Pedagoģiski medicīniskā komisija

Pakalpojuma apraksts

Iespēja vecākiem pieteikt izglītojamo Skrundas novada pedagoģiski medicīniskai komisijai, lai saņemtu atzinumu par piemērotāko izglītības programmu, pamatojoties uz pedagoģiski  psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, un atzinumu par iespēju turpināt izglītošanos kādā no pašvaldības izglītības iestādēm. 

Iesniegumu veidlapas pieejamas

Iestādē

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326

Pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas, veidlapu var lejupielādēt ŠEIT 

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Fiziskas personas

Pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas iespējas

Vienu nedēļu pirms noteiktās kārtējās pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes datuma.

Pieprasīt klātienē

Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļā, Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 8:00 - 18:00,

Otrdienās : 8:00 - 17:00,

Trešdienās : 8:00 - 17:00,

Ceturtdienās : 8:00 - 17:00,

Piektdienās : 8:00 – 15.00.

 

Skrundas vidusskolā, Liepājas ielā 12, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 8:00 - 18:00,

Otrdienās : 8:00 - 17:00,

Trešdienās : 8:00 - 17:00,

Ceturtdienās : 8:00 - 17:00,

Piektdienās : 8:00 – 15.00.

 

Nīkrāces pamatskolā, Dārza ielā 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV - 3320

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās : 8:00 - 15:30,

Pieprasīt elektroniski

inga.flugrate@skrunda.lv

skrundasvidusskola@skrunda.lv

Pakalpojuma saņemšana klātienē

Tuvākajā noteiktajā kārtējā pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdē, pēc nepieciešamo dokumentu sakārtošanas un speciālistu atzinumu iegūšanas. Uz sēdi ierodas viens no vecākiem vai pilnvarota persona.

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • Vecāku iesniegums (VEIDLAPA);
  • Izglītojamā dzimšanas apliecība, vecāka vai pilnvarotās personas identitāti apliecinošs dokuments;
  • Iepriekšējās komisijas sēdēs izdotās bērna pārbaudes kartes, ja tādas ir;
  • Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, redzi un dzirdi;
  • Izglītības iestādes sniegtā informācija (VEIDLAPA);
  • Pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izraksts, liecība;
  • Darba burtnīcas, pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā;
  • Izglītības iestādes logopēda, speciālā pedagoga un psihologa atzinumi;
  • Bērnu psihiatra atzinums.

Pakalpojumu maksa

EUR

Bezmaksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Tuvākajā noteiktajā kārtējā pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdē.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Uzziņas, informācija, konsultācijas

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tel: 29183422
e-pasts: inga.flugrate@skrunda.lv