Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi – būvprojekts (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari)