Apliecinājuma karte inženierbūvēm

Pakalpojuma apraksts

  • inženiertīkla pievada  vai ūdens ieguves urbuma (dziļumā līdz 20 m) jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei;
  • avota kaptāžas vai grodu akas jaunai būvniecībai, nojaukšanai vai pārbūvei;
  • iekšējā inženiertīkla (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru iekšējos inženiertīklus) atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei, ja šiem būvdarbiem ir paredzēts publisko tiesību
  • juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu līdzfinansējums;
  • naftas produktu iekšējā inženiertīkla atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei;
  • otrās grupas inženierbūves atjaunošanas gadījumā (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas).

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas iespējas

Pieprasīt klātienē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pieprasīt pa pastu

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda, LV-3326

Pieprasīt un saņemt elektroniski www.bis.gov.lv
Pakalpojuma saņemšana klātienē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda.

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00

Trešdienās: 8:00 – 12.00.

Iepriekš sazinoties ar Būvvaldi pa tālr. 63350454 vai 26355729

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • Būvvaldē iesniedz Apliecinājuma karti un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju.
  • Saņemot apliecinājuma karti ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, būvvaldē jāiesniedz informācija par būvdarbu veicēju un tad uzsākama būvdarbu realizācija.

 

Pakalpojumu maksa

EUR

Saskaņā ar 2016. gada 28. janvāra Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016 "Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā".

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

14 dienas

Administratīvais process

 

Pārsūdzības  iespējas

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa iela 11.