darbos, bērni skolā.....

Labdien! 

 

Visi sporta pasākumi Skrundā galvenokārt ir brīvdienās, savukārt velobrauciens notiek Eiropas sporta nedēļas ietvaros, tātad sportiskās aktivitātes norisinās arī darba dienās un pasākumu apmeklēs tie, kam ir tāda iespēja. Šīs nedēļas ietvaros Skrundas novadā ir iespējams apmeklēt šādus pasākumus: 26. septembrī plkst. 11.00 Nīkrāces pamatskolas sporta stadionā notiks sporta spēles. 27. septembrī plkst. 12.00 Rudbāržos esat aicināti doties pārgājienā. Nedēļa domāta ikvienam — neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās sagatavotības. Sporta nedēļa iedvesmo regulāri būt aktīviem un veicina iespēju ikdienā vairāk nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm.

 

Atbildi sagatavojis: Kārlis Kliemanis, Skrundas novada sporta organizators

Sagatavota: 23.09.2020
Citi21.09.2020

Kur var uzzināt par darba vakancēm DUS,, VIRŠI,, Skrundā

Labdien!

 

Sīkāka informācija par vakancēm atrodama DUS "Virši" mājas lapā.

Sagatavota: 15.09.2020
Citi14.09.2020

Kāpēc Dzeldā Nīkrāces pagastā nav vienādas apsaimniekošanas maksas visiem iedzīvotājiem? Trīs māju iedzīvotājiem jāmaksā dubultā apsaimniekošana! Vai tā nav ņirgāšanās par cilvēkiem? Un nesakiet,ka īpašnieki tā nolēma sapulcē. Īpašnieki to neizdomāja, komunalai saimniecībai vajadzēja cenas celt. Tad dariet to visā pagastā vai novadā vienādi!

Labdien!

 

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksa katru gadu tiek noteikta saskaņā ar 2017. gada 11. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksājumus aprēķina saskaņā ar Noteikumu Nr. 408 8. punktā norādīto formulu. Par aprēķinātajiem pārvaldīšanas maksājumiem nākamajam kalendārajam gadam dzīvojamās mājas pārvaldnieks informē dzīvokļu īpašniekus Noteikumu Nr. 408 10. punktā noteiktajā kārtībā.

Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības kopsapulcē pieņemt lēmumu grozīt apsaimniekošanas maksu un citus ar pārvaldīšanu saistītus lēmumus. Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu paaugstināt apsaimniekošanas maksu, kas ir fiksēts kopsapulces protokolā.

Likumdevējs nav paredzējis, ka apsaimniekošanas maksai vajadzētu būt vienādai visā pagastā, novadā vai visā valsts teritorijā.

 

Atbildi sagatavojis: Aivis Vītols, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" nekustamo īpašumu speciālists

Sagatavota: 15.09.2020
Citi10.09.2020

Labdien, cik ilgi Rūpniecības ielas iedzīvotājiem būs jākratas un jābojā savas mašīnas braucot pār drupinātiem asfalta atkritumiem un nebeidzamām bedrēm ? Pilnīgi pietiktu ar greiderēšanu.

Labdien!

 

Rūpniecības ielas segums ir frēzmateriāls. Uzklājot šo materiālu, ielu grēderēt vairs tehniski nav iespējams. Bedres aizber ar to pašu materiālu, kāds ir ielas segums - frēzmateriāls.

Lai saglabātu un uzlabotu ielas seguma kvalitāti, likvidētu bedres, pēc tehnoloģijas prasībām tiek izmantotas sīkšķembas un betumena emulsija.

 

Atbildi sagatavojis: Jānis Demčuks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" ražošanas tehniķis

Sagatavota: 16.09.2020
Ceļu uzturēšana10.09.2020

Labdien. Vēlējos noskaidrot vai Skrundas pilsētā jau ir aptiprināts apkures tarifs 2o20.2121.gada apkures sezonai un cik šogad mums izmaksās eurm2 šis pakalpojums.

Labdien!

 

Jaunajā 2020./2021. gada apkures sezonā siltuma tarifs paliek iepriekšējais: 69,37 EUR/MWh. Kvadrātmetra cenu nosaka pēc mājas izlietotā siltuma daudzuma.

 

Atbildi sagatavojis: Guntars Stepiņš, Inženierkomunikāciju tehniķis

Sagatavota: 10.09.2020
Citi09.09.2020

Kaut kur iepriekš bija publicēts, ka tiks salabots Klusās ielas segums. Kad tas notiks, ja notiks?

Labdien!

 

Seguma atjaunošanas darbi sākušies septembra sākumā un tos plānots pabeigt līdz šī gada beigām.

Sagatavota: 10.09.2020
Ceļu uzturēšana01.09.2020

Skrundā trūkst miskastes, pie soliņa uz ceļa ,kurš ved uz Sila kapiem nav, arī pārējās centrā ir zem katras kritikas,- bunduļi ar un bez vākiem, arī ietvei ,kura ir Kuldīgas ielā ir bleķa pusdauzīta kaste.

Labdien!

 

Labdien,

Mazo atkritumu tvertņu esošās un iespējamās vietas Skrundas pilsētā tiks apsekotas šī gada laikā. Pēc apsekošanas tiks sagatavots un Skrundas novada domei izskatīšanai iesniegts priekšlikums par finansējuma piešķiršanu mazo atkritumu tvertņu iegādei un uzstādīšanai nākamajā gadā.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 31.08.2020
Vides jautājumi26.08.2020

Labdien. Skrundas novada Smilgu ciemā katru dienu no rīta līdz vēlam vakaram ar apmēram 5 minūšu intervālu atskan šāviens. Pieļauju ka tas ir gājputnu atbaidīšanai no lauku platībām. Jautājums būtu šāds - Vai šāda veida putnu biedētāja uzstādīšanai nav jāsaņem atļauja no Valsts Vides dienesta un, vai pašvaldības un vai nav nepieciešams informēt tuvāko māju iedzīvotājus?

Labdien!

2020. gada 13. augustā Raņķu pagasta saimniecības “Virsaiši” īpašnieks telefoniski informēja Skrundas novada pašvaldības policiju par to, ka viņš savā īpašumā uzstādīs gāzes lielgabalu, lai pasargātu smiltsērkšķu ražu no migrējošiem putniem. Saimnieks informēja, ka šo lielgabalu izmantos likuma ietvaros, to nedarbinot naktsmiera periodā laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00. Lielgabala darba intensitāte tiks regulēta un kontrolēta. Uzstādītā ierīce ir atbilstoši sertificēta un tās darbība atbilst likumdošanas aktiem. Paredzams, ka gāzes lielgabals darbosies līdz novembrim, kad gājputni būs devušiem prom uz ziemošanas vietām.

Aicinām iedzīvotājus izprast situāciju un saprast uzņēmēju.

 

Atbildi sagatavojis: Andis Doniņš, Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

Sagatavota: 26.08.2020
Vides jautājumi23.08.2020

Labdien.Kas atbild par soliņu kas atrodas pie veikala ,,ELVI,, Skrundā ? Tur pēdējā laikā sēž vietējie Skrundas alkoholiķi un necienīgi aizskar citreiz garām gājējus un ubago naudu.Viens otrs izskatās pēc tāda kam citur nav kur iet kur iemest un uzturās tur pastāvīgi.

Labdien!

Minētais soliņš ir veikala ELVI īpašums un tur izvietots pēc viņu iniciatīvas, lai cilvēkiem būtu, kur apsēsties un atpūsties. Attiecībā uz personām, kas ikdienā iecienījuši šo vietu, pašvaldības policija regulāri seko līdzi situācijai. Konstatējot pārkāpumu, policija reaģē nekavējoties un to novērš. Līdz šim pašvaldības policijā nav saņemta neviena sūdzība vai iesniegums saistībā ar ubagošanas faktu pie veikala ELVI. Ubagošana ir administratīvi sodāms pārkāpums un persona ir jāsauc pie atbildības. Par gadījumiem, kad publiskā vietā tiek konstatēti likuma pārkāpumi, aicinām informēt pašvaldības policiju pa tālr. 29106501 vai 29446270, vai arī Valsts policiju, zvanot uz tālr. 110.

 

Atbildi sagatavojis: Andis Doniņš, Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

Sagatavota: 26.08.2020
Citi21.08.2020

Labdien.Vēlos privātai kolekcijai iegādāties krūzīti,ar Skrundas vārdu,vai tāda iespēja ir?Ja jā,kur jo veikalos neesmu redzējusi.

Labdien!

Krūzītes ar Skrundas vārdu ir iespējams iegādāties Skrundas KLĒTĒ. 

Sagatavota: 19.08.2020
Citi18.08.2020

Labdie! Ģimene vēlas īrēt 3istabu dzīvokli Skrundā,bet nevar atrast informāciju par pieejamiem dzīvokļiem. Vai varat iedot norādes kur tos meklēt?

Labdien!

Informācija pa brīvi pieejamajiem pašvaldības dzīvokļiem atrodama ŠAJĀ mājaslapas sadaļā.

Sagatavota: 18.08.2020
Sociālie jautājumi18.08.2020

Labdien! Kāpēc Nīkrāces pagasta Dzeldas ciemā nav visām daudzdzīvokļu mājām vienāda apsaimniekošanas maksa? Ziedu ielas 1 mājas iedzīvotājiem jāmaksā 0,30 eiro centi par kvadrātmetru no 1.jūlija pamatojoties uz īpašnieku kopsapulces lēmumu 2020.gada 13. februārī (bija 0,19 eiro centi par kvadrātmetru) Ziedu ielas 3 mājas apsaimniekošana pacelta no 0,15 uz 0,30 eiro centiem. Vai tas ir likumīgi? Domes lēmuma nav, nekādu vienošanās līgumu ar īrniekiem nav, ir tikai atsūtītā informācija e-pastā. Nav rakstiskas informācijas. Vai īres līgumi vairs nekādi netiek ņemti vērā? Tie nav jāpārslēdz? Tāmē SKS mājas lapā uz 2020. gadu ir par apsaimniekošanu 0,19 eiro centi Ziedu iela 1 un 0,15 eiro centi Ziedu iela 3, nav redzama informācija par apsaimniekošanas maksas celšanu un pamatojums, kāpēc tā tiek pacelta. Nekādas informācijas nav arī Skrundas novada mājas lapā un avīzē. Ziedu ielas 1 un 3 iedzīvotājiem jāmaksā par darbiem, kas nekad nav veikti - ventilācijas šahtu pārbaude un tīrīšana 1x gadā, kā arī notekreņu tīrīšana 1x gadā. 2020.gadā 4x paredzētā zāles pļaušana vēl nav sākusies. Tad ir jautājums, uz kāda pamata ceļam cenas vienai iedzīvotāju grupai, nevis visiem pagasta iedzīvotājiem, kuriem tiek sniegti pakalpojumi. Valstī krīze, bet cenas tiek celtas.

Labdien!

Kārtību, kā nosaka un aprēķina apsaimniekošanas maksu, regulē MK noteikumi Nr.408 Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

 

Ja tiek mainīta lietošanas maksa jeb īres maksa, tad ir nepieciešams Domes lēmums, bet šīm mājām tiek mainīta apsaimniekošanas maksa ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, par ko atbilstoši Dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem, ir jābrīdina trīs mēnešus iepriekš. SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2020.gada 11.martā īrniekiem nosūtīja paziņojumu par apsaimniekošanas maksas izmaiņām, kuras stāsies spēkā ar jūlija mēnesi. Atsevišķa vienošanās vai īres līguma pārslēgšana nav nepieciešama.

 

Pamatojums, kādēļ ir nepieciešama īres maksas izmaiņas un nepieciešamo darbu veikšanas kārtība tika apspriests dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, par ko arī dzīvokļa īpašnieki nolēma ar balsojumu.

 

Ja uzskatāt, ka kāds darbs nav izdarīts vai izdarīts nekvalitatīvi, lūgums vērsties pie SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” Nekustamo īpašumu pārvaldnieka. 


Atbildi sagatavojis: Aivis Vītols, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" nekustamo īpašumu pārvaldnieks

Sagatavota: 19.08.2020
Citi16.08.2020

Kur var iegūt šo Skrundas novada izglītības speciālista apliecinājuma, ka mans bērns uzsāks mācības Skrundā?

Labdien!

Vecāki paši šādu apliecinājumu nemeklē. Par to izglītības nodaļas vadītāja veic pārbaudi no Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem. 

 

Atbildi sagatavojusi: Inga Flugrāte, Izglītības nodaļas vadītāja

Sagatavota: 13.08.2020
Sociālie jautājumi12.08.2020

Sveiki vēlējos jautāt vai Skrundā nekāda veida ne atbalstīs savus pirmklasniekus?

Labdien!

 

Jebkura Skrundas novada pirmklasnieka vecākiem ir iespējams saņemt pabalstu 25 euro apmērā, mācību līdzekļu iegādei. Sīkāka informācija ŠEIT

Sagatavota: 10.08.2020
Sociālie jautājumi09.08.2020

Labdien. Pie kā jāvēršas, lai mājās bērniņus iztīrītu no baložu kakām un beigtiem putniem? Vasaras laikā smird, spalvas lido dzīvoklī, jumta dēļi pūst un augšējo stāvu iedzīvotāji mocās. Konkrētais gadījums- Dzelda, Ziedu iela 3.

Labdien!

Ar šādu jautājumu jums ir jāvēršas SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ar iesniegumu, pēc kura saņemšanas tiks veikta īpašuma apsekošana un pieņemts lēmums par nepieciešamajiem darbiem.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 03.08.2020
Citi24.07.2020

Labdien es gribētu uzzināt vai Skrundā Saldus iela 6 mājai ir plānoti kādi renovācijas darbi. Piemēram jumta maiņa utt.

Labdien!

Mājai Saldus ielas 6 šajā gadā nav plānoti renovācijas darbi, jo mājai ir nepietiekams uzkrājums šādu darbu veikšanai.

Ar plāniem turpmākajam periodam un nepieciešamajiem darbiem varat iepazīties pie SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” Nekustamo īpašumu pārvaldnieka.

 

Atbildi sagatavojis: Aivis Vītols, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" nekustamo īpašumu pārvaldnieks

Sagatavota: 27.07.2020
Citi19.07.2020