Iegriez Stegu Ventas kalnā!

Iegriez Stegu Ventas kalnā!

Tieši pirms gada, 10. novembrī, UniGreen projekta ietvaros svinīgi tika atklāta pastaigu taka gar Ventu. Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece toreiz uzrunā solīja, ka pēc gada takas turpinājumā - Ventas kalnā - būs sakopta un labiekārtota atpūtas vieta. 

2018. gada laikā pakāpeniski tika izveidota baskāju taka un labiekārtota brīvā laika pavadīšanas vieta.

Š.g. 3. maijā Skrundā bija ieradušies Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes studenti, lai klātienē izstaigātu Ventas kalnu, apskatītu baskāju taku, iepazītos ar Ventastega Curonica maketu Skrundas muižā un saņemtu darba uzdevumu no pašvaldības Attīstības nodaļas speciālistiem. Studenti izstrādāja savus priekšlikumus Ventas kalna attīstībai, piedāvājot dažādus vides objektus – skatu rāmi, laipu, stikla tiltu, strūklakas u.c. dizaina objektus. No visām skicēm tika izvēlēts Reiņa Švedenberga izstrādātais darbs – “Iegriez Stegu”.

2018. gada 10. novembrī Ventas kalnā ar folkloras kopas “Virza” dziesmām un rotaļām tika atklāts jaunais vides objekts - Ventas Stega, kas tapis par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. gadam projekta  "Apmeklē Ventas upi", Visit Venta, ViVa LLI 293 līdzekļiem. 

Paldies tika teikts arī skices autoram – Reinim Švedenbergam un idejas īstenotājam Ivaram Grundmanim. Dziesmu pavadībā jaunais atpūtas elements tika izmēģināts, lai labi kalpo un priecē mūsu novada iedzīvotājus un viesus.

Siltumam un vēderpriekam viesiem bija iespēja nobaudīt siltu tēju un tikko ceptas pankūkas.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste