Atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšana

Pakalpojuma īss apraksts

Lai saņemtu civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu, ieinteresētā persona iesniedz vai nosūta elektroniski vai pa pastu Dzimtsarakstu nodaļai iesniegumu. Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā vai lejupielādēt ŠEIT.

Iesniegumu veidlapa pieejama

Iestādē

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

Pašvaldības portālā

www.skrunda.lv

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē 

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

P. 8.00–12.00, 13.00–17.00
O. 8.00–12.00, 13.00–17.00
T. 8.00–12.00, 13.00–17.00
C. 8.00–12.00, 13.00–17.00

 

Pa pastu

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda.

Ja iesniegums saņemts pa pastu, ne vēlāk kā mēneša laikā no tā saņemšanas dienas apliecību vai izziņu nosūta dzimtsarakstu nodaļai pēc pieprasītāja norādījuma, paziņojot par to iesniedzējam.

 
Elektroniski

dome@skrunda.lv

Ja iesniegums saņemts elektroniski, dokumentu var saņemt 3 dienu laikā.

 
www.latvija.lv  

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  •  Iesniegums un ieinteresētās personas pase vai ID karte;
  • Tiesu, izmeklēšanas iestāžu, dzimtsarakstu nodaļas iesniegums, ja nepieciešams izsniegt civilstāvokļa akta reģistra kopiju;
  • Skrundas novada domes kases čeks par valsts nodevas samaksu.

Pakalpojumu maksa, EUR

Valsts nodeva

7,00

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

  • Ja iesniegums saņemts elektroniski, dokumentu var saņemt 3 dienu laikā.
  • Ja iesniegums saņemts pa pastu, ne vēlāk kā mēneša laikā no tā saņemšanas dienas apliecību vai izziņu nosūta dzimtsarakstu nodaļai pēc pieprasītāja norādījuma, paziņojot par to iesniedzējam.

Reglamentējošie normatīvie akti

  • Civilstāvokļa aktu likums, 01.01.2013.
  • MK noteikumi Nr. 761., 03.09.2013

Uzziņas, informācija, konsultācijas

  • 63350453, 25611098