Dzimšanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts

Pēc bērna piedzimšanas viena mēneša laikā par to jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai.

 • Ja vecāki nav savstarpēji laulāti un vēlas atzīt paternitāti, Dzimtsarakstu nodaļā jāierodas abiem vecākiem un abiem jāraksta noteiktas formas paternitātes atzīšanas iesniegums. Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā;
 • Ja līdz dzimšanas fakta reģistrācijai paternitāte nav atzīta, dzimšanas reģistrā ieraksta tikai ziņas par māti.
  * Dzimšanas reģistra ierakstu papildina vai labo, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, tiesas spriedumu vai administratīvo aktu.
 •  Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu bērna dzimšanas reģistrāciju, ja vecāki to vēlas.

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

 • Bērna vecāki.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē 

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

P. 8.00–12.00, 13.00–17.00
O. 8.00–12.00, 13.00–17.00
T. 8.00–12.00, 13.00–17.00
C. 8.00–12.00, 13.00–17.00

 

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

 • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu;
 • abu vecāku pases;
 • laulības apliecība, ja vecāki ir savstarpēji laulāti.
 • Ja vecāki nav savstarpēji laulāti un vēlas atzīt paternitāti, Dzimtsarakstu nodaļā jāierodas abiem vecākiem un abiem jāraksta noteiktas formas paternitātes atzīšanas iesniegums. Iesnieguma veidlapu iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļā;
 • Ja līdz dzimšanas fakta reģistrācijai paternitāte nav atzīta, dzimšanas reģistrā ieraksta tikai ziņas par māti.
  * Dzimšanas reģistra ierakstu papildina vai labo, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, tiesas spriedumu vai administratīvo aktu

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

 

Reglamentējošie normatīvie akti

Uzziņas, informācija, konsultācijas

 • 63350453, 25611098