Būvatļaujas pārreģistrācija, pagarināšana un atjaunošana

Pakalpojuma apraksts

Ja mainījies zemes vai būves īpašnieks, ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvatļaujas derīguma termiņš ir jāpagarina. Šajā gadījumā jāiesniedz iesniegums par būvatļaujas termiņa pagarināšanu vai atjaunošanu.

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Jebkura persona

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt klātienē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 8:00 – 12.00 un 13.00 – 18.00,

Trešdienās : 8:00 – 12.00.

Pieprasīt pa pastu

Skrundas novada būvvaldeAmatnieku iela 1, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326.

Pakalpojuma saņemšana klātienē

Skrundas novada būvvalde, Amatnieku iela 1, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326.

Iepriekš sazinoties ar Skrundas novada būvvaldi pa tālr. 63350454 vai 26355729.

  Pieprasīt var arī elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv.

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • Rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Būvvaldē.
  • Pēc ieceres akceptēšanas Būvvaldē jāsniedz informācija par būvētāju un jāiesniedz būvētāja obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

Pakalpojumu maksa

EUR

Pakalpojuma maksa saskaņā ar 2016. gada 28. janvāra Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016 "Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā".

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 darba dienu laikā

Pārsūdzības  iespējas

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.