Miršanas reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts

Par miršanu jāpaziņo ne vēlāk kā 6 (sešu) diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Fiziskas personas.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē 

Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads.

P. 8.00–12.00, 13.00–17.00
O. 8.00–12.00, 13.00–17.00
T. 8.00–12.00, 13.00–17.00
C. 8.00–12.00, 13.00–17.00

 

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • Ārsta vai ārstniecības iestādes izsniegtas apliecības orģināls par nāves iestāšanos;
  • Mirušā personas apliecinošs dokuments;
  • Pase vai personas apliecība cilvēkam, kurš reģistrē miršanas faktu.

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

1 darba diena

Miršanas reģistrācija tiek veikta nekavējoties pēc nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas. Tiek izsniegta miršanas apliecība, izgatavotas nepieciešamās miršanas apliecības kopijas.

Reglamentējošie normatīvie akti

 

Uzziņas, informācija, konsultācijas

  • 63350453, 25611098