Jautā

Informējam, ka jautājums var netikt publicēts, ja:

  • nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts;
  • jautājumā ietvertie dati nav publiskojami, tad atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • jautājuma teksts nav saprotams.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

Nosūtit

Zinojums Temats Datums

Labdien, 27.03.2018 šeit tika publicēts jautājums vai lietderīgi bija pavasara atkušņa laikā grēderēt ceļu Nomaļi- Valtaiķu baznīca uz ko atbildējāt-Skrundas novada pašvaldība autoceļu uzturēšanu veic saskaņā ar MK noteikumiem (“Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”) un atbilstoši to uzturēšanas klasēm, kā arī, ņemot vērā laika apstākļus. Apskatot ceļu kategorijas, secināju, ka dotais posms ir B klases ceļš..2018. gadā Rudbāržu pagastā daudzi B kategorijas ceļi ar lielāku noslodzi nekā minētajam ceļam nav tikuši grēderēti līdz šim brīdim, nemaz nerunājot par A klases ceļiem.Jautājums- Vai šādi netiek pārkāpti Skrundas pašvaldības atbildē minētie M.K. noteikumi un kādēļ pašvaldības ceļi netiek grēderēti? Ceru sagaidīt tiešu atbildi mājaslapā, ne M. K. noteikumus, kuri acīmredzami netiek pildīti.

Labdien!

Rudbāržu pagastā A klases ceļi 2018. gadā ir greiderēti trīs reizes un B klases ceļi divas reizes. Nepieciešamību greiderēt nosaka ceļa stāvoklis un laika apstākļi. Tā kā pēdējo mēnešu laikā bijis liels sausums, tad ceļi netika greiderēti. Laika posmā no 05.07.-12.07. visi Rudbāržu pagasta ceļi tika nogreiderēti. Norīkojumu uzsākt darbu uz konkrēti norādītiem ceļiem dod pagasta pārvaldnieks.

Ceļu uzturēšana07.07.2018

Labdien! Jautājums par jaunuzceltās VUGD ēkas pieguļošo teritoriju. Cauri Skrundai katru dienu cauri brauc tūkstošiem mašīnu, tāpēc uzskatu, ka es neesmu vienīgā, kurai šis jautājums ir "iespēries" galvā. Braucot garām VUGD Depo ēkai paveras diezgan nekopts skats- ja jaunuzceltā ēka skaisti stāv ceļa malā, tad par ēkas pirekšā esošo "zālāju" to nevarētu teikt. Iespējams, ka šīs ēkas pieguļošās teritorijas labiekārtošana nemaz nav pašvaldības jurisdikcijā, bet atvest melnzemi un iesēt zālāju neizmaksātu miljonus, toties uzreiz uzlabotu kopējo skatu. Kā nekā ēka atrodas šosejas malā un nekopais zālājs var radīt ne īpaši labu pirmo iespaidu skrundas viesiem.

Labdien!

Kā informēja teritorijas apsaimniekotāja pārstāvis, ceturtdienas laikā zāle tiks nopļauta.

Sagatavota: 04.07.2018
Vides jautājumi01.07.2018

Gribu pajautāt, kad tad vecsieksates kapos ir kapu svētki?

Labdien!

Vecsieksātes kapsētā kapu svētki būs 5. augustā plkst. 14.00.

Sagatavota: 29.06.2018
Kultūra28.06.2018

Ātrā palīdzība sen vairs nepastāv, tās vietā darbojas Neatliekamās medicīniskās palīdzībs dienests. Kļūdu, ka biezs. Kur lapā meklējami ğimenes ārsti? Kur kapitālsabiedrība TV Skrunda, vai to vieglāk atrast Kuldīgas novada mājas lapā.?

Labdien!

Paldies par Jūsu vērību un viedokli! Mājas lapa pakāpeniski tiek pilnveidota un papildināta. Informācija par veselības aprūpi pieejama šeit: http://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/veselibas-aprupe/, SIA "Skrundas TV" kontakti: http://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/iestades/sia-skrundas-tv/

Sagatavota: 28.06.2018
Kultūra26.06.2018
Ļoti neestētiskas un laika zoba apbružātas miskastes pie baznīcas,estrādes, kā arī pie soliņa uz ietves,kura ved uz Kuldīgu.Derētu nomainīt.
Labdien!
Paldies par Jūsu ierosinājumu. Piekrītam, ka vecās atkritumu tvertnes vajadzētu nomainīt, ko arī plānojam darīt, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu.

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis
Kultūra20.06.2018
Gribeju jautat, ja mans pusotrgadigais bērns netiek bernudarzā un man jadodas uz darbu vai dome dod kadu pabalstu piemeram auklisu apmaksai vai kaukam tamlīdzīgam???
Labdien!
Līdz šim pašvaldībā nav reģistrēti privāti bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzēji. Kompensācija pēc Latvijas likumdošanas pienāktos šādā gadījumā. Ja novadā kāds sniegtu šādu pakalpojumu kā privāta pirmsskolas izglītības iestāde vai kā sertificēta aukle, tad pašvaldība noteikti izskatītu pienākošās kompensācijas apmēru.
Kompensāciju parasti piešķir bērna vecākam (bērna likumiskajam pārstāvim), ja:
*) bērns un viens no vecākiem vai bērna likumiskais pārstāvis ir deklarēts novada administratīvajā teritorijā;
*) bērns ir pašvaldības rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē;
*) starp vecāku (bērna likumisko pārstāvi) un aukli vai privāto bērnudārzu ir noslēgts līgums par bērna pieskatīšanu.

Konsultācijas par šo jautājumu varat saņemt Izglītības nodaļā pie Ingas Flugrātes, tālrunis 27839913.
Kultūra18.06.2018
Kad Cieceres ielas 9 mājai tiks nomainīts kopējais ūdens skaitītājs?Marta deputātu sapulcē tika solīts,ka tas tiks izdarīts,bet nu jau jūnijs.Visu laiku pieaug pārtērētais ūdens.
Labdien!
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 30. punkts nosaka: "Ja ūdens sadales patēriņā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20%, un ir saņemts attiecīgs dzīvokļu īpašnieku iesniegums, pārvaldnieks divu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtē iespēju tos īstenot".
Daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Cieceres ielā 9 pēdējo trīs mēnešu ūdens patēriņa starpība starp mājas kopējo ūdens skaitītāju un dzīvokļu kopējo ūdens skaitītāju patēriņu ir 2,52m3 - 2,65m3, kas ir 8,90 – 9,54% no kopējā ūdens patēriņa pēc mājas kopējā skaitītāja.
Lai izslēgtu varbūtību, ka starpība rodas tādēļ, ka mājas kopējais ūdens skaitītājs uzskaiti veic ar lielāku pieļaujamo kļūdu, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" 2018. gada jūnijā veiks ūdens skaitītāja nomaiņu.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” speciālistu Guntaru Stepiņu pa tālruni 26154604.

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis
Kultūra08.06.2018
Labdien,par ko isti ir jamaksa par kapu apsaimniekosanu,ja tur pat zali nevar noplaut?!
Labdien!
Nezinot konkrēti, par kuru kapsētu ir runa, varam sniegt vispārīgu informāciju par to, ka SIA "Skrundas komunālā saimniecība" atbilstoši deleģēšanas līgumam veic zāles pļaušanu Baznīcas, Klūgu, Pastaru, Dobeļu, Vadžu, Rozu, Vērpju, Augstupju, Gobzemju un Ikaišu kapsētās divas reizes gadā, pirmo reizi pirms Līgo svētkiem un otro reizi augusta beigās.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar uzņēmuma speciālistu Jāni Demčuku pa tālruni 27332280.

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis
Kultūra13.06.2018
Labdien.Ja es gribētu dzīvot pašvaldības dzīvoklī,vai kaut kādu remontu arī veicat piem.veco logu,ārdurvju nomaiņu,santehnika
Labdien!
Pašvaldības dzīvokļos logus un ārdurvis maina uz iesnieguma pamata rindas kārtībā. Šīs darbības tiek veiktas tikai pēc nomaiņas nepieciešamības izvērtēšanas un ar domes izpilddirektora apstiprinājumu.
Santehnikas nomaiņa vai remonts un elektroinstalāciju nomaiņa vai remonts pašvaldības dzīvokļos tiek veikts uz iesnieguma pamata, izvērtējot nolietojumu vai bīstamības stāvokli. Katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi.

Atbildi sagatavojis Uldis Zariņš, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Kultūra07.06.2018
Skrundā šobrīd atkritumu šķirošanas tvertnes, cik man zināms, ir pieejamas tikai centra apkārtnē, turklāt bieži vien tās ir pārpildītas. Vai, lūdzu, būtu iespējams novietot vairāk šādu tvertņu vai izvest tās biežāk, vai novietot tās vēl arī citās vietās, piemēram, jaunizveidotās baskāju takas tuvumā?
Labdien!
Skrundas pilsētā ir trīs publiski pieejamas šķiroto atkritumu konteineru vietas - Stūra iela (tirgus laukums), Saldus ielas un Dārza ielas daudzdzīvokļu māju masīvā.
Pie jaunizveidotās pastaigu takas un tās paplašinājuma nav plānots izvietot šķiroto atkritumu konteinerus, jo teritorijā jau ir izvietota atkritumu urna. Teritorija nodota apsaimniekošanā SIA "Skrundas komunālā saimniecība".
Ja pamanāt, ka šķiroto atkritumu konteineri ir pilni, aicinām sazināties ar Zani Eglīti pa tālruni 26665874.
Kultūra05.06.2018
Labdien!
Sakiet, lūdzu, vai ir paredzēts organizēt bērnu vasaras nometnes? Vai arī kādi citi dienas pasākumi bērniem, kur viņi tiktu nodarbināti kaut dažas reizes nedēļā uz pāris stundām? (Interesē tieši bērniem līdz 12 gadu vecumam.)
Un vai šādas iespējas būtu arī ne tikai Skrundā, bet arī Skrundas pagastos?
Labdien!
11. jūnijā ir noslēdzies bērnu nometņu projektu konkurss, šīs nedēļas laikā tiks izvērtēti saņemtie pieteikumi. Bērnu vasaras nometnes plānotas Skrundas novada pagastos, kā arī Skrundas pilsētā. Informācija tiks ievietota pašvaldības mājas lapā un sociālajos tīklos.
Jāatzīmē, ka bērni un jaunieši brīvo laiku var pavadīt arī Skrundas jauniešu centrā, kas darbosies visu vasaru. Bērniem ir iespēja spēlēt dažādas galda spēles, kā arī darboties radoši.
Kultūra04.06.2018
Labdien!

Sakiet lūdzu, vai šovasar būs un ja būs tad kad būs Kapu svētki Pastaru kapos?

Ceru, ka neatkārtosies pagājušā gada nesaprotāmā situācija.

Paldies?
Labdien!
Kapu svētki Pastaru kapos būs 11. augustā plkst. 11.00.
Informācija par kapu svētkiem Skrundas pilsētas un novada kapsētās atrodama mājas lapas sadaļā Afiša http://www.skrunda.lv/afisa.php
Kultūra07.06.2018
Sveiki ,vai tiešām nekādi nav iespējams risināt problēmu ,kas saistīta ar Līgo balli Dzeldā ,jau kārtējo gadi balle gaidāma Saulgriežos, kad nav īsti iespējams nemaz ierasties pie omes Dzeldā uz svētkiem, jo tā īsti jau tas datums nemaz nevienam nav brīvs. Vai tiešām jau vairāku gadu garumā jāatstāj iedzīvotājus, bez tās zaļumballes? Kā multfilmā Grinčs nozaga Ziemassvētkus, tā Dzeldā atkal tiek nozagti Līgo svētki. Vai tiešām iedzīvotāju viedoklis netiek ņemts vispār vērā? Zinu vismaz 10, ja ne vairāk Dzeldas iedzīvotājus, kas ir pret šo muļķību. Es ļoti vēlētos dzirdēt jūsu viedokli un paskaidrojumu par šo situāciju.
Jauku dienu vēlot, Lauris.
Labdien!
Nīkrācē katru gadu tradicionāli tiek svinēti Vasaras saulgrieži pirms Līgo svētkiem. Tāpēc arī šogad iedzīvotāji tiek mīļi gaidīti 22. jūnijā pie Nīkrāces atpūtas centra. Svētku vakarā būsim kopā ar Vaiņodes amatierteātri “Kuratieši” un Skrundas senioru deju kolektīvu “Virši”. Noslēgumā ballēsimies kopā ar Frici no Brenču muzikantiem.

Paldies aktīvajiem iedzīvotājiem par iesaistīšanos! Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs, tāpēc nākamgad izvērtēsim iespēju pasākumu rīkot citā laikā.
Kultūra06.06.2018
Labdien! Vai tiešām Dzeldas iedzīvotājiem,viņu draugiem,un radiem vairs Līgo svētkus nav iespējams kopā pasvinēt 23.jūnijā ? Vai to tagad izlem viens cilvēks,Inga Ezeriete? Kura jau kuro gadu neuzklausa ciema ļaudis. Vai Ezerietes kundze strādā priekš sevis,nerēķinoties ar citu domām un vēlmēm? Latviešiem jau tā maz ir svētki,ko pasvinēt kopā,un tomēr Dzeldā to nebūs,dēļ vienas kundzes. Ja Ezeriete nerēķinās ar ciema ļaudīm,un atņem tiem svētkus,negrib strādāt,tad lai dod vietu citam cilvēkam strādāt,kurš prot uzklausīt cilvēkus,un neatņem viņiem svētkus. Gribam Līgo svinēt 23.jūnija vakarā ar visu kopējo balli. Lūdzu risiniet to lietu,un būsim Jums ļoti pateicīgi.
Labdien!
Nīkrācē katru gadu tradicionāli tiek svinēti Vasaras saulgrieži pirms Līgo svētkiem.
Tāpēc arī šogad iedzīvotāji tiek mīļi gaidīti 22. jūnijā pie Nīkrāces atpūtas centra. Svētku vakarā būsim kopā ar Vaiņodes amatierteātri “Kuratieši” un Skrundas senioru deju kolektīvu “Virši”. Noslēgumā ballēsimies kopā ar Frici no Brenču muzikantiem.
Paldies aktīvajiem iedzīvotājiem par iesaistīšanos! Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs, tāpēc izvērtēsim iespēju nākamgad pasākumu rīkot citā laikā.
Kultūra07.06.2018
kad saremontēs asfalta bedres Kušaiņu centrā?
Paldies!
Labdien!
Bedres Kušaiņu centrā tiks salabotas līdz 2018. gada 30. jūnijam.
Atbildi sagatavoja SIA "Skrundas komunālā saimniecība"
Kultūra05.06.2018
Kur var redzēt bildes no deju svētkiem, ja neesmu ne draugos ne feisbukā.Majaslapā nebūs?
Labdien!
Bērnu deju svētku fotogrāfijas varat apskatīt mājas lapas sadaļā Jaunumi.
Kultūra03.06.2018
Kāpēc pēkšņi aizliegts apmeklēt Rudbāržu sporta zāli? Jauniešus vairs nelaiž pat sportot. Pēkšņi zālē liels elektribas rēķins. Visu laiku nebija tādas problēmas.
Labdien!
Rudbāržu sporta zāle, kā arī trenažieru zāle atvērta sportot gribētājiem:
Piektdienās: 16.00 – 22.00
Sestdienās, svētdienās: 12.00 – 22.00
Ceturtdienās ir iespējams apmeklēt ārstniecisko vingrošanu, ko vada Inese Ivāne (maksa 1 EUR).

Atbildi sagatavoja: Inese Ozoliņa, Rudbāržu sporta darba organizatore
Kultūra26.04.2018
Labdien.Rudbāržos pretī Soc.mājai kur beidzas bruģētais un sākas nebruģētais ceļš (uz veikala pusi)lietus laikā uzkrājas ūdens.Nav iespējams ne pārkāpt ne pārlēkt neiekāpjot peļķē.Vai tiešām nav iespējams ko tur labot?
Labdien!

Pie nākamajām lietavām tiks uzaicināts speciālists, lai lemtu par problēmas risinājumu.

Atbildi sagatavoja: Dzintra Veģe, Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja
Kultūra26.04.2018
Labdien!

Dzintra Veģe, vai tiešām ir tik grūti sakopt autoostas teritoriju? Ābeļdārzā tak var nopļauta pērno zāli! Ļoti nepievilcīgs skats iebraucot Rudbāržos! Ceļu bedres joprojām līdz galam neaizlapītas....
Labdien!
Pagasta pārvaldei nav pienākums kopt citu īpašnieku nesakoptās zemes platības. Par teritorijas uzturēšanas kārtību atbild zemes īpašnieks.
Liepu ielā bedrīšu remonts tiks turpināts tuvākajā laikā, tiklīdz gaisa vidējā temperatūra sasniegs +12, +15 grādus.

Atbildi sagatavoja: Dzintra Veģe, Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja
Kultūra24.04.2018
Labdien,sakiet lūdzu vai kādreiz Dzeldas bīstamai gravai sakārtos ceļa apmales.Pa šo ceļu tiek vesti arī skolnieki un cik tas ir droši.
Labdien!
Š. g. aprīļa sākumā Skrundas novada pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli VAS “Latvijas Valsts ceļi”, norādot uz slikto brauktuves asfalta segumu, kā arī drošības barjeru stāvokli. “Latvijas Valsts ceļi” informēja, ka tiks vērtēta posma sakārtošanas prioritāte, plānojot remontus turpmākajam plānošanas periodam, ņemot vērā seguma vērtējumu, satiksmes intensitāti, kā arī Skrundas novada pašvaldības Ceļu fonda komisijas lūgumu.
Kultūra24.04.2018
Labdien!
Vai Skrundā ir vieta, kur nodot/ziedot apģērbu, apavus, saimniecības preces?
Labdien!
Šādu ziedojumu pieņemšanas punkts ir izveidots Nīkrācē.
Aicinām sazināties ar Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāju Ilonu Rītiņu, tālr. 26665663, vai ar sociālo darbinieci Santu Knopkenu, tālr. 29254339.
Kultūra24.04.2018
Tie būs Skrundas svētki vai visa novada svētki? Banerī rakstīts tikai Skrundas.Vai novada iedzīvotājiem nebūs svētku?
Labdien!
Skrundas novada svētku atklāšana un koncerti norisināsies visos pagastos, taču, kā katru gadu, centrālie pasākumi notiks Skrundas pilsētā ar dažādiem tirdziņiem, koncertiem, laivu nobraucienu u.c. aktivitātēm. Aicinām ar pasākumu programmu iepazīties http://www.skrunda.lv/skrundas_svetki.php.
Kultūra24.04.2018
Labdien gribējām pajautāt vai Jaunmuižā bernu dārzs būs visu vasaru jeb atkal būs javed pa vasaru uz Skrundu.
Labdien!
Šobrīd Jaunmuižas pamatskolā tiek veikta aptauja par b/d grupā nepieciešamo vietu skaitu vasaras mēnešos. Iespējams, ka līdz 22. jūnijam b/d grupa strādās bez izmaiņām. Gadījumā, ja Skrundas PII “Liepziediņš” vasaras mēnešos vēl netiks uzsākta rekonstrukcija, tad jūlija un augusta mēnešos būs jāapmeklē b/d Skrundā.
PII “Liepziediņš” rekonstrukcijas gadījumā Jaunmuižas pamatskolā tiek plānotas atsevišķas b/d grupas.

Atbildi sagatavoja: Inga Flugrāte, Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja
Kultūra23.04.2018
Labdien! Šogad Nīkrāce tik skaisti saposta uz Lieldienām, bet acīs "duras" tā nekoptība iebraucot pagastā pie bijušā kluba B1.Vai tiešām Nīkrāces pārvalde nevar likt sakopt to lūžņu izgāztuvi ceļa malā? Ja mēs visi savas teritorijas nekopsim , tad nekāda Lielā talka nelīdzēs.
Labdien!
Saistībā ar šo teritoriju jau vairākkārt īpašniekam ir lūgts to sakārtot. Diemžēl nevaram likt iedzīvotājam piespiedu kārtā sakopt savu privātīpašumu.
Atbildi sagatavoja: Ilona Rītiņa, Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja
Kultūra10.04.2018
Labdien!

Kad beidzot Dzintra Veģe sāks darīt kaut ko Rudbāržu iedzīvotāju labā! Ceļš iebraucot Rudbāržos vienās bedrēs! Gribu redzēt, ka mana nodokļu nauda tiek izmantota lietderīg! Paldies!
Labdien!
Šobrīd ir aiztaisītas lielākās bedres, pārējās tiks salabotas, iestājoties siltākam laikam.
Darbs pagastā norit nepārtraukti. Ja radušies jautājumi par paveiktajiem vai plānotajiem darbiem Rudbāržos, aicinām sazināties ar pašu pagasta pārvaldes vadītāju Dzintru Veģi, lai radušās problēmas risinātu pēc iespējas operatīvāk.
Kultūra05.04.2018
Velejos paintreseties saistiba ar skrundas Elvi laukuma novietoto zivju stendu, Kapec vina "nojumites" stutes liedz iebraukt invalidu stavlaukuma, ka ari apgrutina velosipedu novietosanu? Piebildisu kad brusina "nojumes" nostiprinasanai nav paredzetais stiprinajums un mana izpratne ari nav tas drosakais variants, mazums tiek aizkerta si brusina un nojume var traumet kadu klientu.
Labdien!

Pie Skrundas "Elvi" veikala novietotais zivju tirdzniecības stends iepriekš ar pašvaldību nebija saskaņots. Tā kā šāda veida būvēm ir nepieciešama novietošanas saskaņošana ar Būvvaldi, tad Būvvalde un pašvaldības policija ir sazinājusies ar uzņēmēju, kurš stendu jau ir pārvietojis, lai nodrošinātu piekļuvi invalīdu un velo stāvvietai. Ar uzņēmēju veiktas pārrunas un panākta vienošanās, ka viņš iesniegs Būvvaldei nepieciešamos dokumentus tirdzniecības stenda novietošanai un novērsīs būves nepilnības.
Kultūra03.04.2018
Kādi ir plāni par bijušās Rudbāržu internātpamatskolas ēku izmantošanu sabiedrības vajadzībām?
Labdien!
Šobrīd tiek izvērtētas ēkas turpmākās izmantošanas iespējas.
Kultūra27.03.2018
Labdien, no kāda datuma būs pieiejama apmēklētajiem skrundas RLS militārā pilsētiņa "Skrunda-1"?
Labdien!
Militāro pilsētiņu "Skrunda 1" pilnībā ir pārņēmusi Aizsardzības ministrija, līdz ar to apmeklētājiem tā vairs nebūs pieejama.
Kultūra29.03.2018
Sveiki!
Gribētos zināt, cik lietderīgi bija grēderēt slapju, dubļainu ceļu Rudbāržu pagastā ceļa posmā no Kandeļiem uz Valtaiķu baznīcu? Nu ceļš ir kļuvis nelietojams vieglajiem auto.
Labdien!
Skrundas novada pašvaldība autoceļu uzturēšanu veic saskaņā ar MK noteikumiem (“Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”) un atbilstoši to uzturēšanas klasēm, kā arī, ņemot vērā laika apstākļus.
Kultūra27.03.2018
Vai būs jaunas darbavietas Rudbāržu skolā kad to pārņems zemessargi
Labdien!
Rudbāržu skolā darbosies jaunsargi. Par jaunu darbavietu nepieciešamību savu funkciju nodrošināšanai lemj Jaunsardzes centrs.
Kultūra27.03.2018