Par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, ja tās administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai.

      Pašvaldība:

  • izsniedz izziņu,
  • ja pašvaldībai atsavināmais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, 5 darba dienu  laikā tiek izsniegta izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesībām ja pirmpirkuma tiesības tiek izmantotas likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai ,pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Pakalpojuma rezultāts ir izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības  vai lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē

Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā

Pieprasīt un saņemt pa pastu

Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326

Elektroniski

dome@skrunda.lv

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

Pirkuma līguma oriģināls vai notariālā kārtībā apstiprināta kopija

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

5 darba dienas vai 20 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti