Jautā

Informējam, ka jautājums var netikt publicēts, ja:

  • nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts;
  • jautājumā ietvertie dati nav publiskojami, tad atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • jautājuma teksts nav saprotams.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

Nosūtit

Zinojums Temats Datums
Labdien!planojam apmeklet skrundu ka turisti,sakiet ludzu vai skruda iespejama zirgu izjades jo interneta nav informacijas
Skrundas novadā pašvaldībā neviens uzņēmējs nav piedāvājis šāda pakalpojuma nodrošināšanu. Tuvākās vietas, kur varat interesēties par zirgu izjādēm - Saldus vai Kuldīgas Tūrisma informācijas centros.
Kultūra12.04.2013
Labdien! Gribēju jautāt,kā redzams laiks paliek siltāks,tapēc tadā vietā kā KUŠAIŅOS,ir problemas ar sporta inventāru,jo šajā vietā dzīvo daudz sportisku jauniešu. Tāpēc gaidam jūsu palīdzību.Paldies jau iepriekš.
Skrundas novada dome jau vairākkārt ir atbalstījusi Kušaiņu iedzīvotāju lūgumu par sporta invetāra nodrošinājumu. Aicinām arī pašus jauniešus aktīvi iesaistīties NVO izveidošanā, tādējādi, radot iespēju caur projektiem piesaistīt līdzekļus inventāra iegādei.
Kultūra08.04.2013
Jaunmuižas iedzīvotāju sapulcē izskanēja apgalvojums, ka, veicot ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju, projektā bija plānots to pievilkt māju iedzīvotājiem bez maksas. Zinu, ka lielākā daļa iedzīvotāju to nevarēja izdarīt, jo par pievilkšanu prasīja atsevišķu samaksu, kas nebija maza. Kā tad īsti bija - tas bija projektā vai nebija?
Jaunmuižas iedzīvotāju sapulcē tika apspriests jautājums par projektā plānoto un reāli izbūvēto ūdensvada tīklu apjomu. Projektā ūdensvadi un kanalizācijas vadi tika projektēti līdz ielu sarkanajai līnijai jeb īpašnieku zemes robežai, ko nosaka ES prasības. Ņemot vērā to, ka iedzīvotājiem nedrīkst pasliktināt esošo situāciju, esošie pieslēgumi pie centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas bija jāsaglabā. Esošo pieslēgumu saglabāšana pie īpašnieku zemes robežas ne vienmēr bija tehniski iespējama, tāpēc būvniecības laikā tika papildus izbūvēti 300 metri ūdensvada. Jauni pieslēgumi no ielu sarkanās līnijas ir jāveic par saviem līdzekļiem.
Kultūra05.04.2013
kad skrundas socialie beidzot saks kadam palidzet, nevis tik atpildet: NEPIENAKAS, NEDOSIM, JUMS NEVAJAG! un izdomat visadas atrunas.
Lūdzu, iesniedziet domē konkrētu iesniegumu un rakstisku atbildi no sociālā dienesta.
Kultūra31.03.2013
No cik līdz cik gadiem ir jaunieši, kuri var apmeklēt Skrundas jauniešu centru??:)
Nav noteikts gadu ierobežojums. Gaidīts ikviens, kurš gatavs darboties un piedalīties.
Kultūra16.03.2013
Labdien! Vai ir plānoti kanalizācijas un/vai centrālā ūdens trases izveides darbi Skrundā Rūpniecības, Nakotnes, Ziedu ielās? paldies.
Tehniskais projekts ir izstrādāts,bet finansu līdzekļi tā realizēšanai šajā gadā nebūs pieejami.
Tiek meklēti varianti šī projekta realizācijai nākošajā ES finansu plānošanas periodā ( no 2014.gada).
Kultūra12.02.2013
Kur Jūsu mājaslapā var atrast kontaktus, e-pastus domes darbiniekiem?
Darbinieku kontaktinformācija pieejama sadaļā "Kontakti".
Kultūra08.02.2013
Kuros datumos varētu gaidīt iedzīvotāju sapulces Kušaiņu, Cieceres un Jaunmuižas ciemos?
Tikšanās ar iedzīvotājiem Kušaiņos, Ciecerē un Jaunmuižā varētu notikt martā. Lūdzu, sekojiet informācijai novada avīzītē un arī mājaslapā.
Kultūra02.02.2013
Kur varētu iepazīties ar Skrundas novada pašvaldības gada pārskatiem?
Skrundas novada pašvaldības publiskie gada pārskati ir apskatāmi sadaļas "Pašvaldība" apakšsadaļā "Publiskie pārskati".
Kultūra30.01.2013
Kāpēc Skrundas komunālajā saimniecībā nepieciešami tik daudz darbinieki? Kāds ir pamatojums "fantastiskajiem" apkures tarifiem mūsu novadā?
Precīzu skaidrojumu par SIA "Skrundas komunālā saimniecība "darbinieku skaitu, tā pamatojumu varat uzzināt, vēršoties ar rakstisku iesniegumu SIA "Skrundas komunālā saimniecība". Līdzīgi varat arī jautāt skaidrojumu par apkures tarifu izmaiņām. Skrundā, līdzīgi kā daudzās Latvijas pašvaldībās, galvenās tarifa izmaiņas saistītas ar gāzes iepirkuma cenas celšanos un PVN nodokli, kuru valdība, diemžēl, nav gatava samazināt.
Kultūra27.01.2013
Kur vai kā es varu uzzināt,kad notiks Skrundas svētki
Skrundas svētki tradicionāli notiek maija mēneša otrās nedēļas nogalē. Tuvāka informācija par svētkos plānotajām norisēm būs pieejama sadaļā "Afiša", kad kultūras darba organizatori precizēs visas norises.
Kultūra25.01.2013
Pašreiz Skrundā ir ļoti slidenas ielas un ietves,kas tiks darīts lai situāciju uzlabotu?
Ielas un ietves tiek tīrītas regulāri, ņemot vērā konkrētos laika apstākļus un pieejamo finansējumu. Nekādi īpaši specifiski ielu un ietvju tīrīšanas pasākumi nav plānoti. Lūgums privātmāju un būvju īpašniekiem uzturēt kārtībā savas teritorijas.
Kultūra23.01.2013
Kur Skrundā var iegādāties valsts karogu un cik tas maksā?
Skrundā, diemžēl, valsts karogu iegādāties nevar.
Kultūra15.01.2013
Kura no amatpersonām varētu palīdzēt risināt Rudbāržu slidotavas sakārtošanu (ūdens piegādes. Ar entuziastu iniciatīvu vien nepietiek.Šobrīd no pagasta padomes ir tikai varianti, ko nevar, nevis priekšlikumi kā darīt.
Lai risinātu jautājumu par ūdens piegādi Rudbāžu pag. slidotavai, Jums jāvēršas pēc palīdzības pie pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zalgaucka, kurš ir informēts par izteikto viedokli.

Pakārtoti, aicinām Jūs iesaistīties 2013.gada projektā „Darīsim paši”, kura ietvaros varētu ar finansiālu atbalstu realizēt ūdens piegādi slidotavai.
Kultūra14.01.2013
Kas par iemeslu ir tam, ka Rudbāržu centra ielas 11., 12. un 13. janvārī nebija iespējams tīrīt. Šajās dienās stipri sniga, no dažām mājām ar vieglajām automašīnām nebija iespējams izbraukt. Ir taču gada sākums un finansēm vajadzētu būt.
Ceļu un ielu tīrīšana ir atkarīga no finansējuma un tehniskajām iespējām. Ziemas apstākļos garantēt ielu un ceļu stāvokli kā vasarā nav iespējams. Pašvaldības ceļu uzturētājs tīrīšanu veic tikai ar sev pieejamo tehniku. Saprotams, ka, pastiprināti sniegot, veidojas situācijas, kad šo tehnikas vienību ziemas apstākļos nepietiek.

Skrundas pilsēta un novada teritorija ir iztīrīta pietiekoši labi. Jūsu minētajos datumos, visa rīcībā esošās sniega tīrīšanas tehnika strādāja bez brīvdienām un visu diennakti, attīrot no sniega novada ceļus un ielas. Pašvaldības ceļi tiek tīrīti prioritārā kārtībā, to ikdienas uzturēšanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.
Kultūra14.01.2013
Vai Skrundā ir iespējams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodarboties ar sportu?
Jā, ir iespējams - aicinām apmeklēt Alternatīvās Aprūpes Dienas centru Kalēju ielā 4, Skrundā.
Kultūra14.01.2013
Vai skrundā varētu uzcelt`skeitparku?
Uzcelt varētu, ja vien interesenti piedalītos gan ar savām idejām, gan ar piedalīšanos finanšu iegūšanai kādā no projektiem. Aicinām interesentus savas vēlmes sagatavo rakstiskā formā un iesniegt Skrundas novada pašvaldībai izskatīšanai.
Kultūra13.01.2013
Labdien.Kur var uzzināt Skrundas karoga dienas pasākuma scenāriju? Paldies.
Par Karoga dienas norises pasākumiem varēsiet uzzināt sadaļā "Afiša", kā arī sazinoties ar Skrundas kultūras nama darbiniekiem ( tālrunis: 63331556).
Kultūra11.01.2013
labdien skrunada ir notars
Daļu pakalpojumu, kas saistītas ar notariālām darbībām, veic Skrundas bāriņtiesa.
Kultūra29.12.2012
Sveicināti gribu zināt vai Skrundā ir kādi brīvi dzīvokļi?
Informāciju par pašvaldības brīvajiem īres dzīvokļiem un to piešķiršanas kārtību varat saņemt, sazinoties ar dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu Freimani (tālrunis: 63331555;63350451).
Kultūra26.12.2012
vai Skrundā ir iespējams iegādāties jauno Heniņa grāmatu Skrundas sagša?
Grāmatu varat iegādāties gan Skrundas novada domē, gan Skrundas muižā.
Kultūra17.12.2012
Vai būs Jaungada balle k/n ?
Jaungada balle Skrundas kultūras namā - BŪS. Tuvāku informāciju par pasākuma norisi sadaļā "Afiša".
Kultūra10.12.2012
Sakiet lūdzu vai Skrundā ir kādi darba piedāvājumi?
Visas brīvās darba vakances, ja tādas rodas, un darba piedāvājumi ir uzzināmi Nodarbinātības valsts aģentūras Skrundas filiālē ( Kuldīgas iela 6, Skrunda ) un interneta vietnē www.nva.lv
Kultūra09.12.2012
No mājaslapas pazudušas septembra un oktobra novada avīzes numuri, žēl!
Paldies, informācija atjaunota.
Kultūra06.12.2012
Sakiet , lūdzu, kur var dabūt informāciju par Rudbārža pamatskolu? Vai skolai ir mājas lapa? Paldies!
Informācija par Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolu pieejama sadaļas "Izglītība" apakšsadaļā "Izglītības iestādes".
Kultūra02.12.2012
Diemžēl sadaļā- Sabiedrības līdzdalība nevienu NVO neatrodu? Varbūt neprotu atrast?
Lūdzu, atveriet sadaļas "Sabiedrības līdzdalība" apakšsadaļu "Nevalstiskās organizācijas".
Kultūra29.11.2012
Kas ir noticis ar sadaļām? To apakštēmas neveras vaļā, līdz ar to daudzas iestādes un organizācijas nav atrodamas.
Iespējams, nepieciešams atjaunināt interneta pārlūkprogrammu.
Kultūra29.11.2012
Kur palikusi sadaļa- nevalstiskās organizācijas?
Apakšsadaļa "Nevalstiskās organizācijas" atrodas sadaļā "Sabiedrības līdzdalība".
Kultūra28.11.2012
Jums ir kļūda rakstā - http://www.skrunda.lv/?fn_mode=fullnews&fn_id=761 Nav atdalīts 16.novembris no 17.novembra, cilvēki var saprast, ka balle ir piektdienā, nevis sestdienā.
Paldies, raksts labots.
Kultūra14.11.2012
vai jūs piešķirat naudas pabalstu jaundzimušajam?
Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi neparedz pabalstu izmaksu jaundzimušajiem.
Piedzimstot bērniņam, vecāki var saņemt valsts noteiktus pabalstus, ko nosaka Valsts sociālo pabalstu likums, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr.1546 "Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību",- tas ir bērna piedzimšanas pabalsts. Iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļā 8 dienas pēc bērniņa piedzimšanas.
Likums "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" ar 2012. gada 1. janvāra grozījumiem paredz maternitātes un paternitātes pabalstu, vecāku pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību. Iesniegumus šo pabalstu piešķiršanai arī var iesniegt Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļā.Lēmumu par minēto pabalstu piešķiršanu pieņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
Kultūra06.11.2012