Pulciņi, mēģinājumi

Skrundas kultūras nama amatiermākslas un jaunrades kolektīvu mēģinājumu laiki

Kolektīvs Mēģinājumu diena un laiks Mēģinājumu vieta Vadītājs
Bērnu vokālais ansamblis otrdiena 17.30 mazā zāle Sarmīte Pavilaite
Bērnu deju kolektīvs "Jautrais dancis" pirmdiena 18.00, ceturtdiena 17.00 un 18.00 lielā zāle Liene Krūmiņa

Jauniešu deju kolektīvs "Tikai tā!"

piektdiena 19.00 lielā zāle Dita Ņuņēvica
Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Mežābele" pirmdiena 19.15 lielā zāle Dita Ņuņēvica un Agris Sīlis
Senioru deju kolektīvs "Virši" otrdiena 18.30 lielā zāle Agris Sīlis
Sieviešu vokālais ansamblis "Romance" pirmdiena 18.00 mazā zāle Guna Jaunzeme
Vīru vokālais ansamblis "Vecie zēni" ceturtdiena 18.00 saimes istaba Viesturs Meļķis
Sieviešu koris "Sonante" otrdiena un ceturtdiena 19.00 3.stāva zāle un lielā zāle Laimdota Mūrniece
Senioru koris "Novakars" otrdiena un piektdiena 16.00 mazā zāle Sarmīte Pavilaite
Amatierteātris "SAAN" trešdiena 19.00 lielā zāle Aldis Zalgauckis
Jauniešu amatierteātris pirmdiena un ceturtdiena 15.30 lielā zāle un 3.stāva zāle Anda Stiba
Bērnu popgrupa "Bums" trešdiena 15.00-17.00 lielā zāle Guna Jaunzeme
Modes dejas 1.-4. klasei pirmdiena 15.00 3. stāva zāle Levita Tuleiko
Modes dejas 5.-10. klasei pirmdiena 16.00 3. stāva zāle Levita Tuleiko
Modes dejas pirmsskolai (5-6 gadi) pirmdiena 17.00 3. stāva zāle Levita Tuleiko
Fitnesa dejas "Zumba" + LAB pirmdiena 18.00 3. stāva zāle Levita Tuleiko
Deju grupa "Esences" pirmdiena 19.00 3. stāva zāle Levita Tuleiko

 


Skrundas novada pagastu amatiermākslas un jaunrades kolektīvu mēģinājumu laiki
RUDBĀRŽI
Folkloras kopa "Kamenīte" otrdiena un ceturtdiena, plkst. 18.00 kultūras nams Zenta Dene
Pirmsskolas vecuma bērnu rotaļu un deju pulciņš ceturtdiena, plkst. 12.30 kultūras nams Liene Krūmiņa
Amatierteātris pirmdiena un trešdiena, plkst. 19.00 kultūras nams Mirdza Pilskunga
RAŅĶI
Folkloras kopa trešdiena, plkst. 18.00 pasākumu zāle Zenta Dene
Amatierteātris trešdiena, plkst. 16.00 pasākumu zāle Raimonda Vilmane
NĪKRĀCE
Sieviešu vokālais ansamblis "Diantus" otrdiena, plkst. 18.30 atpūtas centrs Sarmīte Pavilaite
Amatierteātris "Brinida" pirmdiena,  plkst. 19.00   atpūtas centrs Inga Ezeriete