Apliecinājuma karte, fasādes karte (ēkām, inženierbūvēm, elektrībai, ceļiem)

Show log