Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības organizēšanai

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT