Dziesmas, dejas un naudas ceļš ved pretim Skrundas pulkstenim

   8.oktobrī pie sociālās aprūpes centra Skrundas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi sniedza koncertu, lai palīdzētu tapt pulkstenim. Vakarpusē Skrundas kultūras namā uzstājās grupas „Barrel” un „The Violence of Silence”. Saulainā rudens diena bija labvēlīga, lai pulkstenim saziedotu Ls 204,60. Ziedojumu kastītes atrodas Skrundas kultūras namā (pasākumu laikā), Veikalā Elvi (puķu nodaļā), kafejnīcā Jumis. 
  Palīdzēsim tapt Skrundas pulkstenim! Lai turpinātu Skrundas centra skvēra sakārtošanu, radusies ideja to īpašu padarīt ar tikai Skrundai raksturīgu pulksteni. Šobrīd jau tapušas tēlnieka Ģirta Burvja skices. Aicinām ikvienu interesentu finansiāli atbalstīt pulksteņa tapšanu.
Biedrība „ CURONICA’’
Reģistrācijas nr. 40008145230
Latvijas Krājbanka
Konta nr. LV40 UBAL 2214135512001
Ar norādi ziedojums Skrundas pulkstenim „ LAIKA UPE”

Skrundas pulkstenī „Laika upe” tēlaini atveidota ideja par laiku, kas ietverta pilsētas senajos simbolos - robežupē un tiltā pār to, vienojoša arī paaudzes. Esam kā ceļinieki laikā, katrs savā, bet reizē arī vienā laivā. Tēlnieks Ģirts Burvis Tēlnieks Ģirts Burvis savā daiļradē Latvijā veidojis piemiņas zīmes daudziem ļaudīm (cilvēkiem) un notikumiem, kas, laika upei ritot, ieguvuši leģendu apvītu tēlu veidolus un stāstus. Piemēram, senie jūras braucēji, Liepājas himnas tēli, piemiņas zīme M.Brehmanei-Štengelei, un vēl un vēl… Ar tēlnieka rokām mūsu pašu senie skrundenieki - Santiķis, Veisens, Ermanis un Jēkabs - pilskalnā pēc vairāk nekā 750 gadiem aicina sēsties savos krēslos. Mākslinieka domas lidojums devis otras dzīves daudziem … Mēs, kas dzīvojam šajā laikā, esam piepildīti ar atmiņām, kas piedzīvotas Skrundā. Mēs esam raudzījušies ar bērna acīm uz savu dzimto vietu, kurā Venta bija platākā upe pasaulē, liepas ceļa malās šķita saskaramies ar debesīm. Ar gladiolu garajiem ziedu kātiem esam devušies pirmo reizi uz skolu, lai sastaptu savus bērnu dienu draugus uz mūžu. Kad, aizbraucot no Skrundas apgūt zinības un pasauli, atgriežamies mājās un izlasām vārdu SKRUNDA uz robežzīmes, mūs katru ir pārņēmis vārdos neizsakāms siltums.
Par savējo Skrundu sauc ļaudis, kurus dzīve atvedusi uz šo vietu, lai mīlētu, strādātu, būtu kopā ar savējiem.
Par savējo Skrundu sauc ļaudis, kas aizbraukuši pasaulē, lai citā vietā piepildītu savus sapņus un dzīves.
Par savējo Skrundu sauc mūsu draugi, kas, kaut uz brīdi esot kopā ar mums, jūt skrundenieku viesmīlību un mājīgumu.
Mēs esam tik dažādi ar saviem uzskatiem par dzīvi, laimi un mums katram dotajām iespējām, bet mūs visus vieno šis laiks, kurā esam šeit un tagad.
 Topošais pulkstenis „Laika upē„ katram ļauj ieguldīt savu daļu. Mēs jau zinām, ka laiks ritēs tālāk, bet šodien mums ir dota iespēja to iezīmēt ar savām atmiņām un finansiāli visiem kopā ziedot pulksteņa izveidei.

 Kad Skrundas centrā pulksteņa ciparnīcas skaitīs minūti aiz minūtes, skvērā pulcēsies pārīši, brauks viesi aplūkot vienīgo koka pulksteni Latvijā, jūs varēsiet klusi pasmaidīt un sevī nodomāt - lai laiks rit, šajā pulkstenī ir daļa no manis izdzīvotā laika. Skrundeniece Loreta Robežniece, biedrības „Curonica” valdes priekšsēdētāja SKATĪTIES VIDEO