Raņķos notiks nakts noskaņu koncerts

Raņķu Sudmalnieku birzī jau trešo gadu iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja baudīt nakts noskaņu koncertu "Sapņu atspulgs Ventas ūdens lāsē".

Arī šogad koncerts notiks abos Ventas krastos un arī uz plosta Ventas viducī. Pasākums ir bez maksas un šogad ar muzikāliem priekšnesumiem priecēs duets "Stīgotājas" Daces Straumes un Ievas Šķenderes izpildījumā varēs ļauties kokles, stabules, čella, flautas, ksilofona un gongu skanējumam. Otrā Ventas krastā par jaukām mūzikas skaņām parūpēsies Zigurds Turss un Agnese Čīče. Savukārt uz plosta saksofona melodijas varēs baudīt Līgas Jāvaldes izpildījumā.