Jautā

Informējam, ka jautājums var netikt publicēts, ja:

  • nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts;
  • jautājumā ietvertie dati nav publiskojami, tad atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • jautājuma teksts nav saprotams.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

Nosūtit

Zinojums Temats Datums

Labdien!Par parakstu vākšanu daudzdzīvokļu namos, kur ir arī kāds pašvaldības dzīvoklis piešķirts īrei cilvēkiem. Ja man, piemēram, jāsavāc 100%paraksti par kādu svarīgu mājas năkotnes plānu vai tml., tad, manuprāt, loģiski, ka es prasu parakstus dzīvokļu īpašniekiem, ne īrniekiem! Kā ir ar to?Kam man prasīt parakstu-pašvaldībai vai īrniekam, kam piešķirts dzīvoklis.

Labdien!

 

Par kādu svarīgu un nepieciešamu darbu veikšanu lēmumu var pieņemt dzīvokļa īpašnieku kopība. Tātad dzīvokļa īpašnieks, nevis īrnieks. Īrnieku var informēt par plānotajiem darbiem un izmaksām, bet lēmumu pieņems dzīvokļa īpašnieku kopība.

Dzīvokļa īpašuma likums

15.pants. Dzīvokļu īpašnieku kopības statuss

(1) Dzīvokļu īpašnieku kopība ir pārvaldes institūcija dzīvojamā mājā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos.

(2) Dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.

20.pants. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšana, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci

(1) Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieņemt lēmumus, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, — aptaujas veidā, ja vien dzīvokļu īpašnieku kopība nav noteikusi, ka attiecīgais jautājums izlemjams tikai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

 

Atbildi sagatavojis: Aivis Vītols, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" Nekustamo īpašumu pārvaldnieks

Sagatavota: 04.02.2020
Citi27.01.2020

Labdien,uz pašvaldības bibliotekāres vietu var pieteikties jebkurš,vai vajadzīga speciāla izglītiba,vai tiek izsludināts konkurs.

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldības darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām notiek atlases konkursa kārtībā, pamatojoties uz "Skrundas novada pašvaldības Darba kārtības noteikumi" (apstiprināti 01.05.2011.) 2.5.punktu. Izglītības prasības katram konkrētam amatam ir noteiktas MK not. Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām".

 

Atbildi sagatavojusi: Inga Freimane, Administratīvo lietu nodaļas vadītāja

Sagatavota: 04.02.2020
Kultūra21.01.2020

2020.gadā uzņēmums no Liepājas SIA “NJ pakalpojumi” (līguma summa 34 617,88 EUR) uzturēs tranzīta ielu gājēju celiņus, apstādījumus un zaļo zonu. Vai ir iespējams uzzināt pārējo pretendentu piedāvājuma summas?

Labdien!

 

Informācija par iepirkumu "Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2020. gadā" pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29285.

Sagatavota: 24.01.2020
Ceļu uzturēšana21.01.2020

Labdien, kad tiks "manuāli" izņemti akmeņi no ceļa seguma uz Rūpniecības ielas ? Par ko maksājam nodokļus, ja nevar pat minimumu sakārtot.

Labdien!

 

Paldies par informāciju! Iela tiks apsekota un rasts risinājums.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 30.12.2019
Ceļu uzturēšana30.12.2019

Kurš atbild par veikala Citro stāvokli? Veikalā no jumta pil ūdens , vai neatkārtosies Zolitūdes maximas gadījums?

Labdien!

 

Katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. Būvniecības likums papildus nosaka, ka būves īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu būvei noteiktajām būtiskām prasībām.
Minētā ēka Raiņa ielā 6, Skrundā, ir nodota ekspluatācijā 2018. gada 11. jūlijā. Būvvalde tuvākajā laiks veiks ēkas apsekošanu. 

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Upenieks, Skrundas novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs

Sagatavota: 16.12.2019
Ielu apgaismojums09.12.2019

Kad un cikos šogad būs mazajiem eglīte ar Vecīti kultūras namā?

Labdien!

23. decembrī Ziemassvētku pasākums Skrundas novada pirmsskolas vecuma bērniem -  cirka improvizācijas izrāde “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši“.

Pasākumu vadīs Liepājas ceļojošā cirka studija BEZTEMATA aktieri

  •  pl. 16.00 - Skrundas novada lauku teritorijas bērniem;
  • pl. 18.00 – Skrundas pilsētas bērniem.

Transports uz pasākumu pl. 16.00 kursēs:

15.30 – no Jaunmuižas; 15.35 – no Pumpuriem; 15.40 – no Cieceres.

15.20 – no Ikaišiem; 15.40 – no Kušaiņiem.

Sagatavota: 10.12.2019
Citi07.12.2019

Sveiki, jau vairākus gadus divās adresēs nevienmērīgi darbojas un dažkārt it nemaz nedarbojas ielas apgaismojuma laternas - Celtnieku iela 13 un Lielā iela 3.

Labdien!

 

Paldies par informāciju. Apgaismojums Lielā ielā un Celtnieku ielā sakārtots.

Sagatavota: 10.12.2019
Ielu apgaismojums05.12.2019

Labdien, velejos pajautāt. Kādam nolūkam Skrundas bernudarza ir ierīkota pirts?

Labdien!

 

Informējam, ka pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" telpās nav ierīkota pirts. 19. novembrī, bērnudārza atklāšanas dienā, ikvienam interesentam bija iespēja izstaigāt un apskatīt rekonstruēto ēku. Ja vēlaties apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, aicinām sazināties ar bērnudārza vadītāju Dzintru Eglīti pa tālruni 29542073, un vienoties par ērtāko laiku telpu apskatei.

Sagatavota: 06.12.2019
Ielu apgaismojums04.12.2019

Labdien! Dzirdēju no apkārtējiem cilvēkiem, ka Ritvars Stepanovs atbildīgs ne tikai par Raņķu un Jaunmuižas ciemu svētku noskaņas radīšanu ar kādām tematiskām dekorācijām utt, bet arī par Kušaiņu!Vai tā ir tiesa?

Labdien!

 

Ritvars Stepanovs pilda Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja pienākumus, papildus tiem viņa pārziņā ir Videnieku, Plostnieku un Jaunmuižas teritorijas. 

Sagatavota: 05.12.2019
Citi19.11.2019

Labdien, kur var uzzināt, kad tiek pardoti dzivokļi par brīvu cenu? Avīzē rakstits, ka pārdoti dzivokļi vairāk kā 50m2 par lētu naudu. Tas viss notiek slepeni vai tiek izsludināts kkur, ka tiks pardots un interesenti var izteikt savus piedāvājumus?

Labdien!

 

Par brīvu cenu pašvaldība var pārdot dzīvokļus, ja to ir ierosinājis dzīvokļa īrnieks, kuram pašvaldība ir piešķīrusi dzīvokli.

Šādos gadījumos pašvaldība pasūta dzīvokļa vērtējumu sertificētam vērtētājam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic dzīvokļa vērtības noteikšanu.
Izsolēs tiek pārdoti tukšie dzīvokļi. Šajā gadījumā uz izsoli var pieteikties jebkurš un par izsoli tiek informēts Latvijas vēstnesī un Skrundas novada mājas lapā ~1 mēnesi iepriekš.

Sagatavota: 25.11.2019
Sociālie jautājumi13.11.2019

Vai Rudbāržos ir kultūras vadītājadarbinieks, nav redzama nekāda aktivitāte ,vai arī darbinieks ir tikai uz papīra.

Labdien!

 

Rudbāržu pagastā nav atsevišķa kultūras darbinieka. Kultūras darba organizēšana kā papildpienākums ir uzlikts Lienei Krūmiņai. Vēlamies uzsvērt, ka Rudbāržos tiek organizēti dažādi svinīgi pasākumi un citas aktivitātes, tāpat kā citos pagastos. Aicinām sekot līdzi pasākumu kalendāram mūsu mājas lapā, kā arī Skrundas novada informatīvajā izdevumā. 

Sagatavota: 20.11.2019
Ielu apgaismojums10.11.2019

Labdien! Kāda slodze ir Nīkrāces jauniešu centra vadītājai? Cik stundas dienā vai nedēļā ir jāstrādā? Kāds ir darba laiks jauniešu centrā?

Labdien, Dace!

 
Paldies par jautājumu un izrādīto interesi.
Mūsu darba laiks: pirmdienās 14.00-17.00, otrdienās 13.00-16.00. Darbojamies arī ārpus darba laika, to pielāgojot atbilstoši bērnu ikdienas ritmam vai aktivitāšu veidošanai, piemēram, laikā, kad tika veidotas āra spēles un atpūtas vieta Nīkrāces pagasta iedzīvotāju komunikācijas prasmju uzlabošanai un lietderīga laika pavadīšanai Saieta nama apkārtnē.
Slodze jaunatnes darbiniekam mēnesī ir 0,25.
 
Ja ir vērtīgi priekšlikumi, jautājumi vai vēlaties viesoties pie mums - mīļi gaidīsim Jūs Nīkrāces Jauniešu centrā! 
 
 
Atbildi sagatavoja: Justīne Knopkena, jaunatnes darbiniece Nīkrāces pagastā
Sagatavota: 08.11.2019
Citi05.11.2019

Labdien, iestājies tumšais un drēgnais laiks. Vai ir iespēja atjaunot apgaismojumu uz Parka un Kalēja ielu stūri. Liels paldies.

Informējam, ka apgaismojums tiks sakārtots divu nedēļu laikā.

Sagatavota: 06.11.2019
Ielu apgaismojums04.11.2019

Labdien! Šīs nedēļas beigās klāt 1. novembris - datums, kas bērnudārzniekiem un viņu vecākiem piepildīts ar lielām cerībām. Tā kā nav nekādas informācijas par to būs vai nebūs vērtas bērnudārza durvis šajā datumā, tad sakiet, lūdzu, būsnebūs? Ja nebūs - kad būs?

Labdien!

 

Kā informēja PII "Liepziediņš" vadītāja Dzintra Eglīte, vēl nākamās nedēļas laikā noritēs darbs pie telpu labiekārtošanas, taču 19. novembrī plkst. 9.00 ikviens aicināts uz bērnudārza atklāšanas pasākumu. Mazie audzēkņi savas ikdienas gaitas uzsāks 20. novembrī. Sīkāku informāciju varat saņemt, sazinoties ar vadītāju, tālr. 29542073.

Sagatavota: 01.11.2019
Citi28.10.2019

Labdien! Sakiet lūdzu, vai Skrundā ir paredzēts iemaksasizmaksas bankomāts arī SWED bankas klientiem? SWED bankas klientiem Skrundā nav iespējas iemaksāt skaidru naudu bankomātā! Kas par to atbild? Paldies!

Labdien!

 

Šobrīd Skrundā nav paredzēts izvietot Swedbank iemaksas bankomātu. Tuvākais iemaksas bankomāts Skrundai šobrīd ir Saldū.

 

Atbildi sagatavojusi: Madara Liepa, "Swedbank" AS Konsultāciju centrs

Sagatavota: 07.10.2019
Citi07.10.2019

Labdien Skrundas vietējā laikrakstā bija informācija, ka Skrundā, neilgā laika periodā izķerti un uz dzīvnieku patversmi nogādāti vairāki nesterilizēti un nekastrēti kaķi. Mans jautājums- kurš veic kaķu ķeršanu un, kurš to nosaka, ka kaķis ir kastrēts vai sterilizēts. Vai to dara kāds speciālists? Cik man zināms, kaķu sterilizācija un kastrēšana nav vēl ar likumu noteikta Latvijā kā obligāta. Ņemot vērā, ka kaķi pārvietojas brīvi, pietiekami lielos attālumos, tie varētu būt arī saimnieku, nevis bezsaimnieku kaķi! Paldies!

Labdien!

 

Saskaņā ar dzīvnieku aizsardzības likumu, pašvaldībai jānodrošina mājas (istabas) dzīvnieku uzturēšana savā administratīvajā teritorijā - t.i. klaiņojošo dzīvnieku izķeršana, nogādāšana uz dzīvnieku patversmi, uzturēšana patversmē, dzīvnieku īpašnieku meklēšana, bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programmas īstenošana u.c. Par dzīvnieku labturību kompetentā iestāde ir Pārtikas un veterinārais dienests, kam teritoriālās strukturvienības ir pa visu valsts teritoriju. Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1192 no 28.12.2010.gada (prot.Nr.75).  Skrundas novadā klaiņojušu dzīvnieku izķeršanu veic Saldus dzīvnieku patversme "Opusums", Lielā iela 83, Saldus, LV3801.  Skrundas novadā klaiņojošo dzīvnieku ķeršana notiek, pēc iedzīvotāju sūdzību saņemšanas. Izķertie dzīvnieki vai tas ir suns, vai kaķis tiek nogādāti patversmē, kur tos apseko sertificēti speciālisti.

Sagatavota: 04.10.2019
Sociālie jautājumi03.10.2019

Labdien, ir pienācis oktobris. Kad būs bērnudārzs gatavs?

Labdien!
 

Atbilstoši precizētajam laika plānam būvdarbi bērnudārzā "Liepziediņš" jāpabeidz un būvobjekts jānodod ekspluatācijā līdz 31.10.2019. Šobrīd ir pabeigti lielākā daļa ēkas iekšējās un ārējās apdares darbu, teritorijas labiekārtošana. Noslēgumam tuvojas mēbeļu un aprīkojuma piegāde un montāža iekštelpās.

Sagatavota: 04.10.2019
Sociālie jautājumi01.10.2019

Labdien! Jau kādu laiku rādiusā ap Skrundas dīķsaimniecības dīķiem (SIA Skrunda) dzīvojošie ļaudis ik dienu (ik minūti!!) dzird šāvienam līdzīgu troksni. Cik noprotams, tā ir putnuzvēru atbaidīšanas sistēma zivju resursu aizsardzībai. Šajā sakarā, lūdzu pašvaldību sniegt atbildi: 1. Vai šāda trokšņošana ir saskaņota ar pašvaldību? Vai tai ir sezonāls raksturs ( es domāju, uz zivju nozvejas laiku vai tml.) vai ilgāku laika periodu? 2. Trokšņošana sākas 6.00 un beidzas ap 21:00. Šāviens atskan ar regularitāti 1 x min. Vai tas ir vispār pieļaujams? Lūdzu aicināt uzņēmēju ievērot vismaz valstī noteikto naktsmiera periodu, vēršu uzmanību uz to, ka Skrundas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 62011 "Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā" 20.punktā par trokšņošanu laikā no 23.00-7.00 rītam ir paredzēts administratīvs sods, kā arī pārskatīt trokšņu biežumu, ja tas ir iespējams. Nemaz šobrīd nerunāju kopumā par šāda regulāra trokšņa ietekmi uz mājdzīvniekiem vai tuvumā esošajā mežā dzīvojošajiem putniem un zvēriem! Vēlos saņemt uzņēmuma komentāru.. Ļoti ceru, ka uzņēmējam rūp ne tikai zivju resursu aizsardzība un kaut kas šajā sakarā mainīsies. Ilgstoši neesmu gatava samierināties ar šādu regulāru trokšņošanu, vajadzības gadījumā, meklēšu atbildes normatīvajos aktos un kontrolējošajās iestādēs, lai mēra trokšņu skaļumu, biežumu utt.

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldības policija apsekoja zivsaimniecību "Skrunda" un veica pārrunas ar tās vadītāju. Jāatzīmē, ka pašvaldībai nav tiesību uzņēmumam aizliegt savā īpašumā izmantot gāzes lielgabalus. Kā informēja, uzņēmuma vadītājs, tas tiek darīts, lai pasargātu dīķus no gājputnu nosēšanās tajos un pasargātu zivju resursus. Tas ir sezonāls pasākums, kas varētu ilgt līdz oktobra beigām. Lielgabalu darbības laiks ir no plkst. 7.00 līdz apmēram plkst. 19.30 un šāvienu intensitāte ir viens šāviens 15-20 min. Zivsaimniecības vadītājs solīja šāvienu intensitāti samazināt, taču aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, jo pasākums ir sezonāls.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Skrundas novada pašvaldības policiju pa tālruni 63331154 vai vērsties klātienē Amatnieku ielā 1, Skrundā.

Sagatavota: 27.09.2019
Citi25.09.2019

Sveiki! Vai velodienu nebūtu jēgpilnāk organizēt vasaras mēnešos, kad gaisa temperatūra piemērotāka aktīvai atpūtai dabā? Jā, rudens arī skaists - krāsojas lapas. Bet ja bērnam jāsēž velokrēsliņā un siltums nerodas no pedāļu mīšanas... Jau iepriekš paldies par atbildi!

Labdien!

 

Arī vasaras mēnešos mēdz būt nepiemēroti karsts vai ļoti auksts laiks. Desmit gadu laikā ir bijuši 20 dažādi velomaršruti un vienmēr viens bijis tieši rudens laikā. Šogad vasarā nebija plānots, bet atbalstot Eiropas sporta nedēļu un ņemot vērā solīto atvasaru, izlēmām piedāvāt braucienu rudenī. 

 

Atbildi sagatavojusi: Aivita Staņeviča, Skrundas novada pašvaldības sporta organizatore

Sagatavota: 27.09.2019
Citi23.09.2019

Gribētu zināt kādēļ dakteres Vinteres darba laiki ir nepareizi no radīti jūsu mājas lapā? Jo bērns no skolas brauc uz akūto stundu viņam uzkliedz virsū ka akota stunda bija no 9. Gaidu publisku atbildi

Labdien!

 

Pašvaldība neatbild par ģimenes ārstu darba laikiem, to kontrolē Veselības inspekcija. Par precīziem pieņemšanas laikiem aicinām sazināties ar pašu ģimenes ārstu. 

Sagatavota: 23.09.2019
Sociālie jautājumi19.09.2019

Kā tiek risināts jautājums ar dzīvojamo namu siltināšanu Rudbāržos,vai tomēr ir kas mainijies sakarā ar šo lietu

Labdien!

 

Kā jau mājas sapulcē informējām, tiklīdz mājas renovācijas plāna izstrādātājs iesniegs izmaiņas, renovācijas plāns tiks iesniegts izskatīšanai ALTUM.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 17.09.2019
Sociālie jautājumi15.09.2019

Noskatījos kā 5.septembrī Sia SKS kolektīvs draudzīgi sakāpj tūroperatora autobusā un dodas "pieredzes apmaiņas braucienā". Vai šādi braucieni tiek apmaksāti no pašvaldības budžeta vai varbūt no SKS rezervēm?

Labdien!

 

Kā informē SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis Sandis Japēņins, brauciens netika apmaksāts no pašvaldības budžeta.

Sagatavota: 17.09.2019
Citi11.09.2019

Sakiet, kādi pienākumi ir namu apsaimniekotājam komunālajos, ja tiek meklēts namu pārzinis?

Labdien!

SIA "Skrundas komunālā saimniecība" apsaimnieko 93 dzīvojamās mājas un 450 īres dzīvokļus. Lai kvalitatīvi un precīzi veiktu gan īres dzīvokļu, gan nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, ir nepieciešami  divi darbinieki.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 10.09.2019
Citi05.09.2019

Sakarā ar to, ka atlicis apmēram mēnesis līdz apkures sezonai, vēlējos noskaidrot cik liels tiek plānots siltumenerģijas tarifs Skrundā.

Labdien! 

 

Siltumenerģijas tarifs paliks tāds pats kā iepriekšējā apkures sezonā, tas ir 69,37 EUR par MWh.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 03.09.2019
Citi30.08.2019

Kāpēc Nīkracē nav tādi sporta svētki kā Rudbāržos? Kas mēs sliktāki?

Labdien!

 

Nīkrāces pagastā agrāk notika sporta spēles, bet pēdējā reizē piedalījās 10 dalībnieki. Tāpēc Nīkrācē sporta svētki vairs netiek organizēti. Tā vietā tiek piedāvāts Līgo dienas jampadracis, kur var piedalīties visi iedzīvotāji. Pasākumā iekļauti sportiski elementi. 2018. gadā nenotika, jo nepieteicās neviens dalībnieks. Šogad pieteicās 24 dalībnieki.

Atbildot uz jautājumu, "vai mēs esam sliktāki?", saku, ka nē! Jāatzīst, ka mūsu iedzīvotāji ir kūtrāki par rudbāržniekiem, diemžēl! Esmu rīkojusi "Ģimenes sporta spēles" trīs gadus pēc kārtas, kur bērniem bija jāierodas kopā ar vecākiem, lai veicināti ģimeniskas attiecības ģimenē, taču trešajā gadā ieradās tikai 6 dalībnieki. Tas ir ļoti skumīgi, ka organizators organizē, bet atsaucība ir ļoti maza.  Rudbāržos šāds pasākums notiek vēl joprojām, jo šo pasākumu piedāvāju Rudbāržos.

Vasarā tiek piedāvāta iespēja piedalīties Skrundas novada atklātās vasaras sporta spēlēs. Šogad no Nīkrāces vasaras sporta spēlēs piedalījās seši sportisti.

Septembrī aicinu piedalīties Eiropas sporta nedēļā, kas norisināsies no 23. līdz 30. septembrim.

 

Atbildi sagatavojusi: Ilona Rītiņa, Nīkrāces sporta organizatore

Sagatavota: 03.09.2019
Citi26.08.2019

Skrundas vecāki saka lielu paldies par jauno bērnu laukumiņu!

Priecājamies, ka mazajiem un viņu vecākiem patīk. Lai jaukas rotaļas!

Sagatavota: 23.08.2019
Sociālie jautājumi23.08.2019

Vai Rūpniecības ielā nav plānots vilkt ūdeni un kanalizāciju?

Labdien!

Šajā gadā ir ieplānots izbūvēt kanalizācijas trasi no Rūpniecības ielas krustojuma līdz Parka ielai 13, Ja ziemas periodā izdosies izveidot naudas uzkrājumu, tad nākamajā sezonā mēģināsim būvēt kanalizāciju Rūpniecības ielā.

Ūdens ievilkšana Rūpniecības ielā tuvākajā laikā nav plānota.

 

Atbildi sagatavoja: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 19.08.2019
Citi16.08.2019

Cik sekmīga bija Taipejas viesu ciemošanās,vai par kaut ko vienojaties

Labdien!

Taipejas misijas Latvijā vadītājs viesojās Skrundas novadā, lai vairāk uzzinātu par novadā notiekošo un apspriestu nākotnes sadarbības iespējas. Šī bija pirmā šāda veida tikšanās. Tās laikā tika pārrunātas iespējas iesaistīties skolēnu apmaiņas programmā, atbalsts sociālajā jomā un abpusēja sadarbība ar uzņēmējiem. Tika pārrunātas arī turpmākā atbalsta saņemšanas iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām.

Sarunas plānots turpināt.

Sagatavota: 07.08.2019
Ielu apgaismojums04.08.2019

Labdien! Vai kaut ko jau esmu palaidusi garām? Skrundas afišā bija ielikts pasākums "Spēlēju dancoju"? Kāpēc nenotika? Kas par iemeslu bija lai tas nenotiktu? Skrundā jau tā vispār nenotiek pasākumi....parasti varēja smukas izrādes noskatīties.

Labdien!

 

Izvērtējām, ka šo pasākumu šogad netaisīsim, jo amatierteātru aktivitāte bija ļoti vāja. Šovasar Latvijā amatierteātru salidojumi notika ļoti daudzās vietās.

 

Atbildi sagatavoja: Dita Ņuņēvica, Skrundas kultūras nama direktore

 

Sagatavota: 01.08.2019
Kultūra30.07.2019

Labdien, vēlējos jautat cik talu ir tirgus laulkuma paredzetas struklakas un laimes akas izbuve?Vai tirgus laukuma izbuvei pasutijuma izpildei parskaitita visa nauda par pasutijuma ozpildi? Zibenigu atbildi ludzu.

Labdien!

Visi paredzētie būvniecības darbi tirgus laukumā ir paveikti, tai skaitā darbi pie "laimes akas" vai, tā sauktās, "strūklakas" izbūves. Tā ir  aprīkota ar apgaismojumu un ierīci, kas nodrošina ūdens nepārtrauktu kustību pa apli. Objekts ir nodots ekspluatācijā un būvnieks ir saņēmis līgumā noteikto summu par būvdarbiem.

 

Atbildi sagatavoja: Viktorija Reine, Skrundas novada pašvaldības projektu koordinatore

Sagatavota: 25.07.2019
Citi25.07.2019