„Rakstnieks satiek lasītāju” Skrundas bērnu bibliotēkā

„Rakstnieks satiek lasītāju”  Skrundas bērnu bibliotēkā

26. oktobrī ar spocīgu stāstu lasīšanu un stāstīšanu noslēdzies pasākumu cikls Skrundas bērnu bibliotēkā „Rakstnieks satiek lasītāju”. 

Uz šo tikšanos, kas notika Skrundas jauniešu centrā,  bija uzaicināts Latvijas pazīstamākais „spoku stāstu ķērājs” Māris Rungulis. Pasākumā stāstus par mistiskiem notikumiem lasīja gan rakstnieks, gan skolēni. Baisās sajūtas vēl vairāk paspilgtināja īpašais telpas noformējums, par ko bija parūpējušie jauniešu centra darbinieki kopā ar saviem palīgiem.

Septembrī šī projekta ietvaros Skrundas vidusskolas skolēni tikās ar grāmatu ilustratoru un rakstnieku Mārtiņu Zuti.

1. oktobrī mūs apciemoja rakstniece Māra Jakubovska, kuras sirsnīgie stāstiņi par dzīvniekiem lika padomāt par atbildību pret mūsu mājas mīluļiem.

11. oktobrī Skrundas vidusskolā uz sengaidītu tikšanos bija ieradusies rakstniece Inese Zandere.

Visus šos pasākumus ar finansējumu atbalstīja Latvijas Kultūrkapitāla fonds.

Informāciju sagatavojusi: Inga Zalgaucka, Skrundas Bērnu bibliotēkas vadītāja