Jautā

Informējam, ka jautājums var netikt publicēts, ja:

  • nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts;
  • jautājumā ietvertie dati nav publiskojami, tad atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • jautājuma teksts nav saprotams.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

Nosūtit

Zinojums Temats Datums
No mājaslapas pazudušas septembra un oktobra novada avīzes numuri, žēl!
Paldies, informācija atjaunota.
Kultūra06.12.2012
Sakiet , lūdzu, kur var dabūt informāciju par Rudbārža pamatskolu? Vai skolai ir mājas lapa? Paldies!
Informācija par Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolu pieejama sadaļas "Izglītība" apakšsadaļā "Izglītības iestādes".
Kultūra02.12.2012
Diemžēl sadaļā- Sabiedrības līdzdalība nevienu NVO neatrodu? Varbūt neprotu atrast?
Lūdzu, atveriet sadaļas "Sabiedrības līdzdalība" apakšsadaļu "Nevalstiskās organizācijas".
Kultūra29.11.2012
Kas ir noticis ar sadaļām? To apakštēmas neveras vaļā, līdz ar to daudzas iestādes un organizācijas nav atrodamas.
Iespējams, nepieciešams atjaunināt interneta pārlūkprogrammu.
Kultūra29.11.2012
Kur palikusi sadaļa- nevalstiskās organizācijas?
Apakšsadaļa "Nevalstiskās organizācijas" atrodas sadaļā "Sabiedrības līdzdalība".
Kultūra28.11.2012
Jums ir kļūda rakstā - http://www.skrunda.lv/?fn_mode=fullnews&fn_id=761 Nav atdalīts 16.novembris no 17.novembra, cilvēki var saprast, ka balle ir piektdienā, nevis sestdienā.
Paldies, raksts labots.
Kultūra14.11.2012
vai jūs piešķirat naudas pabalstu jaundzimušajam?
Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi neparedz pabalstu izmaksu jaundzimušajiem.
Piedzimstot bērniņam, vecāki var saņemt valsts noteiktus pabalstus, ko nosaka Valsts sociālo pabalstu likums, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr.1546 "Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību",- tas ir bērna piedzimšanas pabalsts. Iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļā 8 dienas pēc bērniņa piedzimšanas.
Likums "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" ar 2012. gada 1. janvāra grozījumiem paredz maternitātes un paternitātes pabalstu, vecāku pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību. Iesniegumus šo pabalstu piešķiršanai arī var iesniegt Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļā.Lēmumu par minēto pabalstu piešķiršanu pieņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
Kultūra06.11.2012
Kurā datumā būs svecīšu vakars - Skrundā un Rudbāržos?
Svecīšu vakars Skrundā - 24.novembrī :
plkst 16.00 - Sila kapos
plkst 17.00 - Baznīcas kapos.
Kultūra30.10.2012
Vai tiešam Kalēju ielā pēc asfalta ieklāšanas ceļa nomales neuzbērs un nenoblietēs? vai tad tas nav bijis paredzēts rekonstrukcijas projektā??? Ar cieņu, cita būvvalde..,
Darbi tiks veikti projekta līdzekļu ietvaros,kuri paredzēti tikai un vienīgi Kalēju ielas izbojāto posmu "atlikšanai atpakaļ". Ūdenssaimniecības projekta realizācijas ietvaros nav plānots uzlabot Kalēju ielas segumu.
Kultūra22.10.2012
buvvaldes darba laiks
Būvvaldes darba laiks:
Pirmdiena 8.00-18.00
Otrdiena 8.00-17.00
Trešdiena 8.00-17.00
Ceturtdiena 8.00-17.00
Piektdiena 8.00-15.00

Lai vienotos par tikšanos ar būvvaldes speciālistiem, lūdzam, sazināties ar AC pa tālruni: 63331555 vai 2984087.
Kultūra11.10.2012
Kā uzzināt apsaimniekošnas maksājumu kopsummu, kas iekrājusies?
Visus jautājumus, kuri saistīti ar ēku un dzīvojamo māju apsaimniekošanu, varat noskaidrot SIA "Skrundas komunālā saimniecība" (Stūra iela 7, Skrundā). Papildu informācija mājaslapā: www.sks.lv.
Kultūra22.09.2012
Kad k/n sāksies jaunā pašdarbības sezona???
Sezona sāksies ar 1. oktobri. Lūdzu, sekojiet informācijai mūsu mājas lapā par katra kolektīva mēģinājumu laikiem. Kultūras nama darbinieki solījās informāciju sagatavot tuvākajā laikā.
Kultūra12.09.2012
kapec skrunda nevar uzcelt skeitparku kamer kaut ko remonte
Aicinām interesentus piedalīties mazo projektu konkursos, kuros iespējams saņmet līdzfinansējumu ideju realizācijai. Diemžēl, domei gada finansu budžeta ietvaros pašreiz nav iespējams realizēt skeitparka izveidi. Aicinām izmantot un iesaistīt Skrundas vidusskolas biedrību "Soma",kura varētu būt skeitparka idejas pieteicēja un realizētāja.
Kultūra08.09.2012
Kāpēc Skrundas PII audzinātājas prasa 4Ls. par kaut kādām darba burtnīcam ja izglītība LV ir par brīvu?
Līdzšinējā valstī īstenotā prakse ar mācību līdzekļu nodrošināšanu izglītības iestādēs liecina, ka sarakstā norādītās mācību literatūras/ darba burtnīcu iegādes tiesiskais pamats izriet no valsts un pašvaldības piešķirtā finansējuma apjoma saskaņā ar budžeta normatīvajiem aktiem. Arī šī brīža izglītības normatīvie akti, kas konkretizē Satversmes 112.panta piemērošanu, tomēr konkrēti nedefinē izglītības bezmaksas ieguves galīgo robežu, proti, kas tieši ietilpst vārdos "bezmaksas izglītības ieguve". Valsts un pašvaldība īsteno valsts izglītības apguvi samērīgi ar vecāku iespējām, valstij sedzot lielāko daļu dažādu izdevumu, kas attiecas uz izglītības nodrošināšanu.
PII Liepziediņš vadība, apzinot situāciju iestādē, š.g. 6. septembrī plkst. 17.00 organizē 4. grupas vecāku kopsapulci, kurā tiks izskaidrota esošā situācija un pieņemts lēmums turpmākajai rīcībai.
Kultūra04.09.2012
Kas notiek ar zēnu volejbolu Skrundā? Salīdzinot ar citiem gadiem man škiet viss maigi sakot iet vienkārši uz "grunti". Vai lietas labā neko nevar darīt? Treniņi? cits treneris? treniņu laiki? vai kā? Tā mēs tikai pazaudēsim jauno paaudzi volejbolā! Vajag Zankovski atpakal, lai trenē ne tikai mazos zēnus! :)
Labdien. Ko Jūs domājat ar vārdu uz "Grunti", ja runājam par izcīnītām vietām Latvijas Volejbola federācijas rīkotajās sacensībās, tad komandas ir ierindojušās godalgotajās vietās.
Kultūra03.09.2012
Vai Skrundā ir piejami kādi brīvi dzīvokļi un kur var uzzināt par tiem ??
Šobrīd Skrundā nav pieejami brīvi pašvaldībai piederošie dzīvokļi. Brīvi dzīvokļi ir pieejami Nīkrāces pagasta Dzeldā un Rudbāržos, kā arī Pumpuros, Skrundas pagastā. Par brīvajiem dzīvokļiem var uzzināt pagastu pakalpojumu pārvaldēs un Skrundā, pie Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas Ingas Freimanes, tel. 63350457.
Kultūra07.08.2012
Kad notiks kapu svētki Nīkrāces pagasta kapsētās?
Atbildi varat atrast ielūkojoties mājas lapas sadaļā "Afiša ". Pēc sniegtās informācijas - 18.08.2012.
Kultūra15.07.2012
Vai Skrundas novadā ir pamdomāts par tūristiem kuri ceļo cauri mūsu novadam ,vai Skrundā būs iespēja iegādāties suvenīrus ar Skrundas simboliku?
Skrundas novada suvenīru izgatavošana ir uzņēmējdarbības niša,kuru pašreiz aizpilda uzņēmējs no Lietuvas,kura izstrādājumus varat iegādāties veikalā MAGONĪTE. Pašvaldība izsniedz tikai atļauju novada simbolikas izmantošanai.
Aicināti visi interesenti darboties !
Kultūra03.07.2012
Kur var nopirkt Skrundas ģērboni?
Skrundas ģērboni nopirkt nav iespējams.
Kultūra09.05.2012
man intrese vai ir iespejams iegadaties zemes ipasumu privatipasuma. jo to patreiz iznoma ciai personai
Precīzu informāciju varat saņemt, sazinoties ar Skrundas novada pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu Danenbergu. Kontakttālrunis : + 371 63331555
Kultūra30.04.2012
Kur var paskatīties Skrundas svētku plānu 2012. gadam?
Tuvākajā laikā ievietosim izvērstāku kultūras norišu plānu visam 2012. gadam. Ar 2012. gada pasākumu plānu varat iepazīties arī jaunajā katalogā "Zaļās lapas".
Kultūra16.04.2012
Vai Nīkrāces pagastā Dzeldā lampas pie 1, 2, 3 un 4 mājas, kas apgaismo ielas, kāpēc par to ir jāmaksā iedzīvotājiem? Cik man zināms, ka pa ielu apgaismojušām lampām ir jāmaksā pašvaldībai.
Jautàjums tiek noskaidrots. Atbidèsim pirmdien- 16.04.

Apgaismojums Nīkrāces pagasta Dzeldā, Ziedu ielā Nr. 1, Nr. 3, Nr. 5, Ozolu ielā Nr. 2, Torņu ielā Nr. 3 izvietots pie dzīvojamām mājām kā dzīvojamo māju apgaismojums pēc iedzīvotāju pieprasījuma un nevis kā ielu apgaismojums. Ārējā apgaismojuma lampu elektroenerģijas uzskaite notiek uz viena skaitītāja gan ar patērēto elektroenerģiju apkures sistēmu lietošanai, gan ar māju koridoru apgaismojumu. Ja daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji nevēlas ārējo apgaismojumu izmantot, pēc mājas iedzīvotāju kopsapulces lēmuma, to var atslēgt un pieslēgt paši iedzīvotāji pēc vajadzības.
Pašvaldība apmaksā elektroenerģiju tikai par ielu apgaismojumu un nevis dzīvojamo māju ārējo apgaismojumu.
Visos jautājumos, kas skar Nīkrāces pagasta apsaimniekošanu, var griezties pie Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītājas personīgi, vai pa tel. 63354554, mob.tel.29378621.
Kultūra10.04.2012