Būvniecības iecere (būvprojekts minimālajā sastāvā, 2., 3.grupai)