Pulciņi, mēģinājumi

Skrundas kultūras nama un pagastu amatiermākslas un jaunrades kolektīvu mēģinājumu laiki 2018./2019. gada sezona.

Kolektīvs Mēģinājumu diena un laiks Mēģinājumu vieta Vadītājs
Bērnu vokālais ansamblis otrdiena 17.30 mazā zāle Sarmīte Pavilaite
Bērnu deju kolektīvs "Jautrais dancis" pirmdiena un piektdiena 17.00 un 18.00 lielā zāle Liene Krūmiņa

Jauniešu deju kolektīvs "Tikai tā!"

piektdiena 19.00 lielā zāle Dita Ņuņēvica
Senioru deju kolektīvs "Virši" otrdiena 19.00 lielā zāle Dita Ņuņēvica
Sieviešu vokālais ansamblis "Romance" pirmdiena 18.00 mazā zāle Guna Jaunzeme
Vīru vokālais ansamblis "Vecie zēni" ceturtdiena 18.00 saimes istaba Viesturs Meļķis
Sieviešu koris "Sonante" pirmdiena 19.00 lielā zāle Laimdota Mūrniece
Senioru koris "Novakars" otrdiena un piektdiena 16.00 mazā zāle Sarmīte Pavilaite
Amatierteātris "SAAN" trešdiena 18.30 lielā zāle Aldis Zalgauckis
Jauniešu amatierteātris pirmdiena, pēc vienošanās lielā zāle Anna Bivbāne
Bērnu popgrupa "Bums" trešdiena, pēc vienošanās lielā zāle Guna Jaunzeme
Modes dejas 1.-4. klasei pirmdiena 15.00 3. stāva zāle Levita Tuleiko
Modes dejas 5.-9. klasei pirmdiena 16.00 3. stāva zāle Levita Tuleiko
Modes dejas pirmsskolai (5-6 gadi) pirmdiena 17.00 3. stāva zāle Levita Tuleiko
Vingrošana pirmdiena 18.00 3. stāva zāle Levita Tuleiko
Deju grupa "Esences" pirmdiena 19.00 3. stāva zāle Levita Tuleiko
Skrundas audējas katru darba dienu no 11.00 3. stāva studija Anna Skarpa

 


Skrundas novada pagastu amatiermākslas un jaunrades kolektīvu mēģinājumu laiki
RUDBĀRŽI
Folkloras kopa "Kamenīte" otrdiena, plkst. 18.00 kultūras nams Zenta Dene
Amatierteātris pirmdiena un ceturtdiena, plkst. 19.00 kultūras nams Mirdza Pilskunga
RAŅĶI
Folkloras kopa trešdiena, plkst. 16.00 pasākumu zāle Zenta Dene
Amatierteātris pirmdiena, trešdiena, plkst. 18.00 pasākumu zāle Raimonda Vilmane
NĪKRĀCE
Sieviešu vokālais ansamblis "Diantus" ceturtdiena, plkst. 18.00 atpūtas centrs Sarmīte Pavilaite
Amatierteātris "Brinida" pirmdiena,  plkst. 19.00   atpūtas centrs Inga Ezeriete