Jautā

Nosūtit

Zinojums Temats Datums

Labdien.kad sāksies bērnudārza rekonstrukcija?solijāt 9 mēnešus neērtības,bet ir pagājuśi jau jandrīz 3 mēneši,bet nekas vēl nenotiekās!!!

Labdien!

Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" ēka ir publiska būve (III grupas būve Būvniecības likuma izpratnē), šādām ēkām saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 43. punktu būvprojekta ekspertīze ir obligāta. Informējam, ka šobrīd norit darbs pie būvprojekta ekspertīzes atzinuma sagatavošanas. Tikko pašvaldībai tiks iesniegts pozitīvs būvekspertīzes atzinums, būvvalde varēs pieņemt lēmumu par būvprojekta akceptu un būvatļaujā izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Kopējais būvprojekta izstrādes un būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2019. gada augusts. Šobrīd projekta realizācija Līgumā noteiktajā termiņā nav apdraudēta. 

 

Atbildi sagatavojusi: Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Sagatavota: 16.11.2018
Citi13.11.2018

Labdien. Vai nav plānots sakārtot stāvvietu pie mūzikas skolas? Visas mašīnas gar malām sastājušās. Lielā iela tā jau nav nekāda platā. Un nemaz nerunāsim par to, ka tiek pārkāpti CSN, jo mašīnas neatrodas 3 m no vidus. Kādēļ neļauj mašīnas novietot mūzikas skolas sētā? Tur vietas pietiekami daudz

Labdien!

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN)

135. Aizliegts apstāties un stāvēt:

135.4. vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m.

Novietojot automašīnu ielas malā, CSN pārkāpti netiek.

Sagatavota: 16.11.2018
Satiksme06.11.2018

Labdien! Kur Skrundā ir tūrisma centrs? Skatos, kā Skrundā ir tūrisma centra vadītāja Eglīte, bet centra nav!

Labdien!

Tūrisma informācijas centrs atrodas Amatnieku ielā 1, Skrundā. Kontaktinformāciju un darba laiku varat apskatīt šeit: http://www.skrunda.lv/lv/turisms/kontaktinformacija/

Sagatavota: 07.11.2018
Citi02.11.2018

Labdien! Jauniešu centrā ir jauni amati - mentori! Kādi tad ir viņu pienākumi un darba laiks, ka saņem tādas bagātīgas piemaksas? Mūsu mūžam aizņemtie pašvaldības policisti ar tomēr atrod laiku vēl darīt kaut ko citu, proti, mentori! Jo viņi strādājot no 8.00 - 17.00....pēc darba laika nedrīkst traucēt! P.S Ceru sagaidīt atbildi publiski!

Labdien!

 

Kā jau iepriekš informēja Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone, mentora uzdevums ir sniegt intensīvu atbalstu, lai nodrošinātu jaunieša iespējas iesaistīties visās IPP (individuālās pasākumu programmas) plānotajās aktivitātēs. Projekta "PROTI un DARI!" aktivitātes ir paredzētas jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds. Lai saņemtu detalizētu skaidrojumu, aicinām sazināties ar Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti Baibu Eversoni pa tālruni 29852292.

Sagatavota: 06.11.2018
Citi31.10.2018

Kur var redzēt sarakstu, kurus cilvēkus "apbalvos" svētkos?

Labdien!

 

Apbalvojamo cilvēku saraksts tiks publicēts mājas lapā tuvākajās dienās, kā arī Skrundas novada informatīvajā izdevumā.

 

Sagatavota: 31.10.2018
Citi31.10.2018

Labrīt. Noteikumi nosaka, ka pašvaldības autoceļus (kat. A.,B., un C.) ar grants ceļu segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās, Vai Rudbāržu pagastā tas tiks veikts? Pēdējo reizi to darīja laika posmā no 05.07.-12.07.

Labdien!

 

Grants ceļu segumu greiderēšanas darba uzdevums ir nodots ceļa apsaimniekotājam darbu veikšanai un tuvākajā laikā tas tiks veikts.

 

Atbildi sagatavojusi: Dzintra Veģe, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Sagatavota: 02.11.2018
Ceļu uzturēšana31.10.2018

Sveicināti! Sakiet lūdzu, kur Skrundas pilsētā ir pieejams stabils, atvērtais bezvadu (wifi) interneta savienojums? Gadījumam, ja cilvēks uz ielas vai parkā uz soliņa vēlas pasērfot internetā. Paldies!

Labdien!

 

WiFi redzami šeit: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ixG9tqUud00Um6jMXpDyVE18tOU&ll=56.64932075801348%2C21.968514883544913&z=13

Skrundas novada pašvaldības nodrošinātie WiFi ir autoostā, vidusskolā, mūzikas skolā un kultūras namā.

Sagatavota: 02.11.2018
Citi26.10.2018

Labdien. Man butu jautajums Rudbarzu parvaldniecei jautajums kad beidzot sakartos tacinu uz autubusu pieturu.Katru rudeni sanak pa dubliem iet uz pieturu.

Labdien!

 

Liepu ielai ir nomainīts segums, un aiziet līdz autobusu pieturai var, neejot par dubļiem. Minētā taciņa atrodas valsts ceļu īpašumā un pašvaldībai nav tiesību ieguldīt tur savus līdzekļus.

 

Atbildi sagatavojusi: Dzintra Veģe, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Sagatavota: 01.11.2018
Ceļu uzturēšana25.10.2018

Sveiki gribu zināt kādēļ Ventas iela ir ļoti nesakopta vienalga kādā gada laikā tur ir tagad lapās ziemā sniegs?

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 3/2017 “Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi” nosaka prasības nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšanai un kopšanai. Tas nozīmē, ka nekustamo īpašumu piegulošo teritoriju kopšanu veic gan SIA “Skrundas komunālā saimniecība” gan arī privāto īpašumu īpašnieki. Lūgums precizēt Ventas ielas posmus, kuri netiek pienācīgi uzturēti.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 25.10.2018
Vides jautājumi23.10.2018

Kad beidzot tiks "salāpītas" bedres uz Klusās ielas, īpaši jau līkumā, kur drīz būs jābrauc pa grāvi!?

Labdien!

 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” darbinieki ir apsekojuši Kluso ielu un fiksējuši remontdarbu apjomus. Bedres tiks aizpildītas tuvākajā laikā, tiklīdz būs atbilstoši laika apstākļi.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 24.10.2018
Ceļu uzturēšana23.10.2018

Skrundā četri mentori,ar atšķirīgu algas gradāciju.Kādi ir viņu pienākumi,un vai viņu darbība sekmē jauniešu motivāciju palikt vidusskolā,kopt savu dzimto novadu?

Labdien!

 

Projeka “PROTI un DARI!” mērķa grupa ir jaunieši, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā - NEET jaunieši, kuriem ir nepieciešams individuāls mentora atbalsts, lai sekmētu viņu personības attīstību, vairotu viņu spējas un prasmes iesaistīties izglītībā vai darba tirgū. Katram jaunietim, kurš tiek iesaistīts projekta aktivitātēs, tiek sastādīta jaunieša interesēm, spējām un vēlmēm atbilstoša individuālā pasākumu programma (IPP). Ņemot vērā NEET jauniešu mobilitātes iespējas, kā arī dzīves apstākļus, mentora uzdevums ir sniegt intensīvu atbalstu, lai nodrošinātu jaunieša iespējas iesaistīties visās IPP plānotajās aktivitātēs. Mentora atalgojums atkarīgs no jauniešu skaita, ar kuriem konkrētā periodā mentors strādā. Ņemot vērā rezultatīvo rādītāju, kurš liecina, ka līdz šim 100% jauniešu, kuri iesaistījušies projektā “PROTI un DARI!” Skrundas novadā, pēc IPP īstenošanas iesaistījušies izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā, projekta ietvaros īstenotās aktivitātes ir atbilstošas projekta mērķa grupas vajadzībām.
Ja arī jūsu redzes lokā ir NEET jaunieši, lūdzu sazināties ar programmas vadītāju Skrundas novadā Baibu Eversoni (tel. 29852292). Iespējams, ka kopīgi apzinot situāciju un sniedzot atbalstu, mēs varam palīdzēt kādam veikt pozitīvas pārmaiņas viņa dzīvē.
 
Atbildi sagatavojusi: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste
Sagatavota: 23.10.2018
Ielu apgaismojums22.10.2018

Vai Skrundas novada pašvaldība izvairās no atbildes par simtgades monētu šā gada dzimušajiem bērniem ?

Labdien!

 

Atbilde uz Jūsu jautājumu, kas tika uzdots 09.10.2018., sniegta 2018. gada 17. oktobrī.

Sagatavota: 19.10.2018
Kultūra18.10.2018

Labdien. No kāda vecuma bērni var piedalīties Bērnu deju kolektīvs "Jautrais dancis"?

Labdien!

 

BDK "Jautrais dancis" piedalās bērni no 2 līdz 7 gadu vecumam.
Mēģinājumi - mazā grupa (no 2 līdz 4 gadiem) mēģina piektdienās plkst. 18.00; lielā grupa (no 4 līdz 7 gadiem) mēģina pirmdienās plkst. 18.00 un piektdienās plkst. 17.00.
Aicinām sazināties personīgi ar skolotāju (mob.t. 29578722).

 

Atbildi sagatavojusi: Liene Krūmiņa, Skrundas kultūras nama menedžere

Sagatavota: 18.10.2018
Ielu apgaismojums17.10.2018

Sveiki,kur var redzēt mājas uzkrājumu?

Labdien!

 

Ar obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmi un dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojumu var iepazīties SIA “Skrundas komunālā saimniecība” mājas lapas www.sks.lv sadaļā "Apsaimniekošana". Lai noskaidrotu aktuālo situāciju par šā brīža mājas uzkrājumu un paveiktajiem darbiem, aicinām sazināties ar SIA "Skrundas komunālā saimniecība" nekustamo īpašumu pārvaldnieku Uldi Zariņu pa tālruni 28009972 vai e-pastu uldis@sks.lv.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 16.10.2018
Kultūra12.10.2018

Labdien! Vai Skrundas novadā ir plānots veikt kapu digitalizāciju?

Labdien!

 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ir uzsākusi sarunas ar uzņēmumu, kurš veic kapsētu digitālo uzmērīšanu un datu ievadi sistēmā.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 16.10.2018
Kultūra10.10.2018

Vai Skrundas novada pašvaldība atbalstīs Nigeste projektu "Simtgades bērni" un pasniegs šā gadā dzimušajiem bērniem simtgades monētas komplektu? Ja nē, tad kāpēc? (Citas pašvaldības atrod līdzekļus, jo svarīgi viņiem bērniņi)

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldība izvērtējot "Nigeste" piedāvājumu, pieņēma lēmumu šajā projektā neiesaistīties. Šajā gadījumā lēmums nekādā veidā nav saistīts ar finansiālo pusi. Pašvaldībai svarīgs ir ikviens bērniņš - gan tas, kuram dzimšanas diena nesakrīt ar Latvijas simtgadi, gan tas, kuram laimīgais datums iekrīt Latvijas apaļās jubilejas gadā. Šogad Skrundas novadā dzimušie bērniņi saņem rokām darinātus, adītus zābaciņus, vecāki savam mazulim var izvēlēties pašdarinātu zobu graužamriņķi vai māneklīša turētāju, kā arī dāvanā tiek pasniegts kalendārs-dienasgrāmata "Mūsu bērns".

 

Atbildi sagatavojusi: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Sagatavota: 17.10.2018
Kultūra09.10.2018

Labdien. Vai Skrundā ir kāds pulciņš bērniem, kuri neiet bērnu dārzā? Kaut reizi nedēļā aizvest socializeties. Māmiņu klubs nedr, tur jau nodarbošanās mammām, kamer bērni rāpo vai ko. Gribas, lai bērns zīmē, padejo utt.

Labdien!

Skrundas kultūras namā pieejamie pulciņi, tai skaitā pirmsskolas vecuma bērniem, pieejami mājas lapas sadaļā "Pulciņi, mēģinājumi"

Sagatavota: 11.10.2018
Sociālie jautājumi02.10.2018

Labdien.Uz kāda pamata ir pacelta MW stunda apkurei Rudbāržos ??? Cilvēkiem tā ir grūti nomaksāt !!!

Labdien!

 

Apkures tarifs Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā 2018./2019. gada apkures sezonai ir pieaudzis sakarā ar gāzes cenas kāpumu un siltumenerģijas ražošanas izmaksu (elektroenerģijas, dabas resursu nodokļa un uzkrājuma apkures pamatlīdzekļu atjaunošanai) pieaugumu.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 02.10.2018
Kultūra01.10.2018

Labdien, publicētais raksts par Mežaini in tik nekonkrēts un nesaprotams, ka izskatās pēc atrakstīšānās. Publicēts-Līdz ložu uztvērēja izbūvei Aizsardzības ministrija vēlas vienoties ar apkārtējo zemju īpašniekiem par šiem ierobežojumiem, lai mācību laikā spētu garantēt drošību. Dome un Aizsardzības ministrija uzskata, ka dotajā teritorijā draudi pastāv tik zemes īpašniekiem? Kā ar sēņotājiem, tūristiem utt ar tiem ar vienosies? Vai tiks veikta izpēte un aptaujas, kā iedzīvotājus ietekmē troksnis, ko radīs šaušana plānotajā šautuvē?Ceru saņemt konkrētas atbildes uz jautājumiem.Paldies.

Labdien!

 

Katras šaušanas ar kaujas munīciju laikā tiek nodrošināta drošība atbilstoši drošības noteikumiem un pieejamajai infrastruktūrai. Tādēļ, atbilstoši spēkā esošajiem drošības noteikumiem, pirms šaušanas vienmēr tiek uzlikts apķēdējums, lai nodrošinātu, ka pat apmaldījušies sēņotāji, kuri nedzird troksni, neiemaldās drošības zonās.

Mācības šautuvēs un ieroču izmantošana citās militārajās mācībās vienmēr rada troksni. Līdz šim, jau vairāk nekā gadu, poligonā “Mežaine” notiek apmācību process ar salūtmunīcijas izmantošanu, pēc kura ir iespējams veidot priekšstatu par radīto troksni mācību laikā. Kopumā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir vairāk nekā 20 šautuves, t.sk. tādas, kas atrodas daudz tuvāk apdzīvotām vietām, nekā Skrundā. No šāda veida šautuvēm, kāda tiek plānota Skrundā, sūdzības tiek saņemtas reti, bet uz tām vienmēr tiek atbilstoši reaģēts un meklēti risinājumi.

 

Atbildi sagatavojusi: Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija

Sagatavota: 18.10.2018
Kultūra28.09.2018

Labdien! Sakiet, ludzu, kur iespējams nodot lietotās drēbes un apavus? Drēbes vēl labas, taču pašiem nav vajadzīgas. Žēl mest atkritumos.

Labdien!

 

Lietotās drēbes un apavus iespējams nodot Kalēju ielā 4, Skrundā.

Sagatavota: 01.10.2018
Sociālie jautājumi27.09.2018

Labdien! Diemžēl solījums noasfaltēt tranšeju līdz 21.septembrim pretī mājai Kuldīgas ielā 16, Skrundā netika izpildīts, bet asfaltēšana tiek veikta 26.septembrī stipra lietus laikā. Vai brauktuves asfaltēšanas darbi lietus laikā ir pieļaujami un vai tie tiks pieņemti?

Labdien!

 

Informējam, ka uzņēmums "Saldus ceļinieks" nav pārsniedzis darbu izpildes, kas atrunātas līgumā ar SIA "Kesto" par asfaltēto segumu atjaunošanu paredzētajā termiņā. Solījumu veikt minētās tranšejas atjaunošanu līdz 21. septembrim uzņēmuma pārstāvis minēja, atbildot uz pirmo ziņojumu, kā optimālo risinājuma scenāriju. Lai noskaidrotu, kādēļ šie darbi netika veikti solītajā termiņā, kā arī par asfaltēšanas tehnoloģiskajiem procesiem un darbu kvalitāti lietus laikā aicinām sazināties ar uzņēmuma SIA "Saldus ceļinieks" pārstāvjiem pa tālr. 63807060. 

Ja rodas jautājumi saistībā ar citiem darbiem šajā objektā, tad aicinām sazināties ar SIA "Kesto" Skrundas iecirkņa vadītāju pa tālruni 26510253.

 

Atbildi sagatavojis: Andis Balandīns, SIA "Kesto" Skrundas iec. vadītājs 

Sagatavota: 27.09.2018
Ceļu uzturēšana26.09.2018

Labdien! Kas ir izstrādājis un kas atbild par Skrundas mājaslapas uzturēšanu? Tik nepārskatāma! Cik nodokļu maksātājiem šī lapele atkal izmaksājusi?

Labdien!

Mājas lapas izstrāde tika uzticēta uzņēmumam “SENET”, kuram ir pieredze pašvaldību mājas lapu izstrādē. Uzņēmums atbild arī par tās uzturēšanu.

Vēlamies uzsvērt, ka iepriekšējā mājas lapa bija novecojusi gan dizaina, gan tehniskajā izpildījumā un tās funkcionalitāte vairs nebija pilnvērtīga, līdz ar to nebija iespējams lapas darbību nodrošināt atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām.

Jaunās mājas lapas struktūra tika izvēlēta, izvērtējot citu pašvaldību mājas lapas un meklējot piemērotāko risinājumu tieši Skrundas pašvaldības tīmekļa vietnei. Par informācijas ievietošanu, izmaiņām mājas lapā atbild sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde.

Aicinām iesūtīt ieteikumus, ko, Jūsuprāt, vajadzētu pamainīt. Priekšlikumus sūtiet uz e-pastu iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Atbildi sagatavojusi: Iveta Rozenfelde, sabiedrisko attiecību speciāliste

Sagatavota: 01.10.2018
Kultūra25.09.2018

Labdien! Saliet, lūdzu, kur Skrundas novadā ir iespējams nodot nolietoto elektrotehniku(tv, pc, ledusskapis u.c. ?

Labdien!

 

Nolietoto elektrotehniku bezmaksas var nodot Sadzīves tehnikas remontdarbnīcā, kas atrodas Kuldīgas ielā 6, Skrundā, vai reizi gadā, pavasarī, kad tiek organizēta ikgadējā lielgabarīta atkritumu savākšana.

Sagatavota: 26.09.2018
Vides jautājumi25.09.2018

Labdien! Dzintra Veģe! Rudbāržos nobraucot pa veikalā kalnu, tai vietā kur beidzas asfalts un sākas grants ceļš ir ļoti dziļas bedres! Kaut ko vajadzētu darīt lietas labā! Paldies!

Labdien!

 

Šis ceļa posms nav pašvaldības atbildībā. Sazinājāmies ar ceļa apsaimniekotāju, kurš solīja bedres salabot rītdienas laikā.

 

Atbildi sagatavojusi: Dzintra Veģe, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Sagatavota: 25.09.2018
Ceļu uzturēšana21.09.2018

Vai būs iespējams nobalsot ātrāk.

Labdien!

Skrundas novada vēlēšanu iecirkņos šādas iespējas nebūs. Tā kā tās ir Saeimas vēlēšanas, tad iedzīvotāji balsot var jebkurā vēlēšanu iecirknī visā Latvijā. Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, vēlētājs var nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas - 3., 4. un 5. oktobrī, Kuldīgas novada 547. iecirknī "V. PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA”, adrese:  Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads.  Vēlēšanu iecirkņa darba laiks:

  • Trešdien, 3. oktobrī: no plkst. 17.00 - 20.00
  • Ceturtdien, 4. oktobrī: no plkst. 9.00 - 12.00
  • Piektdien, 5. oktobrī: no plkst. 10.00 - 16.00
Sagatavota: 21.09.2018
Kultūra21.09.2018

Labdien! Kur iespējams iegūt savā īpašumā Skrundas avīzi, jo pastkastē tās, diemžēl, nekad nav.

Labdien!

 

Avīzīti varat saņemt Skrundas novada domē, Raiņa ielā 11, Skrundā, vai pagastu pārvaldēs.

Lūdzu, atsūtiet adresi, kurā avīze netiek saņemta. Nokoordinēsim, lai šādi gadījumi neatkārtotos. Adresi sūtiet uz e-pastu: iveta.rozenfelde@skrunda.lv.

 

Sagatavota: 17.09.2018
Kultūra13.09.2018

Ikdienā pārvietojos pa autoceļu Skrunda - Kuldīga un katru reizi nākas piebremzēt pretī Kuldīgas ielas 16 namam, jo būvnieks SIA "Kesto" pēc ceļa pārrakšanas, būvējot 20kV kabeļu trasi uz jauno 110kV apakšstaciju, nav veicis ceļa šķērsojuma vietas asfalta seguma atjaunošanu. Lūdzu noskaidrot pie būvnieka, kad tiks veikta asfalta seguma atjaunošana.

Labdien!

Līguma termiņš par būvdarbu veikšanu saistībā ar 20kV kabeļu trases būvniecību uz jauno 110kV apakšstaciju starp SIA "Kesto" un AS "Sadales tīkls" ir noslēgts līdz šī gada 22. oktobrim. Līdz šī termiņa beigām ir nepieciešams veikt arī jaunizbūvētās trases sakārtošanas un labiekārtošanas darbus, tajā skaitā arī sakārtošanas darbus Kuldīgas ielā. Kas attiecas uz tām vietām, kur tika veikta asfalta seguma pārrakšana, tad jau iepriekš ir vienošanās ar SIA "Saldus ceļinieks" par asfalta seguma atjaunušanas darbiem minētajā objektā vietās, kur tas būs nepieciešams. Precizējot termiņu, kuros minētos darbus plānots veikt, SIA "Saldus ceļinieks" pārstāvis solīja tos veikt nākamās nedēļas laikā, līdz 21. septembrim.
Diemžēl jebkuri būvniecības darbi vienmēr saistīti ar zināmām neērtībām.

Atvainojamies par šīm radītajām neērtībām un ceram uz iedzīvotāju sapratni!

Atbildi sagatavojis: Andis Balandīns, SIA "Kesto" Skrundas iec. vadītājs 

Sagatavota: 13.09.2018
Ielu apgaismojums12.09.2018

Tas par tām lapām reiz tika uzdots un jūsu atbilde bija, ka drīkst, ja netraucē kaimiņus.Vai tad nu jau nedrikst?

Labdien!

 

Skrundas novada saistošie noteikumi Nr. 23/2010 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā” 4.2. punkts nosaka:

"Bioloģiski noārdāmos atkritumus kopā ar citiem „zaļajiem” (lapas, zari, koksnes atkritumi un citi) atkritumiem ir atļauts kompostēt sava nekustamā īpašuma vai lietojuma teritorijā vai īpaši norādītās vietās, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un personu mantai.​"

 

Nākotnē plānots izveidot lapu pieņemšanas laukumu Vakara ielā 5a, Skrundā, kur iedzīvotāji varēs atvest un nodot savā teritorijā savāktās lapas.

Sagatavota: 13.09.2018
Vides jautājumi11.09.2018

Jums grūti atbildēt uz jautājumiem? Cik ilgi ir jaelpo cilveku dedzinatie dūmi? Pilsētā bezvejs, visa skrunda smird, istabas smird. Ko darit cilvēkiem ar astmu? Cilveki uz Mazās ielas dedzin savus atkritunus, kad grib. Vienalga par citiem. Lai tik elpo. Bez tabu jasauc?

Labdien!

 

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.

Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 23/2010 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā” 4.4.2. punkts nosaka, ka fiziskām un juridiskām personām aizliegts:

“savā vai citas personas īpašumā ierīkot jebkādas atkritumu izgāztuves, ierakt atkritumus, kā arī dedzināt tos, kas var radīt būtisku kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi un personu īpašumam;”

 

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu fiziskas personas var tikt sodītas ar naudas sodu no 70 līdz 1000 EUR.

Konstatējot faktu/brīdi, kad kaimiņi dedzina atkritumus, aicinām nekavējoties ziņot Skrundas novada pašvaldības policijai (inspektoru tālr. numuri - 29258421, 29106501, 25776661), bet ārpus pašvaldības policijas darba laika – Valsts policijai pa tālruni 110.

 

Atbildi sagatavojis: Normunds Eihe, Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

Sagatavota: 11.09.2018
Vides jautājumi11.09.2018

Labdien! Sakiet lūdzu, kur Skrundas novadā iedzīvotājs var nodot, atstāt nolietotas vieglā auto riepas? Paldies!

Labdien!

Lietotās auto riepas iespējams nodot uzņēmumam "R Recycling", kas atrodas "Annas", Skrundas pagasts, Skrundas novads. Par riepu pieņemšanas laikiem un iespējām lūgums sazināties iepriekš, zvanot 22461414.

Sagatavota: 13.09.2018
Vides jautājumi10.09.2018