Jautā

Informējam, ka jautājums var netikt publicēts, ja:

 • nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts;
 • jautājumā ietvertie dati nav publiskojami, tad atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
 • jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
 • jautājuma teksts nav saprotams.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

Nosūtit

Zinojums Temats Datums

Labdien, vai šogad varēs nodot lielgabarīta atkritumus. Ja jā, tad kad un kur?

Labdien!

 

Šogad lielgabarīta atkritumu savākšana tiek plānota maijā, pēc Skrundas novada svētkiem. Precīzāka informācija par datumiem, laikiem un vietām tiks ievietota Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī mājas lapā.

Sagatavota: 18.04.2019
Vides jautājumi16.04.2019

Sveiki. Vai butu iespējams aizbērt bedri kura nu jau ir izveidojusies tik liela, ka bez riteņiem var palikt ļoti ātri.? (Braucot ārā no Smilgu krustojuma uz Skrundas pusi.)

Labdien!

 

Informācija ir nodota Latvijas autoceļu uzturētājam.

Sagatavota: 05.04.2019
Ielu apgaismojums04.04.2019

Kad tiks salabota Klusā iela? Tās dažas "aizlāpītās" bedres varēja arī "nelāpīt", jo blakus katrai "aizlāpītajai" ir 15 "neaizlāpītas".

Labdien!

Ielu segumu, kur izveidojušās bedres, labo skatoties pēc bedres dziļuma, ja bedre ir dziļāka par 5 cm, tad bedres aizpildīšanai lieto “auksto asfaltu”, bet bedres, kuras dziļums ir līdz 5 cm, labo aizpildot tās ar emulsiju un šķembiņām, bet pie noteikuma, ja gaisa temperatūra ir vismaz +15 grādi.

Klusā ielā tika salabotas tās bedres, kuras bija dziļākas par 5 cm, bet pārējās tiks salabotas, kad gaisa temperatūra būs atbilstoša remontdarbu veikšanai.

 

Atbildi sagatavojis: Sandis Japēņins, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 04.04.2019
Ceļu uzturēšana02.04.2019

Jautāju atkārtoti. Kādēļ Skrundā nav wc. Kur pārtīt zīdaini? Es domāju kad tas ir aktuāli citām māmiņām arī. Vēlos publisku atbildi?

Labdien!

 

Pagaidām Skrundā pašvaldības īpašumā esošajās labierīcībās šādas iespējas nav, jo līdz šim neviens iedzīvotājs nebija vērsies ar šādu jautājumu. Par komersantu telpās izveidotajām labierīcībām pašvaldība neatbild.
Ņemot vērā Jūsu ieteikumu un nākotnē plānojot labierīcību pārbūvi vai jaunu izveidi, izskatīsim iespēju labiekārtot tās atbilstoši jauno māmiņu vajadzībām.

Šobrīd varam aicināt māmiņas šādos gadījumos iegriezties kādā no pašvaldības iestādēm, kur darbinieki neatteiks un ierādīs vietiņu, kur mazuli pārtīt.

Sagatavota: 04.04.2019
Kultūra01.04.2019

Labdien, Jums tika uzdosts jautajums ka tiks tērēta nauda, ko dome ieguva izsolē pardodot ipasumu Kadiķi (ieguta summa virs 100 tūkstošiem), laikraksta Kurzemnieks rakstā par Skrundas novada budžetu , kas publicets 20.03.2019 neredzu, ka šī nauda ir uzradita.Jautājums kā dome tērēs šonaudu? Otrs neatbildetais jautajums, kadeļ Skrundas novada dome neriko izsoles uz sev piederošo lauksaimnieciba izmantojamas zemes nomas tiesibam.Vēlos atbildes redzet publiski šaja vietnē, pati uz tikšanos ar Skrundas novada domi netieku, jo darba nedēļa paiet ārpus Skrundas novada, bet pierakstīta esmu Skrundā.Ceru saņemt detalizetu atbildi, lai nerastos doma vērsties augstāk stāvošās iestādēs.Paldies.

Labdien!

 

2019. gada 28. marta domes sēdē nolēma neapstiprināt nekustamā īpašuma zemes un mežaudzes „Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 13.03.2019. notikušās izsoles rezultātus un atmaksāt drošības naudu 9940,00 EUR apmērā. Dome uzdeva pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot jaunu zemes un mežaudzes „Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, platība 15,5 ha, izsoli ar tādiem pašiem nosacījumiem.

Kā iepriekš informējām, pēc izsoles rezultātiem un finansējuma saņemšanas pašvaldība kopā ar Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju lems par finanšu līdzekļu izlietojumu un nepieciešamo ieguldījumu pagasta teritorijā.

Pašvaldība šobrīd neplāno rīkot nomas tiesību izsoles lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Sīkāku informāciju par pašvaldības rīcībā esošām zemēm un īpašumiem, un to nomas tiesību izsoļu kārtību varat saņemt pie Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda Danenberga, tālr. 63350464, 26446919.

Sagatavota: 10.04.2019
Citi28.03.2019

Labdien, par cik tuvojas iedzīvotāju sapulces, gribeju jautat vai tiešām nav tāda iespēja nozāģēt bīstamas liepas.Vismaz tas kuras krītot varētu skart privātmājas? Runa ir par simtgadigam liepām Sieksate. Jo visas ir ieplaisajusas. Paldies par atbildi jau iepriekš.

Labdien!

Skrundas novada pašvaldības speciālisti apsekoja minētās liepas Sieksātē. Koki nav bīstami. 

Lai zāģētu, vispirms būtu jāveic iedzīvotāju aptauja un jāsaņem atzinums Dabas aizsardzības pārvaldē, turklāt kokus ciema teritorijā aizliegts zāģēt no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam.

 

Atbildi sagatavoja: Normunds Danenbergs, Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists

Sagatavota: 29.03.2019
Vides jautājumi20.03.2019

Kad būs tuvākā balle?

Labdien!

 

Tuvākās publiskās balles būs 10. maijā estrādē - Disko balle ar Dj ZIGGY un 11. maijā kultūras namā - Tautas balle kopā ar grupu "Kolibri".

Sagatavota: 21.03.2019
Kultūra19.03.2019

Labdien, 13.03.2019 pašvaldība rīko īpašuma Kadiķi izsoli. Papētot pašvaldības 2019. gada budžetu, lieli iztrūkumi nav paredzami. Kā tiks tērēta iegūtā nauda? Zinot citu pašvaldību pieredzi, lielākā daļu no iegūtās naudas tiek novirzīta pagastam, kurā īpašums atrodas, tā tas notiks arī šoreiz?Ceļi Rudbāržu pagastā ir zem katras kritikas .Pie viena, kādēļ pašvaldība nerīko izsoles lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm, kas pieder pašvaldībai? Pašreiz, palasot sēdes protokolus, zemes tiek iznomātas un nomas tiesības saņem atsevišķas personas. Ieteikums ņemt kā piemēru Kuldīgas novada nekustamo īpašumu izstrādāto metodiku.Ceru,ka jautājumi saprotami un neesmu kādu aizskāris un jautājums tiks publicēts. Paldies.

Labdien!

 

Pēc izsoles rezultātiem un finansējuma saņemšanas pašvaldība kopā ar Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju lems par finanšu līdzekļu izlietojumu un nepieciešamo ieguldījumu pagasta teritorijā.

Aicinām piedalīties iedzīvotāju sapulcē, kas notiks 4. aprīlī plkst. 17.30 Rudbāržu kultūras namā. Sapulces laikā būs iespēja uzdot interesējošos jautājumus pašvaldības speciālistiem un vadībai.

Sagatavota: 18.03.2019
Citi13.03.2019

Šogad sportistu balle nebūs?

Labdien!

 

Tā kā apbalvošana jau otro gadu notiek uzreiz pēc katras sporta disciplīnas, tad atsevišķa balle netiek plānota. Visus iepriekšējos gadus balle bija kā turpinājums sportistu svinīgajai sveikšanai. Ar katru gadu apmeklētāju daudzums samazinājās ne tikai uz apbalvošanu, bet arī ballē. Tāpēc pieņēmām lēmumu šogad atsevišķu balli nerīkot.

 

Atbildi sagatavoja: Aivita Staņeviča, Skrundas novada pašvaldības sporta organizatore

Sagatavota: 12.03.2019
Kultūra11.03.2019

Skrundas novada pašvaldība vai pareizāk sakot Skrundas Komunālā saimniecība tuvākajā nākotnē plāno kaut ko lietas labā darīt, lai samazinātu cilvēkiem kosmiskos apkures rēķinus, kaut vai uzbūvējot jaunu katlu māju kuru varētu kurināt ar šķeldu? Cerams, ka atbildē nebūs sekls teksts, ka nav finansējums tam, mums ir attīstības nodaļa, lai naudu meklē.... Paldies

****

Labdien! Sakiet lūdzu, priekš kam ir izveidota sadaļa Jautā? Vairākas nedēļas atpakaļ uzdevu jautājumu vai neplāno uzbūvēt jaunu šķeldas katlumāju, vismaz kaut cik palīdzot iedzivotajiem samazināt kosmiskos apkures rekinus! Tā arī līdz šodienai 5.03 nav saņemta publiska atbilde! Vai domes pārstāvji netiek galā ar saviem pienākumiem? Laiks tad iet pensijā...cerams pēc nākamās reģionālās reformas šis nespējīgo speciālistu kantoris tiks izformēts! Gaidu zibenīgu atbildi!

Labdien!

Apkures tarifs sastāv no divām lielām sadaļām, kas ir kurināmā izmaksas (Skrundā tā ir gāze) un siltumenerģijas ražošanas izmaksas. Gāzes cena, tāpat kā visu citu kurināmo cena, ar katru gadu turpina pieaugt, tādēļ SIA “Skrundas komunālā saimniecība” katru gadu veic gāzes piegādātāju cenu aptauju, lai izvēlētos lētāko gāzes piegādātāju. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2019. gadā plāno ar Eiropas savienības Kohēzijas fonda (ES KF) līdzfinansējumu izbūvēt jaunas siltumtrases Saldus un Sporta ielu dzīvojamo māju masīvā, lai samazinātu siltuma zudumus trasēs un līdz ar to arī samazinātu siltumenerģijas ražošanas izmaksas. Šķeldas katlu mājas būvniecības un apkalpošanas izmaksas ir pārāk lielas tam siltumenerģijas daudzumam, ko šobrīd SIA “Skrundas komunālā saimniecība” saražo un piegādā siltumenerģijas patērētājiem.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 06.03.2019
Citi05.03.2019

Labdien gribēju pajautāt vai Jaunmuižā kur Jaunmuižas iela krustojas ar Avotu ielu,varētu dodiet ceļu zīmju vietā uzlikt stop zīmi,kaut arī eglēm zari apgriesti,tik un tā tas krustojums nav pāredzams,un šoferu ievērībai un drošībai būtu daudz labāk ja tur būtu stop zīme,dodiet ceļu zīmju vietā.

Labdien!

 

Paldies par ierosinājumu! Šis jautājums nodots izskatīšanai Ceļu komisijas sēdē.

Sagatavota: 08.03.2019
Satiksme27.02.2019

Labdien! Iedzīvotāju runās jau ir zināms, ka ticis nosists vecs cilvēks lauku viensētā. Sakiet lūdzu - vai nav paredzēts palielināt policijas patrulēšanas biežumu, apmērus, maršrutus? Ja atbilde irbūs "nē", tad lūdzu skaidrot - kādēļ tad, kad pašvaldība vēlas sodīt par atkritumu apsaimniekošanas līgumu neslēgšanu vai par mājputnu turēšanas noteikumu ievērošanu, pašvaldības policijai atrodas resursi novada apbraukāšanai?! p.s. ja atbilde netiks sniegta publiski, iesniegsim to rakstiski!

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldības policija iespēju un pieejamo resursu robežās veic patrulēšanu visā novadā, taču īpaša vērība tiek pievērsta sabiedriskajai kārtībai Skrundas pilsētā un pārējās apdzīvotās vietās.

 

Atbildi sagatavojis: Normunds Eihe, Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

Sagatavota: 13.02.2019
Citi04.02.2019

Labdien,kur un kā pārreģistrēt bērnus kuri bijuši dr.Feldmanes uzskaitē,neesam skrundenieki

Labdien!

 

Aicinām sazināties ar kādu no Skrundas novadā strādājošajiem ģimenes ārstiem, lai vienotos par bērnu pārreģistrēšanu. Ģimenes ārstu kontaktinformācija atrodama šeit: http://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/veselibas-aprupe/

Sagatavota: 21.01.2019
Sociālie jautājumi20.01.2019

Jautājums kad Saldus ielā 8A darīs kautko ar jumtu jumts beigts viss tek augšējos stāvos tā ir problē visi griezti pelē.līdz ar to remontu nau jēga taisīt.maksājam tādu apsaimniekošanas naudu bet rezultātā nekāda

Labdien!

 

Ar jautājumiem, kas saistīti ar Saldus ielas 8a, Skrundā nama apsaimniekošanu (plānotajiem darbiem, paveiktajiem darbiem un mājas uzkrājumu) lūdzu vērsties pie namu apsaimniekotāja SIA “Skrundas komunālā saimniecība” Stūra ielā 7, Skrundā, vai zvanot uz tālruņa nr. 29120097.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 18.01.2019
Citi16.01.2019

Sakiet lūdzu,kāpēc vienmēr SKS jāzvana un jāatgādina, ka arī Jaunmuižā ir jātīra ceļi, jo arī šeit dzīvo cilvēki, kuri vēlas normāli pārvietoties gan ar kājām, gan transportlīdzekļiem. Ja nepiezvana, tad ļoti reti kāds atceras!

Labdien!

 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” atbildībā esošie ceļi un ielas tiek tīrītas atbilstoši noteiktajai autoceļu uzturēšanas klasei.  Pēc intensīvas snigšanas ceļi un ielas tiek tīrītas pēc prioritātes, ņemot vērā ceļa noslodzes intensitāti.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 17.01.2019
Ceļu uzturēšana16.01.2019

Sveicināti! Jaunais tirgus laukums skaists un plašs, bet vai nevarētu aizrādītierosinātierobežot tirgotājus savas personīgās automašīnas novietot tām paredzētajā stāvlaukumā (vizuālās pievilcības veicināšanas nolūkos), nevis pie paša tirdzniecības stenda tirgus laukumā?

Labdien!

 

Tirgotājiem atļauts savu personīgo automašīnu novietot pie tirdzniecības paviljona-kioska vai tirdzniecības galda tikai preču izkraušanai vai iekraušanai, bet pārējā laikā automašīna jānovieto tirgus stāvlaukumā. Tirgus administrācija atkārtoti informēs tirgotājus par šo kārtību.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 16.01.2019
Citi14.01.2019

Kā tas nācies, ka tik dārgam tirgum - 411 tūkstoši eiro, nav pieticis naudas normāliem tirdzniecības galdiem? Izskatās pēc tādiem skaliņiem. No kaut kādām dēlēm saskrūvēti. Šķiet par tādu naudu vajadzēja būt kam grandiozākam!

Labdien!

 

Tirgus laukums ir izbūvēts atbilstoši projektam un, ņemot vērā Latvijas Lauksaimniecības Universitātes ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 3. kursa studentu izstrādātos ieteikumus un ainavu arhitekta Gunta Kalniņa pārstāvēto uzņēmuma SIA “Darbnīca A projekti” izstrādāto būvprojektu “Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrundā”.

2018. gada pavasarī atbilstoši Publisko iepirkumu likumam iepirkuma procedūras rezultātā tika saņemti divi piedāvājumi, no kuriem tika izvēlēts saimnieciski izdevīgākais, kuru nosaka, ņemot vērā zemāko cenu.

Jāņem vērā, ka tirgus laukums ir paplašināts vairāk nekā divas reizes. Salīdzinājumam fotogrāfijas no darbu uzsākšanas brīža un objekta atklāšanas dienas.

Tirgus laukuma izbūves izmaksas:

 1. Tirgus laukuma teritorijas sagatavošanas darbi 34 326,55 EUR.
 2. Tirgus laukuma būvniecība, tostarp nestabilās grunts apmaiņa 102 196,73 EUR.
 3. Zemes darbi UKT izbūve 28 955,23 EUR.
 4. Ārējo ūdensvadu izbūve U1 10 014,21 EUR.
 5. Ārējās kanalizācijas izbūve K1 4541,59 EUR.
 6. Spiedvada izbūve 7240,12 EUR.
 7. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve 4102,83 EUR.
 8. Segumu atjaunošanas izbūves darbi 1727,71 EUR.
 9. Vājstrāvu tīklu izbūve 6119,38 EUR.
 10. Tirgus paviljonu būvniecība 68 425,97 EUR.
 11. Labiekārtojuma detaļiekārtu iegāde un uzstādīšana 34 748,57 EUR.
 12. Apstādījumu ierīkošana 10 547,30 EUR.
 13. Ārējo un iekšējo elektrotīklu izbūve 27 151,35 EUR.

  Kopā: 340 097,54 EUR
  PVN 21%: 71 420,48 EUR
  Kopā ar PVN: 411 518,02 EUR

Tirgus laukuma izveidei tika izmantota 2017. gadā saņemtā naudas balva 5195 EUR apmērā, kuru konkursa kārtībā piešķīra Kurzemes plānošanas reģions nominācijā “Nākotnes iecere”. Konkursā tika vērtētas Kurzemes pašvaldību iesniegtās idejas uzņēmējdarbības veicināšanai novadā.

 

Iepazīties ar detalizētākiem darbu apjomiem, izmaksām un līgumu var Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11. Līgums pieejams arī pašvaldības mājas lapas sadaļā Iepirkumi.

Sagatavota: 09.01.2019
Citi07.01.2019

Kāds ārsts un kad sāks strādās Ritas Brūderes vietā? Tālrunis pierakstiem?

Labdien!

 

Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra telpās darbu sākusi ģimenes ārste Ruta Vintere, tālrunis 63331602.

Sagatavota: 09.01.2019
Citi02.01.2019

Sveiki! Viss jau forši kad tika notīrītas Skrundas ielas bet viens ierosinājums vajadzētu sētniekus izsūtīt lai notīra iebrauktuves kuras aiz sevis atstājis kas stūma ielas. Man nebūtu jālauž sava mašīna lai tiktu pāri .

Labdien!

 

Paldies par Jūsu ieteikumu! Lūdzam informēt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” par ielām, kurās pēc sniega stumšanas iedzīvotājiem ir apgrūtināta izbraukšana no īpašuma.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 19.12.2018
Satiksme17.12.2018

Vai privātpersonas drīkst mest plastmasas pudeles pie komunālajiem novietotajos konteineros?

Labdien!

Privātpersona drīkst mest plastmasas pudeles un citus šķirotos atkritumus tiem paredzētājos konteineros visā Skrundas novadā. Skrundas pilsētā šķiroto atkritumu konteineri pie Skrundas komunālās saimniecības pēc 22.12.2018. tiks pārvietoti uz Skrundas tirgus laukumu.

Sagatavota: 17.12.2018
Vides jautājumi14.12.2018

Labdien. Laikam jau Jums sagādā grūtības atbildēt uz jautājumiem. Vēlamies tomēr zināt kur varēja pieteikties vakantajai apkopējas vietai Rudbāržu pilī? Ļoti gaidam atbildi.

Labdien!


Darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām notiek saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM - http://www.skrunda.lv/images/userfiles/noteikumi/Darba_kartibas_noteikumi.pdf.
2.5. Darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām pašvaldībā notiek atlases konkursa kārtībā.
2.5.1. Atlases konkursa veidi:
2.5.1.1. Atklātais konkurss – sludinājums par vakanci tiek publicēts Pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv un, nepieciešamības gadījumā – laikrakstā;
2.5.1.2. Pārrunas – piedāvājums ieņemt vakanto amata vietu tiek izteikts konkrētai personai.
2.5.2. Atlases veids katrai vakancei tiek izvēlēts Vadībai vienojoties.

Sagatavota: 10.12.2018
Citi10.12.2018

Kas tad notiek ar volejbola cempionatu!!!???bus vai nebus?>??

Labdien!

 

Sludinājumā noteiktajā laikā pieteicās tikai četras komandas. Būs trīs sacensību dienas, kurās komandas katra ar katru izspēlēs, punktus skaitot kopā tad finālā pārspēlēs par vietām. Decembrī viena no komandām netika, tāpēc pārcēlām sākumu uz janvāri.

 
Atbildi sagatavojusi: Aivita Staņeviča, Skrundas novada pašvaldības sporta organizatore
Sagatavota: 07.12.2018
Citi05.12.2018

Kad plānots sāk siltināt un mainīt logus Jubilejas iela 3 un Parka iela esošajām ēkām Rudbāržos?

Labdien!

 

Šobrīd ir izstrādāti siltināšanas projekti Parka ielā 1 un Jubilejas ielā 3, Rudbāržos, un norit projektu izskatīšanas un vērtēšanas process. Būvdarbus plānots uzsākt un pabeigt 2019. gadā.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 30.11.2018
Citi29.11.2018

Ja jau SIA Skrundas komunālā saimnieciba ir zem Skrundas domes, tad kāpēc netiek publiskotas viņu algas?

Labdien!

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2. panta (4¹) punktu "Likums neattiecas uz valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, publiski privātajām kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām, kurās valsts, pašvaldības vai publiski privātajai kapitālsabiedrībai pieder visas kapitāla daļas, izņemot šā panta otrās daļas 4. punktā minētās kapitālsabiedrības, attiecas tikai šī daļa." Līdz ar to SIA “Skrundas komunālā saimniecība” atalgojums nav jāpublicē. 

Sagatavota: 17.12.2018
Citi27.11.2018

Labdien! Kam traucēja 2 ozoli Zibens ielā, ka svētku dienās bija jānozāģē? Kurš deva tādu atļauju ?

Labdien!

 

Zibens ielā, Skrundā, ozolu zāģēšanu veica privātpersona, uz kuras zemes koki atradās. To nozāģēšana tika saskaņota ar Dabas aizsardzības pārvaldi, kura sniedza pozitīvu atzinumu, ļaujot veikt šīs darbības.

Sagatavota: 26.11.2018
Vides jautājumi21.11.2018

Labdien.kad sāksies bērnudārza rekonstrukcija?solijāt 9 mēnešus neērtības,bet ir pagājuśi jau jandrīz 3 mēneši,bet nekas vēl nenotiekās!!!

Labdien!

Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" ēka ir publiska būve (III grupas būve Būvniecības likuma izpratnē), šādām ēkām saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 43. punktu būvprojekta ekspertīze ir obligāta. Informējam, ka šobrīd norit darbs pie būvprojekta ekspertīzes atzinuma sagatavošanas. Tikko pašvaldībai tiks iesniegts pozitīvs būvekspertīzes atzinums, būvvalde varēs pieņemt lēmumu par būvprojekta akceptu un būvatļaujā izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Kopējais būvprojekta izstrādes un būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2019. gada augusts. Šobrīd projekta realizācija Līgumā noteiktajā termiņā nav apdraudēta. 

 

Atbildi sagatavojusi: Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Sagatavota: 16.11.2018
Citi13.11.2018

Labdien. Vai nav plānots sakārtot stāvvietu pie mūzikas skolas? Visas mašīnas gar malām sastājušās. Lielā iela tā jau nav nekāda platā. Un nemaz nerunāsim par to, ka tiek pārkāpti CSN, jo mašīnas neatrodas 3 m no vidus. Kādēļ neļauj mašīnas novietot mūzikas skolas sētā? Tur vietas pietiekami daudz

Labdien!

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN)

135. Aizliegts apstāties un stāvēt:

135.4. vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m.

Novietojot automašīnu ielas malā, CSN pārkāpti netiek.

Sagatavota: 16.11.2018
Satiksme06.11.2018

Labdien! Kur Skrundā ir tūrisma centrs? Skatos, kā Skrundā ir tūrisma centra vadītāja Eglīte, bet centra nav!

Labdien!

Tūrisma informācijas centrs atrodas Amatnieku ielā 1, Skrundā. Kontaktinformāciju un darba laiku varat apskatīt šeit: http://www.skrunda.lv/lv/turisms/kontaktinformacija/

Sagatavota: 07.11.2018
Citi02.11.2018

Labdien! Jauniešu centrā ir jauni amati - mentori! Kādi tad ir viņu pienākumi un darba laiks, ka saņem tādas bagātīgas piemaksas? Mūsu mūžam aizņemtie pašvaldības policisti ar tomēr atrod laiku vēl darīt kaut ko citu, proti, mentori! Jo viņi strādājot no 8.00 - 17.00....pēc darba laika nedrīkst traucēt! P.S Ceru sagaidīt atbildi publiski!

Labdien!

 

Kā jau iepriekš informēja Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone, mentora uzdevums ir sniegt intensīvu atbalstu, lai nodrošinātu jaunieša iespējas iesaistīties visās IPP (individuālās pasākumu programmas) plānotajās aktivitātēs. Projekta "PROTI un DARI!" aktivitātes ir paredzētas jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds. Lai saņemtu detalizētu skaidrojumu, aicinām sazināties ar Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti Baibu Eversoni pa tālruni 29852292.

Sagatavota: 06.11.2018
Citi31.10.2018

Kur var redzēt sarakstu, kurus cilvēkus "apbalvos" svētkos?

Labdien!

 

Apbalvojamo cilvēku saraksts tiks publicēts mājas lapā tuvākajās dienās, kā arī Skrundas novada informatīvajā izdevumā.

 

Sagatavota: 31.10.2018
Citi31.10.2018