Jautā

Informējam, ka jautājums var netikt publicēts, ja:

 • nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts;
 • jautājumā ietvertie dati nav publiskojami, tad atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
 • jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
 • jautājuma teksts nav saprotams.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

Nosūtit

Zinojums Temats Datums

Labdien, 13.03.2019 pašvaldība rīko īpašuma Kadiķi izsoli. Papētot pašvaldības 2019. gada budžetu, lieli iztrūkumi nav paredzami. Kā tiks tērēta iegūtā nauda? Zinot citu pašvaldību pieredzi, lielākā daļu no iegūtās naudas tiek novirzīta pagastam, kurā īpašums atrodas, tā tas notiks arī šoreiz?Ceļi Rudbāržu pagastā ir zem katras kritikas .Pie viena, kādēļ pašvaldība nerīko izsoles lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm, kas pieder pašvaldībai? Pašreiz, palasot sēdes protokolus, zemes tiek iznomātas un nomas tiesības saņem atsevišķas personas. Ieteikums ņemt kā piemēru Kuldīgas novada nekustamo īpašumu izstrādāto metodiku.Ceru,ka jautājumi saprotami un neesmu kādu aizskāris un jautājums tiks publicēts. Paldies.

Labdien!

 

Pēc izsoles rezultātiem un finansējuma saņemšanas pašvaldība kopā ar Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju lems par finanšu līdzekļu izlietojumu un nepieciešamo ieguldījumu pagasta teritorijā.

Aicinām piedalīties iedzīvotāju sapulcē, kas notiks 4. aprīlī plkst. 17.30 Rudbāržu kultūras namā. Sapulces laikā būs iespēja uzdot interesējošos jautājumus pašvaldības speciālistiem un vadībai.

Sagatavota: 18.03.2019
Citi13.03.2019

Šogad sportistu balle nebūs?

Labdien!

 

Tā kā apbalvošana jau otro gadu notiek uzreiz pēc katras sporta disciplīnas, tad atsevišķa balle netiek plānota. Visus iepriekšējos gadus balle bija kā turpinājums sportistu svinīgajai sveikšanai. Ar katru gadu apmeklētāju daudzums samazinājās ne tikai uz apbalvošanu, bet arī ballē. Tāpēc pieņēmām lēmumu šogad atsevišķu balli nerīkot.

 

Atbildi sagatavoja: Aivita Staņeviča, Skrundas novada pašvaldības sporta organizatore

Sagatavota: 12.03.2019
Kultūra11.03.2019

Skrundas novada pašvaldība vai pareizāk sakot Skrundas Komunālā saimniecība tuvākajā nākotnē plāno kaut ko lietas labā darīt, lai samazinātu cilvēkiem kosmiskos apkures rēķinus, kaut vai uzbūvējot jaunu katlu māju kuru varētu kurināt ar šķeldu? Cerams, ka atbildē nebūs sekls teksts, ka nav finansējums tam, mums ir attīstības nodaļa, lai naudu meklē.... Paldies

****

Labdien! Sakiet lūdzu, priekš kam ir izveidota sadaļa Jautā? Vairākas nedēļas atpakaļ uzdevu jautājumu vai neplāno uzbūvēt jaunu šķeldas katlumāju, vismaz kaut cik palīdzot iedzivotajiem samazināt kosmiskos apkures rekinus! Tā arī līdz šodienai 5.03 nav saņemta publiska atbilde! Vai domes pārstāvji netiek galā ar saviem pienākumiem? Laiks tad iet pensijā...cerams pēc nākamās reģionālās reformas šis nespējīgo speciālistu kantoris tiks izformēts! Gaidu zibenīgu atbildi!

Labdien!

Apkures tarifs sastāv no divām lielām sadaļām, kas ir kurināmā izmaksas (Skrundā tā ir gāze) un siltumenerģijas ražošanas izmaksas. Gāzes cena, tāpat kā visu citu kurināmo cena, ar katru gadu turpina pieaugt, tādēļ SIA “Skrundas komunālā saimniecība” katru gadu veic gāzes piegādātāju cenu aptauju, lai izvēlētos lētāko gāzes piegādātāju. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2019. gadā plāno ar Eiropas savienības Kohēzijas fonda (ES KF) līdzfinansējumu izbūvēt jaunas siltumtrases Saldus un Sporta ielu dzīvojamo māju masīvā, lai samazinātu siltuma zudumus trasēs un līdz ar to arī samazinātu siltumenerģijas ražošanas izmaksas. Šķeldas katlu mājas būvniecības un apkalpošanas izmaksas ir pārāk lielas tam siltumenerģijas daudzumam, ko šobrīd SIA “Skrundas komunālā saimniecība” saražo un piegādā siltumenerģijas patērētājiem.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 06.03.2019
Citi05.03.2019

Labdien gribēju pajautāt vai Jaunmuižā kur Jaunmuižas iela krustojas ar Avotu ielu,varētu dodiet ceļu zīmju vietā uzlikt stop zīmi,kaut arī eglēm zari apgriesti,tik un tā tas krustojums nav pāredzams,un šoferu ievērībai un drošībai būtu daudz labāk ja tur būtu stop zīme,dodiet ceļu zīmju vietā.

Labdien!

 

Paldies par ierosinājumu! Šis jautājums nodots izskatīšanai Ceļu komisijas sēdē.

Sagatavota: 08.03.2019
Satiksme27.02.2019

Labdien! Iedzīvotāju runās jau ir zināms, ka ticis nosists vecs cilvēks lauku viensētā. Sakiet lūdzu - vai nav paredzēts palielināt policijas patrulēšanas biežumu, apmērus, maršrutus? Ja atbilde irbūs "nē", tad lūdzu skaidrot - kādēļ tad, kad pašvaldība vēlas sodīt par atkritumu apsaimniekošanas līgumu neslēgšanu vai par mājputnu turēšanas noteikumu ievērošanu, pašvaldības policijai atrodas resursi novada apbraukāšanai?! p.s. ja atbilde netiks sniegta publiski, iesniegsim to rakstiski!

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldības policija iespēju un pieejamo resursu robežās veic patrulēšanu visā novadā, taču īpaša vērība tiek pievērsta sabiedriskajai kārtībai Skrundas pilsētā un pārējās apdzīvotās vietās.

 

Atbildi sagatavojis: Normunds Eihe, Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

Sagatavota: 13.02.2019
Citi04.02.2019

Labdien,kur un kā pārreģistrēt bērnus kuri bijuši dr.Feldmanes uzskaitē,neesam skrundenieki

Labdien!

 

Aicinām sazināties ar kādu no Skrundas novadā strādājošajiem ģimenes ārstiem, lai vienotos par bērnu pārreģistrēšanu. Ģimenes ārstu kontaktinformācija atrodama šeit: http://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/veselibas-aprupe/

Sagatavota: 21.01.2019
Sociālie jautājumi20.01.2019

Jautājums kad Saldus ielā 8A darīs kautko ar jumtu jumts beigts viss tek augšējos stāvos tā ir problē visi griezti pelē.līdz ar to remontu nau jēga taisīt.maksājam tādu apsaimniekošanas naudu bet rezultātā nekāda

Labdien!

 

Ar jautājumiem, kas saistīti ar Saldus ielas 8a, Skrundā nama apsaimniekošanu (plānotajiem darbiem, paveiktajiem darbiem un mājas uzkrājumu) lūdzu vērsties pie namu apsaimniekotāja SIA “Skrundas komunālā saimniecība” Stūra ielā 7, Skrundā, vai zvanot uz tālruņa nr. 29120097.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 18.01.2019
Citi16.01.2019

Sakiet lūdzu,kāpēc vienmēr SKS jāzvana un jāatgādina, ka arī Jaunmuižā ir jātīra ceļi, jo arī šeit dzīvo cilvēki, kuri vēlas normāli pārvietoties gan ar kājām, gan transportlīdzekļiem. Ja nepiezvana, tad ļoti reti kāds atceras!

Labdien!

 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” atbildībā esošie ceļi un ielas tiek tīrītas atbilstoši noteiktajai autoceļu uzturēšanas klasei.  Pēc intensīvas snigšanas ceļi un ielas tiek tīrītas pēc prioritātes, ņemot vērā ceļa noslodzes intensitāti.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 17.01.2019
Ceļu uzturēšana16.01.2019

Sveicināti! Jaunais tirgus laukums skaists un plašs, bet vai nevarētu aizrādītierosinātierobežot tirgotājus savas personīgās automašīnas novietot tām paredzētajā stāvlaukumā (vizuālās pievilcības veicināšanas nolūkos), nevis pie paša tirdzniecības stenda tirgus laukumā?

Labdien!

 

Tirgotājiem atļauts savu personīgo automašīnu novietot pie tirdzniecības paviljona-kioska vai tirdzniecības galda tikai preču izkraušanai vai iekraušanai, bet pārējā laikā automašīna jānovieto tirgus stāvlaukumā. Tirgus administrācija atkārtoti informēs tirgotājus par šo kārtību.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 16.01.2019
Citi14.01.2019

Kā tas nācies, ka tik dārgam tirgum - 411 tūkstoši eiro, nav pieticis naudas normāliem tirdzniecības galdiem? Izskatās pēc tādiem skaliņiem. No kaut kādām dēlēm saskrūvēti. Šķiet par tādu naudu vajadzēja būt kam grandiozākam!

Labdien!

 

Tirgus laukums ir izbūvēts atbilstoši projektam un, ņemot vērā Latvijas Lauksaimniecības Universitātes ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 3. kursa studentu izstrādātos ieteikumus un ainavu arhitekta Gunta Kalniņa pārstāvēto uzņēmuma SIA “Darbnīca A projekti” izstrādāto būvprojektu “Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrundā”.

2018. gada pavasarī atbilstoši Publisko iepirkumu likumam iepirkuma procedūras rezultātā tika saņemti divi piedāvājumi, no kuriem tika izvēlēts saimnieciski izdevīgākais, kuru nosaka, ņemot vērā zemāko cenu.

Jāņem vērā, ka tirgus laukums ir paplašināts vairāk nekā divas reizes. Salīdzinājumam fotogrāfijas no darbu uzsākšanas brīža un objekta atklāšanas dienas.

Tirgus laukuma izbūves izmaksas:

 1. Tirgus laukuma teritorijas sagatavošanas darbi 34 326,55 EUR.
 2. Tirgus laukuma būvniecība, tostarp nestabilās grunts apmaiņa 102 196,73 EUR.
 3. Zemes darbi UKT izbūve 28 955,23 EUR.
 4. Ārējo ūdensvadu izbūve U1 10 014,21 EUR.
 5. Ārējās kanalizācijas izbūve K1 4541,59 EUR.
 6. Spiedvada izbūve 7240,12 EUR.
 7. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve 4102,83 EUR.
 8. Segumu atjaunošanas izbūves darbi 1727,71 EUR.
 9. Vājstrāvu tīklu izbūve 6119,38 EUR.
 10. Tirgus paviljonu būvniecība 68 425,97 EUR.
 11. Labiekārtojuma detaļiekārtu iegāde un uzstādīšana 34 748,57 EUR.
 12. Apstādījumu ierīkošana 10 547,30 EUR.
 13. Ārējo un iekšējo elektrotīklu izbūve 27 151,35 EUR.

  Kopā: 340 097,54 EUR
  PVN 21%: 71 420,48 EUR
  Kopā ar PVN: 411 518,02 EUR

Tirgus laukuma izveidei tika izmantota 2017. gadā saņemtā naudas balva 5195 EUR apmērā, kuru konkursa kārtībā piešķīra Kurzemes plānošanas reģions nominācijā “Nākotnes iecere”. Konkursā tika vērtētas Kurzemes pašvaldību iesniegtās idejas uzņēmējdarbības veicināšanai novadā.

 

Iepazīties ar detalizētākiem darbu apjomiem, izmaksām un līgumu var Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11. Līgums pieejams arī pašvaldības mājas lapas sadaļā Iepirkumi.

Sagatavota: 09.01.2019
Citi07.01.2019

Kāds ārsts un kad sāks strādās Ritas Brūderes vietā? Tālrunis pierakstiem?

Labdien!

 

Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra telpās darbu sākusi ģimenes ārste Ruta Vintere, tālrunis 63331602.

Sagatavota: 09.01.2019
Citi02.01.2019

Sveiki! Viss jau forši kad tika notīrītas Skrundas ielas bet viens ierosinājums vajadzētu sētniekus izsūtīt lai notīra iebrauktuves kuras aiz sevis atstājis kas stūma ielas. Man nebūtu jālauž sava mašīna lai tiktu pāri .

Labdien!

 

Paldies par Jūsu ieteikumu! Lūdzam informēt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” par ielām, kurās pēc sniega stumšanas iedzīvotājiem ir apgrūtināta izbraukšana no īpašuma.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 19.12.2018
Satiksme17.12.2018

Vai privātpersonas drīkst mest plastmasas pudeles pie komunālajiem novietotajos konteineros?

Labdien!

Privātpersona drīkst mest plastmasas pudeles un citus šķirotos atkritumus tiem paredzētājos konteineros visā Skrundas novadā. Skrundas pilsētā šķiroto atkritumu konteineri pie Skrundas komunālās saimniecības pēc 22.12.2018. tiks pārvietoti uz Skrundas tirgus laukumu.

Sagatavota: 17.12.2018
Vides jautājumi14.12.2018

Labdien. Laikam jau Jums sagādā grūtības atbildēt uz jautājumiem. Vēlamies tomēr zināt kur varēja pieteikties vakantajai apkopējas vietai Rudbāržu pilī? Ļoti gaidam atbildi.

Labdien!


Darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām notiek saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM - http://www.skrunda.lv/images/userfiles/noteikumi/Darba_kartibas_noteikumi.pdf.
2.5. Darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām pašvaldībā notiek atlases konkursa kārtībā.
2.5.1. Atlases konkursa veidi:
2.5.1.1. Atklātais konkurss – sludinājums par vakanci tiek publicēts Pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv un, nepieciešamības gadījumā – laikrakstā;
2.5.1.2. Pārrunas – piedāvājums ieņemt vakanto amata vietu tiek izteikts konkrētai personai.
2.5.2. Atlases veids katrai vakancei tiek izvēlēts Vadībai vienojoties.

Sagatavota: 10.12.2018
Citi10.12.2018

Kas tad notiek ar volejbola cempionatu!!!???bus vai nebus?>??

Labdien!

 

Sludinājumā noteiktajā laikā pieteicās tikai četras komandas. Būs trīs sacensību dienas, kurās komandas katra ar katru izspēlēs, punktus skaitot kopā tad finālā pārspēlēs par vietām. Decembrī viena no komandām netika, tāpēc pārcēlām sākumu uz janvāri.

 
Atbildi sagatavojusi: Aivita Staņeviča, Skrundas novada pašvaldības sporta organizatore
Sagatavota: 07.12.2018
Citi05.12.2018

Kad plānots sāk siltināt un mainīt logus Jubilejas iela 3 un Parka iela esošajām ēkām Rudbāržos?

Labdien!

 

Šobrīd ir izstrādāti siltināšanas projekti Parka ielā 1 un Jubilejas ielā 3, Rudbāržos, un norit projektu izskatīšanas un vērtēšanas process. Būvdarbus plānots uzsākt un pabeigt 2019. gadā.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 30.11.2018
Citi29.11.2018

Ja jau SIA Skrundas komunālā saimnieciba ir zem Skrundas domes, tad kāpēc netiek publiskotas viņu algas?

Labdien!

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2. panta (4¹) punktu "Likums neattiecas uz valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, publiski privātajām kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām, kurās valsts, pašvaldības vai publiski privātajai kapitālsabiedrībai pieder visas kapitāla daļas, izņemot šā panta otrās daļas 4. punktā minētās kapitālsabiedrības, attiecas tikai šī daļa." Līdz ar to SIA “Skrundas komunālā saimniecība” atalgojums nav jāpublicē. 

Sagatavota: 17.12.2018
Citi27.11.2018

Labdien! Kam traucēja 2 ozoli Zibens ielā, ka svētku dienās bija jānozāģē? Kurš deva tādu atļauju ?

Labdien!

 

Zibens ielā, Skrundā, ozolu zāģēšanu veica privātpersona, uz kuras zemes koki atradās. To nozāģēšana tika saskaņota ar Dabas aizsardzības pārvaldi, kura sniedza pozitīvu atzinumu, ļaujot veikt šīs darbības.

Sagatavota: 26.11.2018
Vides jautājumi21.11.2018

Labdien.kad sāksies bērnudārza rekonstrukcija?solijāt 9 mēnešus neērtības,bet ir pagājuśi jau jandrīz 3 mēneši,bet nekas vēl nenotiekās!!!

Labdien!

Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" ēka ir publiska būve (III grupas būve Būvniecības likuma izpratnē), šādām ēkām saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 43. punktu būvprojekta ekspertīze ir obligāta. Informējam, ka šobrīd norit darbs pie būvprojekta ekspertīzes atzinuma sagatavošanas. Tikko pašvaldībai tiks iesniegts pozitīvs būvekspertīzes atzinums, būvvalde varēs pieņemt lēmumu par būvprojekta akceptu un būvatļaujā izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Kopējais būvprojekta izstrādes un būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2019. gada augusts. Šobrīd projekta realizācija Līgumā noteiktajā termiņā nav apdraudēta. 

 

Atbildi sagatavojusi: Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Sagatavota: 16.11.2018
Citi13.11.2018

Labdien. Vai nav plānots sakārtot stāvvietu pie mūzikas skolas? Visas mašīnas gar malām sastājušās. Lielā iela tā jau nav nekāda platā. Un nemaz nerunāsim par to, ka tiek pārkāpti CSN, jo mašīnas neatrodas 3 m no vidus. Kādēļ neļauj mašīnas novietot mūzikas skolas sētā? Tur vietas pietiekami daudz

Labdien!

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN)

135. Aizliegts apstāties un stāvēt:

135.4. vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m.

Novietojot automašīnu ielas malā, CSN pārkāpti netiek.

Sagatavota: 16.11.2018
Satiksme06.11.2018

Labdien! Kur Skrundā ir tūrisma centrs? Skatos, kā Skrundā ir tūrisma centra vadītāja Eglīte, bet centra nav!

Labdien!

Tūrisma informācijas centrs atrodas Amatnieku ielā 1, Skrundā. Kontaktinformāciju un darba laiku varat apskatīt šeit: http://www.skrunda.lv/lv/turisms/kontaktinformacija/

Sagatavota: 07.11.2018
Citi02.11.2018

Labdien! Jauniešu centrā ir jauni amati - mentori! Kādi tad ir viņu pienākumi un darba laiks, ka saņem tādas bagātīgas piemaksas? Mūsu mūžam aizņemtie pašvaldības policisti ar tomēr atrod laiku vēl darīt kaut ko citu, proti, mentori! Jo viņi strādājot no 8.00 - 17.00....pēc darba laika nedrīkst traucēt! P.S Ceru sagaidīt atbildi publiski!

Labdien!

 

Kā jau iepriekš informēja Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone, mentora uzdevums ir sniegt intensīvu atbalstu, lai nodrošinātu jaunieša iespējas iesaistīties visās IPP (individuālās pasākumu programmas) plānotajās aktivitātēs. Projekta "PROTI un DARI!" aktivitātes ir paredzētas jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds. Lai saņemtu detalizētu skaidrojumu, aicinām sazināties ar Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti Baibu Eversoni pa tālruni 29852292.

Sagatavota: 06.11.2018
Citi31.10.2018

Kur var redzēt sarakstu, kurus cilvēkus "apbalvos" svētkos?

Labdien!

 

Apbalvojamo cilvēku saraksts tiks publicēts mājas lapā tuvākajās dienās, kā arī Skrundas novada informatīvajā izdevumā.

 

Sagatavota: 31.10.2018
Citi31.10.2018

Labrīt. Noteikumi nosaka, ka pašvaldības autoceļus (kat. A.,B., un C.) ar grants ceļu segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās, Vai Rudbāržu pagastā tas tiks veikts? Pēdējo reizi to darīja laika posmā no 05.07.-12.07.

Labdien!

 

Grants ceļu segumu greiderēšanas darba uzdevums ir nodots ceļa apsaimniekotājam darbu veikšanai un tuvākajā laikā tas tiks veikts.

 

Atbildi sagatavojusi: Dzintra Veģe, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Sagatavota: 02.11.2018
Ceļu uzturēšana31.10.2018

Sveicināti! Sakiet lūdzu, kur Skrundas pilsētā ir pieejams stabils, atvērtais bezvadu (wifi) interneta savienojums? Gadījumam, ja cilvēks uz ielas vai parkā uz soliņa vēlas pasērfot internetā. Paldies!

Labdien!

 

WiFi redzami šeit: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ixG9tqUud00Um6jMXpDyVE18tOU&ll=56.64932075801348%2C21.968514883544913&z=13

Skrundas novada pašvaldības nodrošinātie WiFi ir autoostā, vidusskolā, mūzikas skolā un kultūras namā.

Sagatavota: 02.11.2018
Citi26.10.2018

Labdien. Man butu jautajums Rudbarzu parvaldniecei jautajums kad beidzot sakartos tacinu uz autubusu pieturu.Katru rudeni sanak pa dubliem iet uz pieturu.

Labdien!

 

Liepu ielai ir nomainīts segums, un aiziet līdz autobusu pieturai var, neejot par dubļiem. Minētā taciņa atrodas valsts ceļu īpašumā un pašvaldībai nav tiesību ieguldīt tur savus līdzekļus.

 

Atbildi sagatavojusi: Dzintra Veģe, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Sagatavota: 01.11.2018
Ceļu uzturēšana25.10.2018

Sveiki gribu zināt kādēļ Ventas iela ir ļoti nesakopta vienalga kādā gada laikā tur ir tagad lapās ziemā sniegs?

Labdien!

 

Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 3/2017 “Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi” nosaka prasības nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšanai un kopšanai. Tas nozīmē, ka nekustamo īpašumu piegulošo teritoriju kopšanu veic gan SIA “Skrundas komunālā saimniecība” gan arī privāto īpašumu īpašnieki. Lūgums precizēt Ventas ielas posmus, kuri netiek pienācīgi uzturēti.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 25.10.2018
Vides jautājumi23.10.2018

Kad beidzot tiks "salāpītas" bedres uz Klusās ielas, īpaši jau līkumā, kur drīz būs jābrauc pa grāvi!?

Labdien!

 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” darbinieki ir apsekojuši Kluso ielu un fiksējuši remontdarbu apjomus. Bedres tiks aizpildītas tuvākajā laikā, tiklīdz būs atbilstoši laika apstākļi.

 

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis

Sagatavota: 24.10.2018
Ceļu uzturēšana23.10.2018

Skrundā četri mentori,ar atšķirīgu algas gradāciju.Kādi ir viņu pienākumi,un vai viņu darbība sekmē jauniešu motivāciju palikt vidusskolā,kopt savu dzimto novadu?

Labdien!

 

Projeka “PROTI un DARI!” mērķa grupa ir jaunieši, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā - NEET jaunieši, kuriem ir nepieciešams individuāls mentora atbalsts, lai sekmētu viņu personības attīstību, vairotu viņu spējas un prasmes iesaistīties izglītībā vai darba tirgū. Katram jaunietim, kurš tiek iesaistīts projekta aktivitātēs, tiek sastādīta jaunieša interesēm, spējām un vēlmēm atbilstoša individuālā pasākumu programma (IPP). Ņemot vērā NEET jauniešu mobilitātes iespējas, kā arī dzīves apstākļus, mentora uzdevums ir sniegt intensīvu atbalstu, lai nodrošinātu jaunieša iespējas iesaistīties visās IPP plānotajās aktivitātēs. Mentora atalgojums atkarīgs no jauniešu skaita, ar kuriem konkrētā periodā mentors strādā. Ņemot vērā rezultatīvo rādītāju, kurš liecina, ka līdz šim 100% jauniešu, kuri iesaistījušies projektā “PROTI un DARI!” Skrundas novadā, pēc IPP īstenošanas iesaistījušies izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā, projekta ietvaros īstenotās aktivitātes ir atbilstošas projekta mērķa grupas vajadzībām.
Ja arī jūsu redzes lokā ir NEET jaunieši, lūdzu sazināties ar programmas vadītāju Skrundas novadā Baibu Eversoni (tel. 29852292). Iespējams, ka kopīgi apzinot situāciju un sniedzot atbalstu, mēs varam palīdzēt kādam veikt pozitīvas pārmaiņas viņa dzīvē.
 
Atbildi sagatavojusi: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste
Sagatavota: 23.10.2018
Ielu apgaismojums22.10.2018

Vai Skrundas novada pašvaldība izvairās no atbildes par simtgades monētu šā gada dzimušajiem bērniem ?

Labdien!

 

Atbilde uz Jūsu jautājumu, kas tika uzdots 09.10.2018., sniegta 2018. gada 17. oktobrī.

Sagatavota: 19.10.2018
Kultūra18.10.2018