Skrundenieki piedalās koru skatē

Gatavojoties 2013.gada XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem, Latvijas kori rāda savu gatavību piedalīties Dziesmu svētku noslēguma koncertā „Līgo!”. 22.aprīlī savu māksliniecisko līmeni rādīja Saldus apriņķa kori (sieviešu, vīru, senioru, jauktie) no Dobeles, Brocēniem, Saldus un Skrundas novadiem. Skati vērtēja svētku noslēguma koncerta mākslinieciskie vadītāji – Ivars Cinkuss, Ārijs Šķepasts, Gints Ceplenieks, komponists Uģis Prauliņš un Latvijas radio „Klasika” mūzikas žurnāliste Inta Pīrāga.
No Skrundas novada skatē piedalījās Skrundas kultūras nama senioru koris ”Novakars” (diriģente Sarmīte Pavilaite , koncertmeistare Antra Zuntnere), iegūstot II pakāpes diplomu (37,67 punkti), un sieviešu koris „Sonante” (diriģente Laimdota Mūrniece, koncertmeistars Jānis Āboliņš), iegūstot I pakāpes diplomu (42.67).
Paldies kolektīva vadītājiem un koru dalībniekiem par labiem rezultātiem un ieguldīto darbu! Teksts un foto- Irita Timbare