Divas māsas, deviņas grāmatas. Dzeja, dzīve un mūzika.

Klāt septembris, Dzejas dienu laiks! Šogad sirsnīgu literāri muzikālu un emocijām bagātu tikšanos skrundeniekiem sniedza divas māsas – aktrise, dzejniece Raimonda Vazdika un rakstniece, žurnāliste Elita Veidemane.

Klātesošajiem bija iespēja baudīt dzejas un grāmatu fragmentu lasījumus, kā arī klausīties abu māsu brīnišķīgajā un saskanīgajā dziedājumā. 

Raimonda Vazdika ir sarakstījusi divas grāmatas – dzejas krājumu “Rētas. Zelts.”, stāstu un dzejas krājumu “Neremdināmi”. Elita Veidemane visiem zināmāka kā vairāku grāmatu autore. Viņa ir sarakstījusi  septiņas grāmatas - par aktieri Eduardu Pāvulu, par komponistu Raimondu Paulu, mūziķi Aivaru Brīzi, kā arī pati par sevi.  Pasākums noslēdzās ar kopēju tautas dziesmu ”Ziedi, ziedi rudzu vārpa”!

Paldies Elitai Veidemanei un Raimondai Vazdikai par skaisti rudenīgi dzejisko pēcpusdienu! Paldies visiem, kas baudīja šo skaisto pasākumu Skrundā!

Teksts: Gunita Strode

Foto: Aivita Staņeviča