Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana

Pakalpojuma apraksts

Ikvienai juridiskai personai, kura reģistrēta Uzņēmumu reģistrā un fiziskai personai, kura rīko nometni vai radošās darbnīcas Skrundas novada izglītojamiem, ir iespēja saņemt pilnu vai daļēju līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta Nolikumā noteiktajā apmērā. Pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv.

Iesniegumu veidlapas pieejamas

Iestādē

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT 

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Juridiskas un fiziskas personas

Pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 8.00 - 18.00,

Otrdienās : 8.00 - 17.00,

Trešdienās : 8.00 - 17.00,

Ceturtdienās : 8.00 - 17.00,

Piektdienās : 8.00 – 15.00.

 

Projekta pieteikuma oriģināls noteiktā termiņā jāiesniedz Skrundas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • Aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas;
  • Juridiskām personām- iestādes vai organizācijas reģistrācijas apliecības kopija;
  • Fiziskām personām – CV;
  • Nometnes vadītāja apliecība (ja attiecināms).

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Komisija pieņem lēmumu piecu darba dienu laikā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Uzziņas, informācija, konsultācijas

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tel: 29183422
e-pasts: inga.flugrate@skrunda.lv