Jautā

Informējam, ka jautājums var netikt publicēts, ja:

  • nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts;
  • jautājumā ietvertie dati nav publiskojami, tad atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • jautājuma teksts nav saprotams.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

Nosūtit

Zinojums Temats Datums

Sveiki, kura gada budžetā ir paredzēts finansējums seguma maiņai Raiņa ielas gājēju celiņam no Amatnieku ielas līdz Pērkona ielai ?

Labdien!

 

Finansējumu gājēju celiņa seguma atjaunošanai varētu paredzēt 2021. gada budžetā.

Sagatavota: 09.06.2020
Ceļu uzturēšana05.06.2020

Vai nevaretu apgriezt ceriņu zarus uz Liepajas ielas? Gajejiem traucē iet. Izauguši pa pusi ietvi. Apmeram ap Liepajas ielu 33.

Labdien!

 

Informācija ir nodota ceļu uzturētājam.

Sagatavota: 11.06.2020
Vides jautājumi05.06.2020

Labdien! Vēlos zināt , kāpēc bērnam, kuram ir 5 gadi nesaņēma kuponu. Ir reģistrēts Skrundas novadā. Pirms tam lasīju Jūsu atbildes, ka kupons pienākas bērnam no 5 g.v līdz 12.klasei . Taču izglītības iestādē atbildēja, ka pienākas tikai obligātāja piecgadnieku grupai, taču rakstīts, ka no 5.gv . Mēs es esam daudzbērnu ģimene un pienākas brīvpusdienas , tādā gadījumā, kur paliek tā nauda ko maksā valdība par bērna pusdienām.

Labdien!

 

Ar sēdes lēmumu noteikts, ka kuponu var saņemt bērni, kuri ir reģistrēti Skrundas novada izglītības iestādē, obligātajā sagatavošanas grupā.
No valsts naudas daudzbērnu ģimenēm tika paredzēts atbalsts, sākot no 1. klases, maksimums līdz 9. klasei.

Sagatavota: 08.06.2020
Sociālie jautājumi28.05.2020

Labdien,. Kas ir sociālais darbinieks.... Kādi ir viņa primārie pienākumi attiecībā pret cilvēkiem. Atbilde ļoti vienkārša - soc. darbinieks identificē klienta soc.problēmas un vada to risināšanas gaitu,piesaistot vajadzīgos resursus un citu jomu speciālistus, ne tikai ārsta. Bet kas notiek Rudbāržos, kāpēc veciem cilvēkiem, kuri nav spējīgi viena vai otra iemesla dēļ sev pagatavot ēdienu,tagad būs atņemta vienīgā iespēja saņemt siltas pusdienas, jo likvidējat zupas virtuvi. Bet varbūt likvidēsim Skrundas nov. soc dienestu ar visiem darbiniekiem, jo jūsu attieksme un darbība attiecībā pret Rudbāržu veciem cilvēkiem ir nesaprotama.

Labdien!

Skrundas novada pašvaldības pārziņā nav zupas virtuves likvidēšana, šis atbalsta mehānisms bija iedzīvotāju iniciatīva. Sociālā dienesta darbinieki jau ir apzinājuši situāciju un iespējas sniegt palīdzību tiem cilvēkiem, kuriem zupas virtuve bija būtisks atbalsts ikdienā. 

Sagatavota: 28.05.2020
Sociālie jautājumi26.05.2020

Paldies, ka ir piešķirti ēdināšanu kuponi bērniem, bet kāpēc tāda summa. Septembrī pie skolas direktora uzrunā izskanēja ka dome no budžeta ir iedalījusi naudu par konkrētu summu, ko bērni saņēma ikdienā, mācoties.. Jautājums, kāpēc tāda atšķirība, kur paliek pārpalikums

Labdien!

 

Kupona vērtība tiek aprēķināta atbilstoši darba dienu skaitam attiecīgajā mēnesī, par katru darba dienu 1,- euro.
Aprīļa mēnesī ir 20 darba dienas, tātad kupona vērtība attiecīgi  20,- euro. Maija mēnesī ir 19 darba dienas, tātad kupona vērtība attiecīgi 19,- euro.
Pārpalikums neveidojas.

 

Atbildi sagatavojusi: Inga Flugrāte, Izglītības nodaļas vadītāja

Sagatavota: 26.05.2020
Citi24.05.2020

Labvakar,vēlējos pēc kārtējā raksta avīzē,citēju:pārējiem skolēniem,pārtikas kuponu veidā kā iepriekš tiks gādātas no pašvaldības budžeta....Jautājums,kāpēc manam bērnam nepienākas nekas kaut mācās pamatskolā,mūsu nodokļi visa mūža garumā arī nonāk pašvaldības budžetā....Gribu saņemt rakstisku izskaidrojumu par šo jautājumu,nevis tikai atrunas ,kad mācījās Skrundā,tad pienācās,bet tagad nekas,ar ko viņa atšķiras no piemēram vienaudža Jāņa Gustava,Elīzas,Martas u.t.t. vai deputāti ir informēti par šo situāciju?Vai tā nav diskriminācija?Vieniem pienākas pakas,pabalsti,bet citiem nekas?Kā tad tiek izlietota nauda,kas seko bērnam?Šo jautājumu jau provēju risināt sākumā,bet saņēmu atrunas neko konkrētu,kāpēc .....

Labdien!

 

Informācija par atbalstu izglītojamo ēdināšanai Skrundas novadā  2020. gada maija mēnesī valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā:

Informācija par kuponiem pārtikas iegādei

1. Kupons pārtikas iegādei pienākas par katru Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādē reģistrētu bērnu no 5 g.v. līdz 12. klasei.
2. Kupona vērtība 19,00 euro maija mēnesī.
3. Kuponu izdali nodrošina izglītības iestādes.

4. Vecāki paši izvēlas, kurā tirdzniecības vietā (saraksts publicēts e-klasē) izmantot kuponu (visu kupona summu izmanto vienā tirdzniecības vietā). Ja izvēlas SIA "Cepliņi",  iespējama siltu pusdienu iegāde.

5. Kuponi tiek finansēti no pašvaldības budžeta, no skolēnu ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem (paredzēti novada izglītības iestāžu audzēkņiem - tiem, kuriem līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai pašvaldība jau sedza pusdienu izmaksas).

 Informācija par pārtikas pakām
1. Sagatavotas pārtikas pakas no valsts mērķdotācijas skolēnu ēdināšanai pienākas pašvaldībā visiem dzīvesvietu deklarējušiem maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem (vispirms no 1.-4. klasei, tad, ja pietiek līdzekļu, secīgi arī no 5.-9. klasei), neatkarīgi no pašvaldības, kurā bērns iegūst izglītību.
2. Vienas pārtikas pakas vērtība  13,49 euro maija mēnesī.
3. Pārtikas pakas sagatavo SIA "Cepliņi" - uzņēmējs, kurš nodrošina ēdināšanas pakalpojumu Skrundas novada izglītības iestādēs.
4. Pārtikas pakas piegādā p/a "Sociālais dienests".

Domes  lēmumi par atbalsta sniegšanu pieņemti:
07.04.2020. Skrundas novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 5, 1.§ - par kuponiem aprīļa, maija mēnešos, par pārtikas pakām aprīļa mēnesī.
12.05.2020. Skrundas novada  domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 7, 2.§  - par pārtikas pakām maija mēnesī.

Nauda, kura seko bērnam tiek pārskaitīta arī ārkārtējās situācijas laikā uz to novadu, kura izglītības iestādē bērns mācās. Tā nepaliek pašvaldībā pēc deklarētās dzīvesvietas.
Tāpēc iesakām nepieciešamības gadījumā interesēties par atbalstu novadā, kurā Jūsu bērns mācās, ja gadījumā iepriekš ir sniegts atbalsts ēdināšanai.
Ja nepieciešams cita veida sociāls atbalsts vai palīdzība, lūdzam interesēties p/a "Sociālais dienests", kur katru gadījumu izskatīsim individuāli.
 
Atbildi sagatavojusi: Inga Flugrāte, Izglītības nodaļas vadītāja
Sagatavota: 25.05.2020
Citi19.05.2020

Kā varu uzzināt vai Rudbāžos, jubilejas ielā 3., māja sogad ies uz renovāciju?

Labdien!

Rudbāržu Jubilejas 3 mājas renovācijas projekts ir procesā, 2019.gadā tika iesniegts renovācijas projekts Altum. Šī gada martā no Altum tika saņemts priekšatzinums ar norādītām neprecizitātēm un papildus prasībām energoefektivitātes novērtējumā un projektā. Skrundas komunālā saimniecība nosūtīja šos norādījumus energoefektivitātes speciālistam un projekta izstrādātājam neprecizitāšu novēršanai un papildus prasību izpildīšanai, kam vajadzīgs laiks. Labotais projekts un energoefektivitātes novērtējums tiks iesniegts atkārtoti Altum izskatīšanai.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 15.05.2020
Citi14.05.2020

Vai ja bērns ies uz dārziņu tad tie 19 eiro edinasai ne pienāksies?

Labdien!

Obligātās 5., 6. gadīgo sagatavošanas grupu bērni, ja apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, saņem brīvpusdienas. Par darba dienām, kurās nebūs apmeklēta pirmsskolas izglītības iestāde, tiks veikts pārrēķins 1.jūnijā un izsniegts kupons par atbilstošu vērtību. Piemēram, maijā ir 19 darba dienas. Ja pirmsskolas izglītības iestādē ir būts 10 dienas, bet 9 dienas pavadītas mājās, tad kupons būs par 9 euro, kuru varēs izlietot jūnija mēnesī. 

 

Atbildi sagatavojusi: Inga Flugrāte, Izglītības nodaļas vadītāja

Sagatavota: 14.05.2020
Izglītība11.05.2020

Sveiki,vai šogad būs lielgabarīta izvešana?

Labdien!

Skrundas novada pašvaldība ik gadu rīkojot lielgabarīta atkritumu izvešanas akciju, sedz izdevumus no sava budžeta. Beidzoties ārkārtas situācijai valstī, pašvaldība pārskatīs savu budžetu un izvērtēs iespēju organizēt šo atkritumu izvešanu. Šobrīd nav iespējams prognozēt, kādas un cik lielas sekas šī krīze būs atstājusi gan uz valsts, gan pašvaldību budžetiem.

Sagatavota: 14.05.2020
Vides jautājumi11.05.2020

Labdien,gribētu uzzināt pie kā man vērsties,šajā krīzes laikā,ja nav nekādu ienākumu un darbs dēļ krīzes?Kāds ir atbalsts un pie kā man būtu jāvēršass? Paldies

Labdien!

 

Šajā gadījumā aicinām sazināties ar Skrundas novada pašvaldības Sociālo dienestu, lai noskaidrotu, kāda veida palīdzību iespējams saņemt. Tālrunis 63331295, e-pasts: socdienests@skrunda.lv.

Sagatavota: 07.05.2020
Sociālie jautājumi07.05.2020

Kuponi tiek piešķirti Skrundas novadā deklarētajiem bērniem, kas mācās Skrundas novada izglītojošās iestādēs. Atbalsts ir visiem izglītojamiem, sākot no piecgadīgo grupas līdz 12. klasei. Pēc Jūsu atbildes tik un tā ne nonācu pie secinājuma vai pienākas manam bērnam arī kupons ja viņš mācās cita novada bet deklerejies Skrundā.? Ja nē tad kādu palīdzību es varu iegūt tad citu?

Labdien!

Ja ģimenes deklarētā dzīves vieta ir Skrundas novadā un tā atbilst maznodrošināto, trūcīgo vai daudzbērnu ģimenes statusam, bērns mācās 1.-9. klasē,  tad bērniem pienākas pārtikas pakas, kuras izsniedz Sociālais dienests.
Kā jau minējām, kuponus pārtikas iegādei var saņemt, ja bērns deklarēts Skrundas novadā UN mācās Skrundas novada izglītības iestādē. 

Lai noskaidrotu, vai iespējams saņemt cita veida atbalstu, aicinām sazināties ar Skrundas novada pašvaldības Sociālo dienestu, tālrunis 63331295, e-pasts: socdienests@skrunda.lv.

Sagatavota: 07.05.2020
Sociālie jautājumi28.04.2020

Labdien! Gribētos zināt, ko šajā krīzes laikā dara un kā strādā kultūras darbinieki?

Labdien!

 

Ņemot vērā to, ka ārkārtas situācijas dēļ valstī ir atcelti kultūras pasākumi, kā arī amatiermākslas kolektīvu nodarbības, tad šobrīd kultūras darbinieki izmanto ikgadējo atvaļinājumu.

Sagatavota: 28.04.2020
Kultūra23.04.2020

Ja mans bērns ir deklarēts un dzīvo Skrundas novadā,bet mācās cita novada skolā,vai viņam arī pienâkas kupons par ēdināšanu?

Labdien!

 

Kuponi tiek piešķirti Skrundas novadā deklarētajiem bērniem, kas mācās Skrundas novada izglītojošās iestādēs. Atbalsts ir visiem izglītojamiem, sākot no piecgadīgo grupas līdz 12. klasei.

Sagatavota: 20.04.2020
Izglītība17.04.2020

Labdien! Kāds varētu atgādināt SKS, ka ir pavasaris! Ļoti sarūgtināja Skrundas kapsētu nesakoptība uz Lieldienām. Lūdzu pieslēdziet arī ūdeni!

Labdien!

SIA "Skrundas komunālās saimniecības" apsaimniekojamās kapsētas regulāri tiek uzkoptas. Jautājumā nav īsti saprotams, kas tieši ir bijis nesakopts. 
Ūdens kapsētas tiks pieslēgts šīs nedēļas laikā, kad būs beigušās salnas. 
 
Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis
Sagatavota: 20.04.2020
Citi15.04.2020

Sveiki, kam tieši pieder Skrundas pienotava un kad to nojauks ? Vidi ap pienotavas dīķi derētu sakopt- Piem. izzāģēt krūmus utt.

Labdien!

 

Pienotavas ēka pieder juridiskai personai. Teritorija ir pašvaldības īpašums. Pagājušās nedēļas laikā SIA "Skrundas komunālā saimniecība" pienotavas teritorijā izzāģēja krūmus un ar melnzemi aizbēra akas. Šonedēļ plānots ap pienotavas ēku un šķūni uzstādīt brīdinājuma zīmes un apvilkt norobežojošo lenti.

Sagatavota: 27.04.2020
Vides jautājumi13.04.2020

Nolēma 7 aprīlī kad piešķirt ēdienu iegādei skolniekiem bet kādēļ nekas nav zināms kā to saņemt vai kur jāgriežas pēc tā?

Labdien!

 

  1. Kupons pārtikas iegādei pienāksies par katru Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādē reģistrētu bērnu no 5 g.v. līdz 12. klasei.
  2. Kupona vērtība 20,00 EUR aprīļa mēnesī.
  3. Kuponu izdali nodrošinās izglītības iestādes pēc 15.04.2020.
  4. Par datumu, no kura  pret kuponiem iegādāties pārtikas preces vecāki tiks informēti e-klasē.
  5. Par tirdzniecības vietām, kurās varēs izmantot kuponus, vecāki tiks informēti e-klasē.

 

Atbildi sagatavojusi: Inga Flugrāte, Izglītības nodaļas vadītāja

Sagatavota: 14.04.2020
Izglītība09.04.2020

Vai Skrundā tiek kontrolēta pulcēšanās aizlieguma ievērošana arī vakara stundās?

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldības policija kontrolē valstī noteikto ierobežojumu ievērošanu pašvaldības darba laikā, savukārt par novērotajiem pārkāpumiem ārpus darba laika aicinām informēt Valsts policiju, zvanot uz numuru 110.

Sagatavota: 09.04.2020
Sociālie jautājumi08.04.2020

Kad varēs nodot lielgabarīta atkritumus.

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldība ik gadu rīkojot lielgabarīta atkritumu izvešanas akciju, sedz izdevumus no sava budžeta. Beidzoties ārkārtas situācijai valstī, pašvaldība pārskatīs savu budžetu un izvērtēs iespēju organizēt šo atkritumu izvešanu. Šobrīd nav iespējams prognozēt, kādas un cik lielas sekas šī krīze būs atstājusi gan uz valsts, gan pašvaldību budžetiem.

Sagatavota: 14.04.2020
Ielu apgaismojums05.04.2020

Vai pašvaldības pārstāvji vai policija seko vai pārbauda kā notiek pašizolācijas režīma ievērošana atbraucējiem no ārzemēm.

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldības policijā tiek reģistrēta visa informācija, kas saņemta par atbraukušajām personām. Pašvaldības policija ir sazinājusies ar personām, kā arī veikusi apsekošanu dzīvesvietās. Papildus ir veikts skaidrojošais darbs, informējot par kārtību, kāda atbraukušajiem ir jāievēro.

Atgādinām, ka visiem, kuri pēc 16. marta ir atgriezušies no ārvalstīm, ir jāievēro 14 dienu pašizolācija. Ja pašiem to nav iespējams nodrošināt, tad aicinām sazināties ar Skrundas novada Sociālo dienestu pa tālruni 63331296 un informēt par šādu nepieciešamību, kā arī vienoties par pārtikas, medikamentu piegādi, ja to nevar nodrošināt tuvinieki.

Par pašizolācijas neievērošanu pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.2 panta “Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana” var piemērot naudas sodu līdz 350 EUR.

Tālruņi saziņai ar Skrundas novada pašvaldības policiju: 63331154, 29106501, 29446270.

Tālruņi saziņai ar Skrundas novada pašvaldību: 63331555, 66954849.

Aicinām iedzīvotājus pret ierobežojumiem izturēties atbildīgi!

Sagatavota: 24.03.2020
Citi23.03.2020

Labdien. Vai sakarā ar Covid 19 vīrusa izplatību Skrundas autoostā tiek ievēroti īpaši pasākumi, kas kavē vīrusa izplatību? Jautāju, jo ikdienu liels skaits pilsoņu dodas uz autoostu gan lai iegādātos braukšanas biļetes gan lai veiktu maksājumus.

Labdien!

 

SIA ‘’Skrundas komunālā saimniecība’’ gādā par regulāru telpu uzkopšanu un virsmu, kurām bieži pieskaras cilvēki, pastiprinātu tīrīšanu un dezinficēšanu ar sadzīvē lietojamiem dezinfekcijas līdzekļiem, kā arī nodrošina regulāru telpu vēdināšanu Skrundas autoostas telpās.

Autoostas darbinieki instruēti par personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu. Darbinieki apgādāti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un roku dezinfekcijas līdzekļiem. 

Papildus atgādinām, ka Autotransporta direkcija no 2020. gada 19. marta uz ārkārtējās situācijas laiku samazina autobusu reisu skaitu. Aicinām visus iedzīvotājus, kuri uz savu iecerēto galamērķi plāno doties ar reģionālo maršrutu autobusu, pirms tam pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu www.1188.lv vai mājaslapā www.atd.lv!

 

Informāciju sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 23.03.2020
Sociālie jautājumi20.03.2020

Labdien, vai Skrundā nedomā atcelt pasākumus kultūras namā coron vīrusa dēļ ? Vai grūti būt vienotiem ar vairums pilsētu, kuri domā par savu cilvēku veselību?

Labdien!

 

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par ārkārtas situācijas izsludināšanu arī Skrundas novadā gaidāmi būtiski ierobežojumi, kas skar gan izglītības iestādes, gan kultūras pasākumus. Sīkāka informācija par aktuālo situāciju ir ievietota sadaļā "Jaunumi". 

Sagatavota: 13.03.2020
Citi12.03.2020

Labdien! Gribēju jautāt- vai Skrundā ir atļauta vieta,kur pastaigāties ar suni bez pavadas? Parkimeži utt?

Labdien!

Speciālas vietas suņu pastaigām Skrundas pilsētā nav izveidotas. Pastaigājoties ar suni bez pavadas, saimnieks uzņemas atbildību par savu mīluli, lai netiktu apdraudēti garāmgājēji. Tāpat aicinām aiz saviem mājdzīvniekiem savākt to radītos atkritumus (ekskrementus).

To, vai suni ārpus privātās teritorijas var brīvi laist bez pavadas, nereti nosaka praktiskie apsvērumi un dzīvnieka raksturs. Normatīvie akti ļauj viensētā dzīvojošu suni vest pastaigā bez pavadas ārpus dzīvnieka īpašniekam piederošās teritorijas. Tomēr sunim jābūt saimnieka uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā tas spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Pilsētās un ciemos ārpus norobežotas teritorijas suņus pastaigās jāved pavadā. Ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību. 

 
Sagatavota: 10.03.2020
Citi05.03.2020

Sakiet, vai gadījumā, ja pašvaldības dzīvokļa "īrnieks" neciena citu darbus, reizēm konfliktē un traucē mieru naktīs (policija ir saukta vairākkārt, bet tas laikam nav risinājums), vai pie pašvaldības var vērsties ar sūdzību kā pie dzīvokļa īpašnieka? Vai pašvaldība šādos gadījumos neizskata īres līguma laušanu, vai vismaz neizsauc uz pārrunām dzīvokļa "īrnieku"?

Labdien!

 

Diemžēl šādos gadījumos pašvaldībai nav pilnvaru un iespēju izlikt no dzīvokļa šādu īrnieku, ja viņš regulāri maksā īri vai ir "sociāli aizsargājamā" iedzīvotāja statusā. Aicinām kaimiņus rast savstarpēju vienošanos, veikt pārrunas un atrisināt konfliktu. Ja tas neizdodas un kaimiņi turpina trokšņot un traucēt mieru, tad jāpieaicina policija.

Sagatavota: 18.03.2020
Citi02.03.2020

Vai projektam Par individuālās aizsargjoslas noteikšanu kultūras piemineklim,nebija jau jābūt izstrādātam uz pastaigu takas būvēšanas laiku?

Labdien!

 

Ventas pastaigu takas būvniecības laikā projektam "Par individuālās aizsargjoslas noteikšanu kultūras piemineklim" nebija jābūt izstrādātam. Takas būvniecības projekts tika saskaņots ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. 

 

Atbildi sagatavojis: Normunds Danenbergs, Skrundas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālists

Sagatavota: 21.02.2020
Kultūra12.02.2020

Kam ir jāziņo, kas jāinformē, ja man ir pamatotas aizdomas, ka blakus daudzdzīvokļu mājas dažiem kaimiņiem nav atkritumu konteineranoteikti arī līguma ar atkritumu apsaimniekotāju? Ir redzēts, ka ar melniem atkritumu maisiem iet uz šķirošanas konteineriem! Tātad viss tiek mests tur?!

Labdien!

 

Aicinām par minēto situāciju informēt Skrundas novada pašvaldības policiju pa tālruni 63331154, 29106501.

Sagatavota: 11.02.2020
Citi10.02.2020

Ugunsdrošības noteikumu prasības, kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī, noteic, ka visos mājokļos – gan privātmājās, gan dzīvokļos – ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem. Kā veicas ar šīs prasības izpildi pašvaldības īres dzīvokļos? Vai detektori jāiegādājas un jāuzstāda pašam īrniekam vai tas ir īpašnieka pienākums?

Labdien!

 

Pašiem nav nepieciešams iegādāties un uzstādīt autonomos dūmu detektorus, Pašvaldība detektorus ir iegādājusies un SIA "Skrundas komunālā saimniecība" uzstādīs pašvaldībai piederošajos dzīvokļos. Bet ja tomēr esat iegādājušies un uzstādījuši, nost nevajadzētu ņemt. Speciālisti apsekos un pārbaudīs, vai tie ir uzstādīti atbilstoši noteikumiem.

Pašvaldībai piederošajos īres dzīvokļos šonedēļ sāka uzstādīt un pārbaudīt autonomos dūmu detektorus.

 

Atbildi sagatavojis: Aivis Vītols, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" Nekustamo īpašumu pārvaldnieks

Sagatavota: 07.02.2020
Citi05.02.2020

Labdien!Par parakstu vākšanu daudzdzīvokļu namos, kur ir arī kāds pašvaldības dzīvoklis piešķirts īrei cilvēkiem. Ja man, piemēram, jāsavāc 100%paraksti par kādu svarīgu mājas năkotnes plānu vai tml., tad, manuprāt, loģiski, ka es prasu parakstus dzīvokļu īpašniekiem, ne īrniekiem! Kā ir ar to?Kam man prasīt parakstu-pašvaldībai vai īrniekam, kam piešķirts dzīvoklis.

Labdien!

 

Par kādu svarīgu un nepieciešamu darbu veikšanu lēmumu var pieņemt dzīvokļa īpašnieku kopība. Tātad dzīvokļa īpašnieks, nevis īrnieks. Īrnieku var informēt par plānotajiem darbiem un izmaksām, bet lēmumu pieņems dzīvokļa īpašnieku kopība.

Dzīvokļa īpašuma likums

15.pants. Dzīvokļu īpašnieku kopības statuss

(1) Dzīvokļu īpašnieku kopība ir pārvaldes institūcija dzīvojamā mājā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos.

(2) Dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.

20.pants. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšana, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci

(1) Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieņemt lēmumus, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, — aptaujas veidā, ja vien dzīvokļu īpašnieku kopība nav noteikusi, ka attiecīgais jautājums izlemjams tikai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

 

Atbildi sagatavojis: Aivis Vītols, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" Nekustamo īpašumu pārvaldnieks

Sagatavota: 04.02.2020
Citi27.01.2020

Labdien,uz pašvaldības bibliotekāres vietu var pieteikties jebkurš,vai vajadzīga speciāla izglītiba,vai tiek izsludināts konkurs.

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldības darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām notiek atlases konkursa kārtībā, pamatojoties uz "Skrundas novada pašvaldības Darba kārtības noteikumi" (apstiprināti 01.05.2011.) 2.5.punktu. Izglītības prasības katram konkrētam amatam ir noteiktas MK not. Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām".

 

Atbildi sagatavojusi: Inga Freimane, Administratīvo lietu nodaļas vadītāja

Sagatavota: 04.02.2020
Kultūra21.01.2020

2020.gadā uzņēmums no Liepājas SIA “NJ pakalpojumi” (līguma summa 34 617,88 EUR) uzturēs tranzīta ielu gājēju celiņus, apstādījumus un zaļo zonu. Vai ir iespējams uzzināt pārējo pretendentu piedāvājuma summas?

Labdien!

 

Informācija par iepirkumu "Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2020. gadā" pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29285.

Sagatavota: 24.01.2020
Ceļu uzturēšana21.01.2020

Labdien, kad tiks "manuāli" izņemti akmeņi no ceļa seguma uz Rūpniecības ielas ? Par ko maksājam nodokļus, ja nevar pat minimumu sakārtot.

Labdien!

 

Paldies par informāciju! Iela tiks apsekota un rasts risinājums.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 30.12.2019
Ceļu uzturēšana30.12.2019