Aizvadīti jau trešie senioru dārza svētki

Jau trešo gadu Skrundas novada seniori kopā ar ciemiņiem no citiem novadiem tiekas senioru dārza svētkos. 

Tā jau ir kļuvusi par tradīciju, kas tika aizsākta Skrundas 20. jubilejas gadā un ik gadu pulcē kuplu skaitu senioru.

Šogad pasākuma tēma bija “Nāc par puķi vakarā..”. Dāmas bija pacentušās ziedu motīvu iekļaut apģērbā vai kādā aksesuārā, savukārt kungi bija sarūpējuši ziedus dāmām.

Uzrunājot seniorus, Skrundas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis Zalgauckis pauž prieku par to, ka tieši seniori ir tik aktīvi, pamanāmi un dzīvespriecīgi, jo nevienai citai paaudzei šādi dārza svētki netiek rīkoti. A. Zalgauckis novēl, lai seniori arī turpmāk ir tikpat sabiedriski aktīvi, lai izdodas saglabāt dzīvesprieku un lai ikviens izbauda šos skaistos svētkus!

Skrundas novada senioru klubiņa “Ceriņi” vadītāja Dzidra atzīst: “Mēs ļoti priecājamies par šo pasākumu. Tāpēc domājām, kāpēc gan šajā priekā nepadalīties ar saviem draugiem.” Vadītāja sveic ciemiņus, kuri šeit ir pirmo reizi – Alsungu un Novadniekus, kā arī ilggadējos draugus no Aizputes un Pampāļiem.

Pasākuma gaitā skanēja dzejas vārdi, sveicieni, pateicības. Sirsnīgā gaisotnē tika sumināti jubilāri, kuri atzīmējuši apaļas jubilejas.

Arī viesi bija sarūpējuši sveicienus. Aizputnieki, dāvājot ciemakukuli – bioloģiski tīru medu, vēlēja visiem priecīgu vakaru un lustīgu dejošanu, savukārt alsundznieki pirmajā viesošanās reizē teic: “Ceriņos laimi nemeklē, meklē to savā sirdī. Lai aktīvi, draudzīgi un piedzīvojumiem bagāti mirkļi!”.

Līdz ar pirmajām mūzikas taktīm, seniori ļāvās dejas solim. Cits savukārt izmantoja mirkli, lai pasēdētu un aprunātos ar sen neredzētiem cilvēkiem, dalītos priekā un vienkārši pabūtu kopā.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste