Jautā

Informējam, ka jautājums var netikt publicēts, ja:

  • nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts;
  • jautājumā ietvertie dati nav publiskojami, tad atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • jautājuma teksts nav saprotams.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

Nosūtit

Zinojums Temats Datums

Labdien! Sakiet lūdzu, vai Skrundā ir paredzēts iemaksasizmaksas bankomāts arī SWED bankas klientiem? SWED bankas klientiem Skrundā nav iespējas iemaksāt skaidru naudu bankomātā! Kas par to atbild? Paldies!

Labdien!

 

Šobrīd Skrundā nav paredzēts izvietot Swedbank iemaksas bankomātu. Tuvākais iemaksas bankomāts Skrundai šobrīd ir Saldū.

 

Atbildi sagatavojusi: Madara Liepa, "Swedbank" AS Konsultāciju centrs

Sagatavota: 07.10.2019
Citi07.10.2019

Labdien Skrundas vietējā laikrakstā bija informācija, ka Skrundā, neilgā laika periodā izķerti un uz dzīvnieku patversmi nogādāti vairāki nesterilizēti un nekastrēti kaķi. Mans jautājums- kurš veic kaķu ķeršanu un, kurš to nosaka, ka kaķis ir kastrēts vai sterilizēts. Vai to dara kāds speciālists? Cik man zināms, kaķu sterilizācija un kastrēšana nav vēl ar likumu noteikta Latvijā kā obligāta. Ņemot vērā, ka kaķi pārvietojas brīvi, pietiekami lielos attālumos, tie varētu būt arī saimnieku, nevis bezsaimnieku kaķi! Paldies!

Labdien!

 

Saskaņā ar dzīvnieku aizsardzības likumu, pašvaldībai jānodrošina mājas (istabas) dzīvnieku uzturēšana savā administratīvajā teritorijā - t.i. klaiņojošo dzīvnieku izķeršana, nogādāšana uz dzīvnieku patversmi, uzturēšana patversmē, dzīvnieku īpašnieku meklēšana, bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programmas īstenošana u.c. Par dzīvnieku labturību kompetentā iestāde ir Pārtikas un veterinārais dienests, kam teritoriālās strukturvienības ir pa visu valsts teritoriju. Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1192 no 28.12.2010.gada (prot.Nr.75).  Skrundas novadā klaiņojušu dzīvnieku izķeršanu veic Saldus dzīvnieku patversme "Opusums", Lielā iela 83, Saldus, LV3801.  Skrundas novadā klaiņojošo dzīvnieku ķeršana notiek, pēc iedzīvotāju sūdzību saņemšanas. Izķertie dzīvnieki vai tas ir suns, vai kaķis tiek nogādāti patversmē, kur tos apseko sertificēti speciālisti.

Sagatavota: 04.10.2019
Sociālie jautājumi03.10.2019

Labdien, ir pienācis oktobris. Kad būs bērnudārzs gatavs?

Labdien!
 

Atbilstoši precizētajam laika plānam būvdarbi bērnudārzā "Liepziediņš" jāpabeidz un būvobjekts jānodod ekspluatācijā līdz 31.10.2019. Šobrīd ir pabeigti lielākā daļa ēkas iekšējās un ārējās apdares darbu, teritorijas labiekārtošana. Noslēgumam tuvojas mēbeļu un aprīkojuma piegāde un montāža iekštelpās.

Sagatavota: 04.10.2019
Sociālie jautājumi01.10.2019

Labdien! Jau kādu laiku rādiusā ap Skrundas dīķsaimniecības dīķiem (SIA Skrunda) dzīvojošie ļaudis ik dienu (ik minūti!!) dzird šāvienam līdzīgu troksni. Cik noprotams, tā ir putnuzvēru atbaidīšanas sistēma zivju resursu aizsardzībai. Šajā sakarā, lūdzu pašvaldību sniegt atbildi: 1. Vai šāda trokšņošana ir saskaņota ar pašvaldību? Vai tai ir sezonāls raksturs ( es domāju, uz zivju nozvejas laiku vai tml.) vai ilgāku laika periodu? 2. Trokšņošana sākas 6.00 un beidzas ap 21:00. Šāviens atskan ar regularitāti 1 x min. Vai tas ir vispār pieļaujams? Lūdzu aicināt uzņēmēju ievērot vismaz valstī noteikto naktsmiera periodu, vēršu uzmanību uz to, ka Skrundas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 62011 "Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā" 20.punktā par trokšņošanu laikā no 23.00-7.00 rītam ir paredzēts administratīvs sods, kā arī pārskatīt trokšņu biežumu, ja tas ir iespējams. Nemaz šobrīd nerunāju kopumā par šāda regulāra trokšņa ietekmi uz mājdzīvniekiem vai tuvumā esošajā mežā dzīvojošajiem putniem un zvēriem! Vēlos saņemt uzņēmuma komentāru.. Ļoti ceru, ka uzņēmējam rūp ne tikai zivju resursu aizsardzība un kaut kas šajā sakarā mainīsies. Ilgstoši neesmu gatava samierināties ar šādu regulāru trokšņošanu, vajadzības gadījumā, meklēšu atbildes normatīvajos aktos un kontrolējošajās iestādēs, lai mēra trokšņu skaļumu, biežumu utt.

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldības policija apsekoja zivsaimniecību "Skrunda" un veica pārrunas ar tās vadītāju. Jāatzīmē, ka pašvaldībai nav tiesību uzņēmumam aizliegt savā īpašumā izmantot gāzes lielgabalus. Kā informēja, uzņēmuma vadītājs, tas tiek darīts, lai pasargātu dīķus no gājputnu nosēšanās tajos un pasargātu zivju resursus. Tas ir sezonāls pasākums, kas varētu ilgt līdz oktobra beigām. Lielgabalu darbības laiks ir no plkst. 7.00 līdz apmēram plkst. 19.30 un šāvienu intensitāte ir viens šāviens 15-20 min. Zivsaimniecības vadītājs solīja šāvienu intensitāti samazināt, taču aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, jo pasākums ir sezonāls.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Skrundas novada pašvaldības policiju pa tālruni 63331154 vai vērsties klātienē Amatnieku ielā 1, Skrundā.

Sagatavota: 27.09.2019
Citi25.09.2019

Sveiki! Vai velodienu nebūtu jēgpilnāk organizēt vasaras mēnešos, kad gaisa temperatūra piemērotāka aktīvai atpūtai dabā? Jā, rudens arī skaists - krāsojas lapas. Bet ja bērnam jāsēž velokrēsliņā un siltums nerodas no pedāļu mīšanas... Jau iepriekš paldies par atbildi!

Labdien!

 

Arī vasaras mēnešos mēdz būt nepiemēroti karsts vai ļoti auksts laiks. Desmit gadu laikā ir bijuši 20 dažādi velomaršruti un vienmēr viens bijis tieši rudens laikā. Šogad vasarā nebija plānots, bet atbalstot Eiropas sporta nedēļu un ņemot vērā solīto atvasaru, izlēmām piedāvāt braucienu rudenī. 

 

Atbildi sagatavojusi: Aivita Staņeviča, Skrundas novada pašvaldības sporta organizatore

Sagatavota: 27.09.2019
Citi23.09.2019

Gribētu zināt kādēļ dakteres Vinteres darba laiki ir nepareizi no radīti jūsu mājas lapā? Jo bērns no skolas brauc uz akūto stundu viņam uzkliedz virsū ka akota stunda bija no 9. Gaidu publisku atbildi

Labdien!

 

Pašvaldība neatbild par ģimenes ārstu darba laikiem, to kontrolē Veselības inspekcija. Par precīziem pieņemšanas laikiem aicinām sazināties ar pašu ģimenes ārstu. 

Sagatavota: 23.09.2019
Sociālie jautājumi19.09.2019

Kā tiek risināts jautājums ar dzīvojamo namu siltināšanu Rudbāržos,vai tomēr ir kas mainijies sakarā ar šo lietu

Labdien!

 

Kā jau mājas sapulcē informējām, tiklīdz mājas renovācijas plāna izstrādātājs iesniegs izmaiņas, renovācijas plāns tiks iesniegts izskatīšanai ALTUM.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 17.09.2019
Sociālie jautājumi15.09.2019

Noskatījos kā 5.septembrī Sia SKS kolektīvs draudzīgi sakāpj tūroperatora autobusā un dodas "pieredzes apmaiņas braucienā". Vai šādi braucieni tiek apmaksāti no pašvaldības budžeta vai varbūt no SKS rezervēm?

Labdien!

 

Kā informē SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis Sandis Japēņins, brauciens netika apmaksāts no pašvaldības budžeta.

Sagatavota: 17.09.2019
Citi11.09.2019

Sakiet, kādi pienākumi ir namu apsaimniekotājam komunālajos, ja tiek meklēts namu pārzinis?

Labdien!

SIA "Skrundas komunālā saimniecība" apsaimnieko 93 dzīvojamās mājas un 450 īres dzīvokļus. Lai kvalitatīvi un precīzi veiktu gan īres dzīvokļu, gan nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, ir nepieciešami  divi darbinieki.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 10.09.2019
Citi05.09.2019

Sakarā ar to, ka atlicis apmēram mēnesis līdz apkures sezonai, vēlējos noskaidrot cik liels tiek plānots siltumenerģijas tarifs Skrundā.

Labdien! 

 

Siltumenerģijas tarifs paliks tāds pats kā iepriekšējā apkures sezonā, tas ir 69,37 EUR par MWh.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 03.09.2019
Citi30.08.2019

Kāpēc Nīkracē nav tādi sporta svētki kā Rudbāržos? Kas mēs sliktāki?

Labdien!

 

Nīkrāces pagastā agrāk notika sporta spēles, bet pēdējā reizē piedalījās 10 dalībnieki. Tāpēc Nīkrācē sporta svētki vairs netiek organizēti. Tā vietā tiek piedāvāts Līgo dienas jampadracis, kur var piedalīties visi iedzīvotāji. Pasākumā iekļauti sportiski elementi. 2018. gadā nenotika, jo nepieteicās neviens dalībnieks. Šogad pieteicās 24 dalībnieki.

Atbildot uz jautājumu, "vai mēs esam sliktāki?", saku, ka nē! Jāatzīst, ka mūsu iedzīvotāji ir kūtrāki par rudbāržniekiem, diemžēl! Esmu rīkojusi "Ģimenes sporta spēles" trīs gadus pēc kārtas, kur bērniem bija jāierodas kopā ar vecākiem, lai veicināti ģimeniskas attiecības ģimenē, taču trešajā gadā ieradās tikai 6 dalībnieki. Tas ir ļoti skumīgi, ka organizators organizē, bet atsaucība ir ļoti maza.  Rudbāržos šāds pasākums notiek vēl joprojām, jo šo pasākumu piedāvāju Rudbāržos.

Vasarā tiek piedāvāta iespēja piedalīties Skrundas novada atklātās vasaras sporta spēlēs. Šogad no Nīkrāces vasaras sporta spēlēs piedalījās seši sportisti.

Septembrī aicinu piedalīties Eiropas sporta nedēļā, kas norisināsies no 23. līdz 30. septembrim.

 

Atbildi sagatavojusi: Ilona Rītiņa, Nīkrāces sporta organizatore

Sagatavota: 03.09.2019
Citi26.08.2019

Skrundas vecāki saka lielu paldies par jauno bērnu laukumiņu!

Priecājamies, ka mazajiem un viņu vecākiem patīk. Lai jaukas rotaļas!

Sagatavota: 23.08.2019
Sociālie jautājumi23.08.2019

Vai Rūpniecības ielā nav plānots vilkt ūdeni un kanalizāciju?

Labdien!

Šajā gadā ir ieplānots izbūvēt kanalizācijas trasi no Rūpniecības ielas krustojuma līdz Parka ielai 13, Ja ziemas periodā izdosies izveidot naudas uzkrājumu, tad nākamajā sezonā mēģināsim būvēt kanalizāciju Rūpniecības ielā.

Ūdens ievilkšana Rūpniecības ielā tuvākajā laikā nav plānota.

 

Atbildi sagatavoja: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 19.08.2019
Citi16.08.2019

Cik sekmīga bija Taipejas viesu ciemošanās,vai par kaut ko vienojaties

Labdien!

Taipejas misijas Latvijā vadītājs viesojās Skrundas novadā, lai vairāk uzzinātu par novadā notiekošo un apspriestu nākotnes sadarbības iespējas. Šī bija pirmā šāda veida tikšanās. Tās laikā tika pārrunātas iespējas iesaistīties skolēnu apmaiņas programmā, atbalsts sociālajā jomā un abpusēja sadarbība ar uzņēmējiem. Tika pārrunātas arī turpmākā atbalsta saņemšanas iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām.

Sarunas plānots turpināt.

Sagatavota: 07.08.2019
Ielu apgaismojums04.08.2019

Labdien! Vai kaut ko jau esmu palaidusi garām? Skrundas afišā bija ielikts pasākums "Spēlēju dancoju"? Kāpēc nenotika? Kas par iemeslu bija lai tas nenotiktu? Skrundā jau tā vispār nenotiek pasākumi....parasti varēja smukas izrādes noskatīties.

Labdien!

 

Izvērtējām, ka šo pasākumu šogad netaisīsim, jo amatierteātru aktivitāte bija ļoti vāja. Šovasar Latvijā amatierteātru salidojumi notika ļoti daudzās vietās.

 

Atbildi sagatavoja: Dita Ņuņēvica, Skrundas kultūras nama direktore

 

Sagatavota: 01.08.2019
Kultūra30.07.2019

Labdien, vēlējos jautat cik talu ir tirgus laulkuma paredzetas struklakas un laimes akas izbuve?Vai tirgus laukuma izbuvei pasutijuma izpildei parskaitita visa nauda par pasutijuma ozpildi? Zibenigu atbildi ludzu.

Labdien!

Visi paredzētie būvniecības darbi tirgus laukumā ir paveikti, tai skaitā darbi pie "laimes akas" vai, tā sauktās, "strūklakas" izbūves. Tā ir  aprīkota ar apgaismojumu un ierīci, kas nodrošina ūdens nepārtrauktu kustību pa apli. Objekts ir nodots ekspluatācijā un būvnieks ir saņēmis līgumā noteikto summu par būvdarbiem.

 

Atbildi sagatavoja: Viktorija Reine, Skrundas novada pašvaldības projektu koordinatore

Sagatavota: 25.07.2019
Citi25.07.2019

Labdien, Kad tiks salabota Klusā iela? Tā patreiz ir bīstama kā gājējiem, tā braucējiem. Lai apbrauktu bedres, transports brauc pa pretējo joslu! Un bedru tiešām ir daudz un tās ir dziļas (vismaz ķieģeļa dziļumā)!

Labdien!

Tiks apsekota Klusā iela un novērtēta seguma kvalitāte, atkarībā no konstatētā, ja ielas seguma salabošanai darba apjoms būs mazs, segums tiks salabots šī mēneša laikā, ja apjomīgs darbs, tad segums tiks salabots līdz nākošā mēneša vidum.

 

Atbildi sagatavoja: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 25.07.2019
Ceļu uzturēšana24.07.2019

Vai ir plānots nolīdzināt ceļa segumu Rūpniecības ielā Skrundā? Vietām tik lieli akmeņi lien laukā, ka ar riteni pabraukt nav iespējams.

Labdien!

Skrundā Rūpniecības ielas segums šogad ir plānots līdzināt. Apsekojot konkrēto ielu, konstatēts, ka ceļa segums ir normas robežās. Lielie akmeņi, kuri izceļas no ielas seguma tiks izņemti manuāli.

P.S. Ja tiks tagad līdzināts ielas segums, tiks nostumta uzklātā pretputēšanas līdzekļa kārta, kura šogad nav vairs paredzēta uzklāt.

 

Atbildi sagatavoja: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 15.07.2019
Ceļu uzturēšana15.07.2019

Paldies Skrundas atbildìgajiem dienestiem par grants ceļa ,,redeli,, Skrunda -bij.arodskola no Jaunmuiźas riteñbraucèjiem! Mums tà pagastà nekas nenotiek,tà vèl bèrniem tàds drausmìgs ceļś jàizbauda.

Labdien!
Skrundas novada pašvaldība autoceļu uzturēšanu veic saskaņā ar MK noteikumiem (“Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”) un atbilstoši to uzturēšanas klasēm, kā arī, ņemot vērā laika apstākļus.
Sagatavota: 12.07.2019
Ceļu uzturēšana10.07.2019

Par būvvaldi. Kāpēc nekur nav rakstīts, kādas atļaujas tā izsniedz vai noraida vairāk? Un kam pieder, iznomāta bija Skrundas pirts, kas nogrāva un kāpēc? Daudzus tas interesē. Kas tur būs?

Labdien!
Mājas lapas būvvaldes sadaļa tuvākajā laikā tiks sakārtota.
Pirts teritorija ir pašvaldības īpašums. Ar domes lēmumu par pirts nojaukšanu tika novērsta objekta bīstamība.
Sagatavota: 12.07.2019
Citi08.07.2019

Labdien! Sakiet, lūdzu,cik ilgi jāgaida atbilde uz iesniegumu, kas adresēts SKS valdes loceklim S.Japēņinam? Iesnieguma veidlapā tika piedāvāti 4 iespējamie veidi, kā saņemt atbildi,izvēlējos e-pastu.

Labdien!

Iesnieguma likuma 5. panta 3. punktā ir noteikts, ka iestāde atbildi uz iesniegumu sniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. 

Sagatavota: 09.07.2019
Citi07.07.2019

Kad salabos upes un Raiņa ielas krustojumā to lielo bedri var jau bet netīk liela . Braucot ciemos mašīnu lauž kopā. Kam par to ir jāatbild.

Labdien!

 

Norādītais ielas krustojums ir apsekots, novērtēts un šīs nedēļas laikā tiks salabots, ja būs atbilstoši laika apstākļi.

 

Atbildi sagatavoja: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 04.07.2019
Ceļu uzturēšana04.07.2019

Šodien apm. plkst.11:50 tika novērots virs Skrundas militārais helekopteris. Kas tas par helikopteri un ko viņš šeit darija?

Labdien!

 

No 24. jūnija līdz 5. jūlijam Latvijā norisinās Apvienoto reaģēšanas spēku militāro mācību “Baltic Protector 2019” Latvijas sadaļa, kuru laikā Latvijas un sabiedroto bruņotie spēki trenē sadarbību un savietojamību jūras un sauszemes operāciju uzdevumu izpildē. Šodien, 2. jūlijā, poligonā “Mežaine” Apvienoto reaģēšanas spēku (Joint Expeditionary Force) militāro mācību “Baltic Protector 2019” ietvaros norisinās Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljona rotas nacionālās sertifikācijas NATO uzdevumu izpildei noslēdzošais vingrinājums.

Vairāk informācijas par militārajām mācībām: https://bit.ly/2NtqcVJ

 

Sagatavota: 02.07.2019
Satiksme02.07.2019

Vai tiešām Skrundas novada domei ir pilnīgi vienalga, kas notiks ar novadu????? Vai iedzīvotājiem nebūs iespēja paust savu viedokli? Citur jau notiek aptaujas, bet pie mums kapa klusums. Vēlos zibenīgu atbildi!!!! Ko pašvaldiba plāno???

Labdien!
 
Skrundas novada pašvaldībai ir svarīgi noskaidrot iedzīvotāju viedokli, tāpēc 27. jūnija domes sēdē tiks lemts par iedzīvotāju aptaujas rīkošanu.
Sagatavota: 25.06.2019
Citi25.06.2019

Labdien. Interesē,kurš ir atbildīgs par zāles pļaušanu Klūgu kapos,jo zāle jau tagad līdz ceļiem?

Labdien!

Par zāles pļaušanu Klūgu kapos atbild SIA "Skrundas komunālā saimniecība". Zāle uzsākta pļaut vakar, 18. jūnijā, un pļaušana tiks pabeigta šodien, 19. jūnijā.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 19.06.2019
Vides jautājumi18.06.2019

Sveiki! Zinu, ka pavasarī tika kaisītas grants seguma ielas, lai tās vasarā neputētu. Gribēju jautāt pēc kāda kritērija tika izvēlēts kuras ielas kaisīt un kuras nē? Paldies, Andra

Labdien!

 

Tiek kaisītas visas grants seguma ielas.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 19.06.2019
Ielu apgaismojums17.06.2019

Labdien! Lūdzu ielieciet mājas lapā informāciju par ģimenes ārstu pieņemšanas laikiem. Īpaši svarīga ir info par akūto pacientu pieņemšanu. Paldies.

Labdien!

 

Informācija par ģimenes ārstu darba laikiem ievietota pašvaldības mājas lapā.

Vēlamies atzīmēt, ka Skrundas VSAC neatbild par ģimenes ārsta praksēm, vēsturiski ir izveidojies, ka ārstu prakses darbojas šajā ēkā. Jārēķinās ar to, ka ārsti mums nesniedz informāciju par savu darbu, atvaļinājumiem un citām prombūtnēm.

 

Atbildi sagatavojusi: Sigita Picule, Skrundas VSAC direktores p.i.

Sagatavota: 13.06.2019
Citi12.06.2019

Labdien.Kam lūdzu pieder Dāres ēka Rudbāržos ? Zāle tur netiek appļauta.Kaukāzu plūme tur jau savairojusi savus stādus.Un pie mazdārziņiem augošie ķirši noēno dārzus.Ķirši ir ļoti veci. Lūdzam kokus nozāģēt.Pat lietus tur cauri netiek..Un arī pie LMT torņa kokus vajadzētu paretināt.

Labdien!

 

Informējam, ka minētā teritorija ir privātīpašums un par tā uzturēšanu atbildīgs ir īpašnieks.

Sagatavota: 20.06.2019
Citi07.06.2019

Labdien,vai tagadējiem jaunmuižas bērnudārza bērniem arī vasarā nepienākas autobus citos laikos?

Labdien!

 

Ar pārvadātāju tika runāts par autobusu plkst 16.00 uz Skrundu. Pārvadātājs atteica finansiālu apsvērumu dēļ.

Sagatavota: 05.06.2019
Izglītība04.06.2019

Kuram pieder zemes ceļa posms,, un kuram jāveic grēderēšanas darbi Rudbārži-Kalvene ,,pēc rallija tas vispār nav izbrauca.ms,grēderis it kā bija pec rallija sacensībām,bet ceļa kvalitāte no ta labāk nepalika

Labdien!

 

Šis ceļa posms ir Latvijas Valsts ceļu pārziņā. Kā informē Latvijas autoceļu uzturētāja pārstāvis, ceļš tiks noplanēts šīs nedēļas laikā.

Sagatavota: 05.06.2019
Satiksme04.06.2019