Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Pakalpojuma apraksts

Iespēja juridiskai personai un fiziskai personai saņemt licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Skrundas novada pašvaldības teritorijā.

Iesniegumu veidlapas pieejamas

Iestādē

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT 

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

 • Juridiskas un fiziskas personas

Pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas iespējas

Pieprasīt un saņemt klātienē

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 8.00 - 18.00,

Otrdienās : 8.00 - 17.00,

Trešdienās : 8.00 - 17.00,

Ceturtdienās : 8.00 - 17.00,

Piektdienās : 8.00 – 15.00.

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

Juridiskai personai:

 • pieteikums licences saņemšanai.

Pieteikumam jāpievieno:

 • reģistrācijas apliecības kopija;
 • struktūrvienības apliecības kopija (ja attiecināms);
 • statūtu kopija (ja attiecināms);
 • nolikuma kopija (ja attiecināms);
 • nodokļu maksātāja apliecības kopija;
 • un/vai Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtā izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);
 • licencējamās programmas apraksts datorsalikumā.

Fiziskai personai:

 • pieteikums licences saņemšanai;
 • pieteikumam jāpievieno privātprakses sertifikāta, kuru izsniegusi IZM apstiprināta sertifikācijas komisija, individuālā darba veicēja apliecības vai patenta kopija;
 • licencējamās programmas apraksts datorsalikumā.
 • iepriekšējo darba gaitu apraksts - CV

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Programmas izvērtēšanu par licences izsniegšanu veic Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas speciālists ne vēlāk kā 30 dienas pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, un iesniedz lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Uzziņas, informācija, konsultācijas

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tel: 29183422
e-pasts: inga.flugrate@skrunda.lv