Seminārā gūst jaunas idejas radošam darbam

26.septembrī Skrundas novada kultūras un sporta darba organizatori devās uz Jūrkalni, lai apmeklētu radošo semināru "Lai ko Tu domā, domā citādi!". Semināru organizēja Kurzemes plānošanas reģions. Seminārs palīdzēja iepazīt sava novada dažādos resursus, iegūt jaunas idejas, būt radošiem. Apguvām gan teorētiskus piemērus, gan darbojāmies komandās-praktiskās nodarbībās, kur katrai no mums radās daudz jaunu ideju turpmākam darbam. Semināru vadīja biedrības "Zinis" eksperte Vita Brakovska. Pēc semināra pabijām pie jūras, lai uzņemtu enerģiju. Nākamais seminārs notiks Skrundas kultūras namā 11. oktobrī. Teksts- Aija Zeme